• 2011 Japonya Fukuoka Üniversitesi
 • 2009 – 2010 Heidelberg Üniversitesi
 • 2007 – 2010 Porto Üniverstesi Akupunktur Kliniği
 • 2005 AKH Tıp Fakültesi
 • 1993 Isparta Devlet Hastanesi Anestezi Uzmanı
 • 1993 – 2010 Vakıf Gureba Hastanesi Anestezi Kliniği / Başasistan
 • 1992 Haseki Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı
 • 1983 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
 • Yoğun Bakım Derneği
 • Akupunktur Derneği
 • German-Chinese Research Foundation for Traditional Chinese Medicine (TCM)

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1.Erden V, Yangin Z, Erkalp K, Delatioğlu H, Bahceci F, Seyhan A." Increased progesterone production during the luteal phase of menstruation may decrease anesthetic requirement," Anesth Analg, 101(4),1007-11 (2005)

2.Basaranoglu G, Basaranoglu M, Erden V, Delatioglu H,Pekel AF, Saitoglu L." The effects of Valsalvamanoeuvres on venepuncture pain," Eur J Anaesthesiol, 23 (7), 591-3 (2006) 

3. Erden V,Basaranoglu G, Korkut Y, Delatioglu H, Yangin Z, KirogluS."Relation between bittertaste sensitivity and incidence or intensity of propofolinjection pain," Eur J Anaesthesiol, 24(6), 516-20 (2007) (Epub2006 Nov 7)

4.Basaranoglu G, Erden V, Delatioglu H. "Reduction ofpain on injection of propofol: a comparison of fentanyl with remifentanil," Anesth Analg, 94(4), 1040-1(2002) (Editöre mektup)

5.Basaranoglu G, Erden V, Delatioglu H."Anesthesia of a patient with cured myastheniagravis," Anesth Analg, 96(6), 1842-3;author reply 1843 (2003) (Editöre mektup)

6. Erden V,Basaranoglu G, Delatioglu H, Hamzaoglu NS. "Relationshipof difficult laryngoscopy to long-term non-insulin-dependentdiabetes and hand abnormality detected using the 'prayersign,' Br J Anaesth, 91(1), 159-60(2003) (Editöre mektup)

7. Erden V,Basaranoglu G, Beycan I, Delatioglu H, Hamzaoglu NS."Reproducibility of mini-BAL culture resultsusing 10 ml or 20 ml instilled fluid,"Intensive Care Med, 29(10), 1856 (2003) (Editöre mektup)

8.Basaranoglu G, Erden V, Delatioglu H."Postoperative sore throat: effect oflidocaine jelly and pomade on endotracheal intubation," JClin Anesth, 16(1), 70-80; author reply 80(2004) (Editöre mektup)

9. Erden V,Basaranoglu G, Delatioglu H, Hamzaoglu NS., Saitoglu L."Smoking and postoperativeanalgesia," Ann Pharmacother, 39(9),1579-80.Epud 2005 Aug 2. (2005) (Editöre mektup)

10.Basaranoglu G, Erden V, Delatioglu H, Saitoglu L."Reduction of pain injection of propofol using meperidineand remifentanil," Eur J Anaesthesiol, 22(11), 890-2 (2005) (Editöre mektup)

11. Erden V,Yangın Z, Erkalp K, Delatioglu H. " Conscious sedationfor difficult intubation in children," Anaesth IntensiveCare, 35 (5),863 (2009) ( EditöreMektup)

12.Delatioglu H, Erkalp K, Erden V, Basaranoglu G, Özdemir H,Saidoglu L. " Effects of dimenhydrinate on lossof consciousness and bispectral index on hypnotic effect ofpropofol," J Anaesth Clin Pharmacol , 25(1), 9-12 (2009) 

13. Erden V,Basaranoglu G, Erkalp K, Yangın Z, Delatioglu H, Teker MG,Saidoglu L," The effect of nicotinetreatment on propofol injection pain" Trakya Univ Tip FakDerg 27 (1), 18-22 ( 2010 )
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. Erden V,Delatioğlu H, Başaranoğlu G. "20 Zorentübasyon olgusunda fleksibl fiberoptik bronkoskopikentübasyon," Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 16 (3), 17-21 (2001).

2. Erden V,Delatioğlu H, Başaranoğlu G, "Griggs veCiaglia teknikleri ile Perkütan Trakeostomi," ÇukurovaÜniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 16(3), 11-15 (2001)

3. Erden V,Delatioğlu H, Başaranoğlu G, "Griggs yöntemi ile 85olguda perkütan trakeostomi," Anestezi Dergisi 10, (1), 53-6 (2002)

4.Delatioğlu H, Erden V, Başaranoğlu G, "Postspinal başağrısında iğne ucu tiplerinin etkisininkarşılaştırılması," Haseki Tıp Bülteni 2, 143-145 (2002)

5. Erden V,Başaranoğlu G, Delatioğlu H," Noonan Sendromlu BirHastada Anestezi," Çukurova Üniversitesi SağlıkBilimleri Dergisi 17, (3) 9-12 (2002) 

6.Delatioğlu H, Erden V, Fadıllıoğlu S, "Sectiodaspinal anestezide bupivacain ile bupivacain ile fentanilkombinasyonunun analjezi süresine etkisininkarşılaştırılması," Haseki Tıp Bülteni 40, (3) 190-192 (2002)

7. Erden V,Başaranoğlu G, Delatioğlu H, "Ventilatörle ilişkilipnömoni tanısında kantitatif nonbronkoskopik korunmuşbronkoalveoler lavaj ile kalitatif endotrakeal aspirasyonkültürlerinin karşılaştırılması," SSK Vakıf Gureba Eğitim Dergisi 1, 15-19 (2003)

8.Delatioğlu H, Erden V, Başaranoğlu G, Erkalp K,"Total abdominalhisterektomi uygulanan hastalarda granisetronun ameliyatsonrası bulantı ve kusma üzerine etkisi," SSK VakıfGureba Eğitim Hastanesi Dergisi 1, 20-23-2003

9.Başaranoğlu G, Erden V, Delatioğlu H, "Elektifameliyatlarda hipertansiyon sıklığı," SSK VakıfGureba Eğitim Hastanesi Dergisi, 1, 24-26-2003

10. Erden V,Fadıllıoğlu S, Çömlekçi M, Delatioğlu H,"Zor entübasyon olan birçocukta laringeal mask havayolu içinden fleksiblfiberoptik bronkoskop ile entübasyon," Vakıf GurebaEğitim Hastanesi Dergisi, 1, 44-45-2003

11.Delatioğlu H, Erden V, Başaranoğlu G, Erkalp K,"Hellp Sendromu: 3 olgununsunumu," SSK Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dergisi, 2, 99-102 (2003)

12. Ormancı F, Erden V, Delatioğlu H, Başaranoğlu G, Saitoğlu L, "Endoskopik girişimlerde midazolamsedasyonunun flumazenil ile döndürülmesi," Taksim Hastanesi Tıp Dergisi, 33, 67-71 (2003)

13.Delatioğlu H, Erkalp K, Erden V, " Santral sinir sisteminöromediatörleri" Vakıf Gureba Eğitim HastanesiDergisi 1 (3) 165-169 (2003)

14.Delatioğlu H, Erkalp K, Erden V, Başaranoğlu G, "Otonomsinir sisteminde yeni görüşler,Sendrom ,16(7), 43-48, (2004)