Uzm. Dr. Haluk KARPAT

Uzm. Dr.
Haluk KARPAT

Anesteziyoloji

Uzm. Dr. Haluk Karpat - Anesteziyoloji
Görev Aldığı
Hastaneler
 • Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi Işıklar Cad. No:35/A Ataşehir-İstanbul Haritada Göster

1986 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Askerlik ve mecburi hizmetin ardından 1989 - 1994 yıllarında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon İhtisasını yaptı. 1994 - 2005 yıllarında Özel Kadıköy Vatan Hastanesi'nde uzman olarak görev yaptı. 2005 yılından 2017 yılına kadar KadıköyŞifa Kadıköy ve Ataşehir Hastanelerinde çalıştı. 2017 yılı itibari ile Ataşehir Florence Nightingale Hastanesinde çalışmaktadır. 

İlgi Alanları:
 • Rejyonal Anestezi 
 • Axiller Bloklar 
 • Tek Akciğer Ventilasyonu

  • Konuştuğu Diller Eng
 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2017 Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon
 • 2005 - 2017 KadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon
 • 1994 - 2005 Özel Kadıköy Vatan Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon
 • 1989 - 1994 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
 • 1980 - 1986 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Türk Tabipler Birliği 
 • Türk Yoğun Bakım Derneği

Diğer Yayınlar

1- Management of intoxications with CVVHD.
2- The partial use of Guyon´s canal for opponensplasty.
3- A comparison of remifentanil vs. sevoflurane in short outpatient urological procedures.
4- Effects of continuous venovenous hemodiafiltration (CVVHD) on pulmonary function and mechanics in septic multiorgan failure.
5- A new aspect to sedation: Patient controlled sedation.
6- Operative lung continuous positive airway pressure via an endotracheal tube with a movable bronchial blocker.
7- Sürekli brakial pleksus blokay uygulamasından sonra hasta kontrollü analjezi.
8- Toraks cerrahisi anestezisinde tek akciğer ventilasyonu.
9- "Weaning" parametrelerinin "Reproducibilitesi"nin değerlendirilmesi çalışmasının özeti.
10- Postoperatif ağrının kontrolünde hasta kontrollü analjezi.
11- Effects of continuous venovenous hemodiafiltration (CVVHD) on hemodynamic parameters in end stage cardiac disease (ESCD).
12- AS47. Weaning parametrelerinin "Reproducibility"sinin değerlendirilmesi.
13- AP125. Weaning´de Değişik CPAP sistemlerinin klinik karşılaştırılması.
14- AP131. Erişkin sıkıntılı solunum sendromunda (ARDS) farklı solunum modellerinin sağ ventrikül fonksiyonlarına etkilerinin termodilüsyon yöntemiyle incelenmesi.
15- Yoğun bakım ünitesinde hasta kontrollü analjezi (PCA) uygulaması. 

Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar

1- 11. İnternational İntensive Care Symposium, 1999
2- VI. Yoğun Bakım Kongresi, 1998, Dedeman Otel, Antalya
3- III. Rejyonal Anestezi Kongresi, 1997,Holday Inn Crowne Plaza, İstanbul
4- 9. İnternational Intensive Care Symposium, 1997
5- Continuous Hemofiltration Therapies In the ICU, 1997, Paris
6- IV. Yoğun Bakım Kongresi, 1996, İstanbul
7- XXX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 1996, İstanbul

Yayınlar

Yurtdışı Yayınlar:

1- A Comparison  of Remifentanyl vs. Sevoflurane in Short Outpatient Urological Procedures, EUROPEAN JOURNAL OF ANESTESİOLOGY
2- The Partial Use of Guyon's Canal for Opponensplasty, 7.CONGRES OF THE İNTERNATİONAL FEDERATİONOF SOCİETİES FOR SURGERY OF THE HAND, MAY 1998, CANADA
3- A New Aspect to Sedation: Patient Controlled Sedation (PCS), 1996 İstanbul, 7.İNTNATİONAL SYMPOSİUM THE PAİN CLİNİC
4- Management of İntokxications With CVVHD, DECEMBER 1997 PARİS, CONTİNUOUS HEMOFİLTRATİON THERAPİES IN THE ICU

Yurtiçi Yayınlar:

1- Erişkin Sıkıntılı Solunum Sendromunda (ARDS) Farklı Solunum Modellerinin Sağ Ventrikül Fonksiyonlarına Etkilerinin Termodilüsyon Yöntemiyle İncelenmesi, 1993, TARK
2- Brakial plexus Blokaj Kateteri Yardımı İle Hasta Kontrollü Analjezi (PCA) Uygulaması, 1996, TARK
3- Weaning Parametrelerinin Reproducibilitesi'nin Değerlendirilmesi Çalışmasının Özeti, 1996, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası
4- Epidural Anestezi ve Kronik Bel Ağrısı, 1998 TARK
5- Torax Cerrahisi Anestezisinde Tek Akciğer Ventilasyonu, TEMMUZ 2000, SENDROM