Görev Aldığı
Hastaneler
 • Şişli Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 164 Şişli - İstanbul Haritada Göster

  • Doğum Tarihi 1958
  • Doğum Yeri Antakya / HATAY
 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2011 Japonya Fukuoka Üniversitesi
 • 2009 - 2010 Heidelberg Üniversitesi
 • 2007 - 2010 Porto Üniverstesi Akupunktur Kliniği
 • 2005 AKH Tıp Fakültesi
 • 1993 Isparta Devlet Hastanesi Anestezi Uzmanı
 • 1993 - 2010 Vakıf Gureba Hastanesi Anestezi Kliniği / Başasistan
 • 1992 Haseki Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı
 • 1983 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
 • Yoğun Bakım Derneği
 • Akupunktur Derneği
 • German-Chinese Research Foundation for Traditional Chinese Medicine (TCM)

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1.Erden V, Yangin Z, Erkalp K, Delatioğlu H, Bahceci F, Seyhan A." Increased progesterone production during the luteal phase of menstruation may decrease anesthetic requirement," Anesth Analg, 101(4),1007-11 (2005)

2.Basaranoglu G, Basaranoglu M, Erden V, Delatioglu H,Pekel AF, Saitoglu L." The effects of Valsalvamanoeuvres on venepuncture pain," Eur J Anaesthesiol, 23 (7), 591-3 (2006) 

3. Erden V,Basaranoglu G, Korkut Y, Delatioglu H, Yangin Z, KirogluS."Relation between bittertaste sensitivity and incidence or intensity of propofolinjection pain," Eur J Anaesthesiol, 24(6), 516-20 (2007) (Epub2006 Nov 7)

4.Basaranoglu G, Erden V, Delatioglu H. "Reduction ofpain on injection of propofol: a comparison of fentanyl with remifentanil," Anesth Analg, 94(4), 1040-1(2002) (Editöre mektup)

5.Basaranoglu G, Erden V, Delatioglu H."Anesthesia of a patient with cured myastheniagravis," Anesth Analg, 96(6), 1842-3;author reply 1843 (2003) (Editöre mektup)

6. Erden V,Basaranoglu G, Delatioglu H, Hamzaoglu NS. "Relationshipof difficult laryngoscopy to long-term non-insulin-dependentdiabetes and hand abnormality detected using the 'prayersign,' Br J Anaesth, 91(1), 159-60(2003) (Editöre mektup)

7. Erden V,Basaranoglu G, Beycan I, Delatioglu H, Hamzaoglu NS."Reproducibility of mini-BAL culture resultsusing 10 ml or 20 ml instilled fluid,"Intensive Care Med, 29(10), 1856 (2003) (Editöre mektup)

8.Basaranoglu G, Erden V, Delatioglu H."Postoperative sore throat: effect oflidocaine jelly and pomade on endotracheal intubation," JClin Anesth, 16(1), 70-80; author reply 80(2004) (Editöre mektup)

9. Erden V,Basaranoglu G, Delatioglu H, Hamzaoglu NS., Saitoglu L."Smoking and postoperativeanalgesia," Ann Pharmacother, 39(9),1579-80.Epud 2005 Aug 2. (2005) (Editöre mektup)

10.Basaranoglu G, Erden V, Delatioglu H, Saitoglu L."Reduction of pain injection of propofol using meperidineand remifentanil," Eur J Anaesthesiol, 22(11), 890-2 (2005) (Editöre mektup)

11. Erden V,Yangın Z, Erkalp K, Delatioglu H. " Conscious sedationfor difficult intubation in children," Anaesth IntensiveCare, 35 (5),863 (2009) ( EditöreMektup)

12.Delatioglu H, Erkalp K, Erden V, Basaranoglu G, Özdemir H,Saidoglu L. " Effects of dimenhydrinate on lossof consciousness and bispectral index on hypnotic effect ofpropofol," J Anaesth Clin Pharmacol , 25(1), 9-12 (2009) 

13. Erden V,Basaranoglu G, Erkalp K, Yangın Z, Delatioglu H, Teker MG,Saidoglu L," The effect of nicotinetreatment on propofol injection pain" Trakya Univ Tip FakDerg 27 (1), 18-22 ( 2010 )

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Erden V,Delatioğlu H, Başaranoğlu G. "20 Zorentübasyon olgusunda fleksibl fiberoptik bronkoskopikentübasyon," Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 16 (3), 17-21 (2001).

2. Erden V,Delatioğlu H, Başaranoğlu G, "Griggs veCiaglia teknikleri ile Perkütan Trakeostomi," ÇukurovaÜniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 16(3), 11-15 (2001)

3. Erden V,Delatioğlu H, Başaranoğlu G, "Griggs yöntemi ile 85olguda perkütan trakeostomi," Anestezi Dergisi 10, (1), 53-6 (2002)

4.Delatioğlu H, Erden V, Başaranoğlu G, "Postspinal başağrısında iğne ucu tiplerinin etkisininkarşılaştırılması," Haseki Tıp Bülteni 2, 143-145 (2002)

5. Erden V,Başaranoğlu G, Delatioğlu H," Noonan Sendromlu BirHastada Anestezi," Çukurova Üniversitesi SağlıkBilimleri Dergisi 17, (3) 9-12 (2002) 

6.Delatioğlu H, Erden V, Fadıllıoğlu S, "Sectiodaspinal anestezide bupivacain ile bupivacain ile fentanilkombinasyonunun analjezi süresine etkisininkarşılaştırılması," Haseki Tıp Bülteni 40, (3) 190-192 (2002)

7. Erden V,Başaranoğlu G, Delatioğlu H, "Ventilatörle ilişkilipnömoni tanısında kantitatif nonbronkoskopik korunmuşbronkoalveoler lavaj ile kalitatif endotrakeal aspirasyonkültürlerinin karşılaştırılması," SSK Vakıf Gureba Eğitim Dergisi 1, 15-19 (2003)

8.Delatioğlu H, Erden V, Başaranoğlu G, Erkalp K,"Total abdominalhisterektomi uygulanan hastalarda granisetronun ameliyatsonrası bulantı ve kusma üzerine etkisi," SSK VakıfGureba Eğitim Hastanesi Dergisi 1, 20-23-2003

9.Başaranoğlu G, Erden V, Delatioğlu H, "Elektifameliyatlarda hipertansiyon sıklığı," SSK VakıfGureba Eğitim Hastanesi Dergisi, 1, 24-26-2003

10. Erden V,Fadıllıoğlu S, Çömlekçi M, Delatioğlu H,"Zor entübasyon olan birçocukta laringeal mask havayolu içinden fleksiblfiberoptik bronkoskop ile entübasyon," Vakıf GurebaEğitim Hastanesi Dergisi, 1, 44-45-2003

11.Delatioğlu H, Erden V, Başaranoğlu G, Erkalp K,"Hellp Sendromu: 3 olgununsunumu," SSK Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dergisi, 2, 99-102 (2003)

12. Ormancı F, Erden V, Delatioğlu H, Başaranoğlu G, Saitoğlu L, "Endoskopik girişimlerde midazolamsedasyonunun flumazenil ile döndürülmesi," Taksim Hastanesi Tıp Dergisi, 33, 67-71 (2003)

13.Delatioğlu H, Erkalp K, Erden V, " Santral sinir sisteminöromediatörleri" Vakıf Gureba Eğitim HastanesiDergisi 1 (3) 165-169 (2003)

14.Delatioğlu H, Erkalp K, Erden V, Başaranoğlu G, "Otonomsinir sisteminde yeni görüşler,Sendrom ,16(7), 43-48, (2004)

15. Erden V,Hamzaoğlu NŞ, Başaranoğlu G,Delatioğlu H, Erkalp K, "Percu Twist yöntemiile perkütan trakeostomi," Yoğun Bakım Dergisi, 4 (1), 57-60 (2004)

16. Erden V,Başaranoğlu G, Delatioğlu H, Beycan İ."Ventilatörle ilişkili pnömoni tanısındabronkofibroskopik korunmuş fırça ve nonbronkoskopik korunmuş bronkoalveolar lavaj," Yoğun Bakım Dergisi 4 (2), 126-130 (2004)

17.Başaranoğlu G, Erden V, Delatioğlu H, Erkalp K,"İntravenoz hasta kontrollü analjezi ve konvansiyonel intravenöz analjezidetramadol kullanımı," Vakıf Gureba Eğitim HastanesiDergisi, 1 (3), 156-159 (2003)

18. Erden V,Başaranoğlu G, Delatioğlu H, "Pediatrik güç havayolunda sevofluranla fiberoptik entübasyon," GülhaneTıp Dergisi 46 (2), 180-182 (2004)

19.Başaranoğlu G, Erden V, Delatioğlu H, Hamzaoğlu NŞ,Saitoğlu L, "Akromegalili bir olguda anestezikyaklaşım," Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dergisi 2 (3), 144-145 (2004)

20. Erkalp K, Yangın Z, Başaranoğlu G, Erden V, Delatioğlu H,"Desfluran ve sevofluranın hemodinamik etkileri ilederleme dönemi özellikleri açısından karşılaştırılması," Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dergisi 2 (3), 127-133 (2004)D21.Başaranoğlu G, Erden V, Kocabora S, Kalko Y, DelatioğluH, Erkalp K, Yangın Z, "Takayasu arteritli bir hastanın anestezik yönetimi," Gülhane Tıp Dergisi 47, 148-149 (2005)

22. Erden V,Başaranoğlu G, Delatioğlu H, Hamzaoğlu NŞ, SaitoğluL."Tek aşamalı dilatatör" ultraperc" ile perkütandilatasyonel trakeostomi" Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 6 (1), 8-12 (2005)

23.Başaranoğlu G, Erden V, Delatioğlu H, Afacan İ, EgeliÜ, " Klippel-feil sendromlu bir hastada anestezikyaklaşım," Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi 3 (3) 161-163 (2005) 

24. Yangın Z, Erden V, Erkalp K,Çömlekçi M, Kıroğlu Ş,Delatioğlu H, " Remifentanil ile kombine edilen desfluranve sevofluran anestezisinin hemodinamik etkiler ve derlenme özellikleri açısından karşılaştırılması," Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 3,230-238 ( 2005 )

25. Erkalp K,Yangın Z, Özdemir H,Delatioğlu H, Erden V, Saidoğlu L," Poland sendromlu bir hastada anestezi uygulamamız: Olgusunumu," Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma HastanesiDergisi 6, 47-49(2008) 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1. H.Delatioğlu, V. Erden, B. Kılıççıoğlu, NŞ.Hamzaoğlu, S. Fadıllıoğlu."Kist dermoid sakraloperasyonlarında intratekal meperidin uygulaması."2. Ulusal rejyonal anestezikongresi, 25, İstanbul 1995

2. BT.Kılıççıoğlu, NŞ. Hamzaoğlu, V. Erden, H.Delatioğlu."Elective percutaneousdilatational tracheotomy a presentation of 42 cases ."7 th International IntensiveCare Symposium 152, İstanbul 1995

3. BT.Kılıççıoğlu, S. Fadıllıoğlu, H. Delatioğlu, V.Erden"Ciltten emilim nedeniyle karbamat intoksiyonu," Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK) , 420,Mersin ,1995

4. BT.Kılıççıoğlu, V. Erden, H. Delatioğlu, S.Fadıllıoğlu, NŞ. Hamzaoğlu."Akut böbrek yetmezliği olgularında kontinü arteriovenöz hemofiltrasyon uygulamalarımız," TARK, 435-436, Mersin 1995

5. V. Erden,N. Çakar, H. Delatioğlu, BT. Kılıççıoğlu, S.Fadıllıoğlu."Fiberoptik bronkoskopik zor entübasyon" TARK ,415, Mersin, 1995

6. V. Erden,BT. Kılıççıoğlu, H. Delatioğlu, S. Fadıllıoğlu,NŞ. Hamzaoğlu."Laparoskopikkolesistektomilerde end tidal CO2 ile PaCO2 ninkarşılaştırılması TARK, 500, Mersin 1995

7. NŞ.Hamzaoğlu,H. Delatioğlu,S. Fadıllıoğlu,BT.Kılıççıoğlu, V. Erden, "Üretral ateşsendromu." TARK , 423-424, Mersin 1995"Doğumda epidural analjezidebupivakain ile bupivakain fentanil kombinasyonunun karşılaştırılması," VI. Kış Sempozyumu, Bursa 1996

8. V. Erden,H. Delatioğlu, Y. Abut, G. Başaranoğlu, L. Saitoğlu, T.Aldemir."7 Vakada fiberoptik bronkoskopik zor entübasyon," TARK , 245 Antalya 1998

9. V. Erden,H. Delatioğlu, N. Karaoğlu, G. Başaranoğlu, K. Erkalp,S. Fadıllıoğlu."Fat embolism in a polytraumatized patient" 11 th International Intensive Care Symposium," İstanbul 1999 

10. G.Başaranoğlu, Z. Yangın, V. Erden, H. Delatioğlu, L.Saitoğlu."Katater malpozisyonu,"TARK , Kuşadası 2000

11. V.Erden, G. Başaranoğlu, K. Erkalp, N. Toprak, H.Delatioğlu."Timektomi sonrasıdiafragma paralizisi," Türk Anesteziyoloji ve ReanimasyonKongresi TARK , 407, Kuşadası 2000

12 G.Başaranoğlu, V. Erden, H. Delatioğlu, L. Saitoğlu, T.Aldemir."İntravenöz hastakontrollü analjezi ve konvansiyonel intravenöz analjezidetramadol hidroklorid kullanımı," IX. Kış Sempozyumu, Rejyonal Anestezi ,13, Bursa 2001

13. H.Delatioğlu, V. Erden, N. Toprak, G. Başaranoğlu, K.Erkalp."Sectioda spinal anestezidebupivacain fentanil kombinasyonunun analjezide süresineetkisinin karşılaştırılması,"IX. Kış Sempozyumu,Rejyonel Anestezi, 11, Bursa2001

14. H.Delatioğlu, V. Erden, G. Başaranoğlu, N. Toprak, Z.Yangın."Postspinal başağrısında iğne ucu tiplerinin etkisininkarşılaştırılması,"IX. Kış Sempozyumu,Rejyonal Anestezi, 16, Bursa 2001

15. G.Başaranoğlu, V. Erden, H. Delatioğlu, L. Saitoğlu, T.Aldemir."Elektif operasyonlardaperoperatif hipertansiyon sıklığı,"Anesteziyoloji ve ReanimasyonUzmanları Derneği Sempozyumu, 9, 157Antalya 2001

16. V.Erden, G. Başaranoğlu, H. Delatioğlu, Z.Yangın."Diagnosis of nasocomial pneumonia witbronchofibroscopic protected specimen brush and blind protected bronchoalveolar lavage,"13 th International Intensive Care Symposium, 14, İstanbul 2001

17. K.Erkalp, G. Başaranoğlu, V. Erden, H. Delatioğlu, Z.Yangın."Derlenme odasındapostoperatif epileptik nöbet,"Türk Anesteziyoloji veReanimasyon Kongresi TARK, 531, Antaly2001

18. K.Erkalp, H. Delatioğlu, V. Erden, Z. Yangın, G.Başaranoğlu." Zor ekstübasyon nedeniile bir olgu sunumu,"Türk Anesteziyoloji ve ReanimasyonKongresi TARK, 531,Antalya 2001

19. G.Başaranoğlu, K. Erkalp, Z. Yangın, V. Erden, H.Delatioğlu."Multiple Skleroz veanestezi," TARK, 532, Antalya 2001

20. V.Erden, K. Erkalp, Z. Yangın, H. Delatioğlu, G. Başaranoğlu."Entübasyon tüpü içinde bir yabancı cisim:stile kılıfı" TARK, 177, Antalya 2001

21. V.Erden, G. Başaranoğlu, H. Delatioğlu. "Ventilatörleilişkili pnömoni tanısında bronkoalveoler lavaj veendotrakeal aspirat," I.Yoğun Bakım İnfeksiyonlarıSempozyumu, 2 (1), 151 Trabzon 2002

22. V.Erden, G. Başaranoğlu, H. Delatioğlu. "DiabetliHastalarda Güç Laringoskopi Sıklığı," IV. Çukurova anestezi günleri, Adana 2002

23. Z.Yangın, K. Erkalp, M. Çömlekçi, Ş.Kıroğlu, V. Erden,H. Delatioğlu."Remifentanil ile kombineedilen desfluran ve sevofluran anestezisinin hemodinamiketkiler ve derlenme özellikleri açısındankarşılaştırılması," TARK, 32 (2), 92Antalya 2003

24.K.Erkalp, V.Erden, Ş. Kıroğlu, Z. Yangın, G.Başaranoğlu, H. Delatioğlu, M. Önder, L. Gürkan,"Laparoskopik nefrektomilerde anestezi tecrübelerimiz,"TARK,112-113, Antalya 2004

25. K.Erkalp, Z. Yangın, F. Bahçeci, L. Saidoğlu, N. Kökten,G. Başaranoğlu, H. Delatioğlu, V. Erden, "Obstrüktif uyku apnesi sendromuve remifentanil/desfluran kombinasyonu (Olgu Sunumu),"TARK, 145-146 Antalya 2004

26. K. Erkalp, Z. Yangın, F. Bahçeci,G. Başaranoğlu, H. Delatioğlu, V. Erden, Ş. Kıroğlu, B. Genç,"Moebius sendromu ve anestezi (İki olgu nedeniyle),"TARK, 148-149 Antalya 2004

27.K.Erkalp, F. Bahçeci, Z.Yangın, G. Başaranoğlu, Ş. Kıroğlu, H. Delatioğlu, V. Erden, "MultıpleSkleroz atağı sırasındaanestezi (Olgu sunumu)" TARK, 153, Antalya 2004

28.K.Erkalp, Z. Yangın, G. Başaranoğlu, Ş. Kıroğlu, H. Delatioğlu, V.Erden, F. Bahçeci, N. Hamzaoğlu,L. Saidoğlu, "Mukopolisakkaridozisli çocukta sevofluranile maske indüksiyonlu anestezi deneyimi," TARK, 160,Antalya 2004

29. K.Erkalp, H. Delatioğlu, G. Başaranoğlu, Z. Yangın, V.Erden, Ş. Kıroğlu, " % 2 60mg lidokain ile spinal anestezi sırasında kısa sürelibilinç kaybı," TARK, 214, Antalya 2004

30. G.Başaranoğlu, V. Erden, M. Süren, N. Kurtulmuş, Ü.Egeli, H. Delatioğlu, K. Erkalp, " Severe hypotension andcoma secondary to unrecognised Sheehan's syndrome" 15 thInternational Intensive Care Symposium, 135, İstanbul, 2005

31. G.Başaranoğlu, V. Erden, H. Delatioğlu, L. Saidoğlu, "Propofol injeksiyon ağrısını önlemede petidin veremifentanil" 11. Kış Sempozyumu,7,Bursa 2005

32. G Başaranoğlu, M. Süren, V. Erden,H. Delatioğlu, K. Erkalp, Z. Yangın " % 5 ropivakain hidrokloridleuzamış interskalen blok" 11. Kış Sempozyumu, 8, Bursa2005

33. G.Başaranoğlu, V. Erden, S. Kocabora, Y. Kalko, H.Delatioğlu, K. Erkalp, Z. Yangın, "Takayusu arteritlibir hastada anestezi, 11. Kış Sempozyumu,1,Bursa 2005

34.Delatioğlu H,Erkalp K, Erden V, Başaranoğlu G, ÖzdemirH, Saidoglu L, " Dimenhidrinatın propofol kaynaklıhipnoza olan etkisinin bilinç kaybı ve bispectral indekskullanılarak değerlendirilmesi," TARK, 124, Antalya 2008