• Rejyonal Anestezi 
  • Axiller Bloklar 
  • Tek Akciğer Ventilasyonu

1986 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Askerlik ve mecburi hizmetin ardından 1989 - 1994 yıllarında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon İhtisasını yaptı. 1994 - 2005 yıllarında Özel Kadıköy Vatan Hastanesi'nde uzman olarak görev yaptı. 2005 yılından 2017 yılına kadar KadıköyŞifa Kadıköy ve Ataşehir Hastanelerinde çalıştı. 2017 yılı itibari ile Ataşehir Florence Nightingale Hastanesinde çalışmaktadır. 

 

  • Türk Tabipler Birliği 
  • Türk Yoğun Bakım Derneği

 Management of intoxications with CVVHD.
2- The partial use of Guyon´s canal for opponensplasty.
3- A comparison of remifentanil vs. sevoflurane in short outpatient urological procedures.
4- Effects of continuous venovenous hemodiafiltration (CVVHD) on pulmonary function and mechanics in septic multiorgan failure.
5- A new aspect to sedation: Patient controlled sedation.
6- Operative lung continuous positive airway pressure via an endotracheal tube with a movable bronchial blocker.
7- Sürekli brakial pleksus blokay uygulamasından sonra hasta kontrollü analjezi.
8- Toraks cerrahisi anestezisinde tek akciğer ventilasyonu.
9- "Weaning" parametrelerinin "Reproducibilitesi"nin değerlendirilmesi çalışmasının özeti.
10- Postoperatif ağrının kontrolünde hasta kontrollü analjezi.
11- Effects of continuous venovenous hemodiafiltration (CVVHD) on hemodynamic parameters in end stage cardiac disease (ESCD).
12- AS47. Weaning parametrelerinin "Reproducibility"sinin değerlendirilmesi.
13- AP125. Weaning´de Değişik CPAP sistemlerinin klinik karşılaştırılması.
14- AP131. Erişkin sıkıntılı solunum sendromunda (ARDS) farklı solunum modellerinin sağ ventrikül fonksiyonlarına etkilerinin termodilüsyon yöntemiyle incelenmesi.
15- Yoğun bakım ünitesinde hasta kontrollü analjezi (PCA) uygulaması.