2003 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Güzide Özdil,  uzmanlık eğitimini Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştıma Hastanesi ve Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştıma Hastanesi radyoloji kliniklerinde 2012 ‘ de tamamladı.
Dr. Güzide Özdil 2015 yılından itibaren     İstanbul Bilim Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı'nda ve Grup Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde Radyoloji Bölümü'nde çalışmaktadır. Özellikle meme radyolojisi, Doppler ultrasonografi ve ultrasonografi alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. Uzmanlık tezinde ‘İnferior Tiroidal Arter Akım Hızlarının Graves Hastalığının Tanısındaki Yeri’  üzerine çalışan Dr. Güzide Özdil Grup Florence Nightingale endokrin konseyinde görev almaktadır. 

 

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Radyoloji Derneği
 • Tıbbi Ultrasonografi Derneği
 • ESR

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. 1. Ozkurt H, Toksoy G, Basak M. "Radiologic findings of pulmonary involvement of type B Niemann-Pick disease" Arch Bronconeumol. 2010 Apr;46(4):208-9. doi: 10.1 016/j.arbres.2009.1 0.015. Epub 2009 Dec 16. Spanish. (case report)
 2.  Ozel A, Toksoy G, Ozdogan O, Mahmutoglu AS, Karpat Z. "Ultrasonographic diagnosis of median arcuate ligament syndrome: a report of two cases" Med Ultrason. 2012 Jun;14(2):154-7. Review. (case report)
 3.  Celebi AS. Toksoy G, Ozel A, Calışkan KC, Kabukcuoglu F. "Granular cell tumor of the breast" Jbrbtr. 2012 jul-aug. (Case Report) 
 4. F. Çelebi , Ü. Köksal , K. Pilancı , Ç. Ordu , D. Sarsenov , S. İlgün , F. Çabuk , G. Alço , G. Özdil , Z. Erdoğan , V. Özmen “ PET-MRI Findings of Two Patients with Breast Carcinoma before Treatment”  J Breast Health 2016; 12: 88-90 DOI: 10.5152/tjbh.2016.2867 (case report) 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 1.  G. Toksoy, M. Bankaoğlu, M.Aydın, M. Başak, A. Üçgül, H. Özkurt. "Correlation between lumbar disc degeneration and body mass index for non-complicated patients" ECR 2012, Viyana (Poster Sunum) 
 2. S. Boysan, G. Ozdil, E. Gunay, O. Peker, M. Duren, M. S. Gonen  “Biochemically and clinically persistent medullary thyroid carcinoma for eight years” endo-bridge 2016, Antalya , Türkiye,  Ekim 2016 (case report)

Yayınlar

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 1. 1. G. Toksoy, M. Aydın, M. Bankaoğlu, M. Başak. "Lomber dejeneratif disk hastalığı, vücut kitle indeksi ilişkisinin MRG ile gösterilmesi" 32. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya, 2011 (Serbest Bildiri)
 2. E. Karabay, M. Aydın, M. Bankaoğlu, G. Toksoy, M. Başak. "Lomber vertebra korpus dejenerasyonu komşu intervertebral disk patolojisi ile birlikte midir? MRG Değerlendirme" 32. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya, 2011 (Serbest Bildiri)
 3.  H. Özkurt, G. Toksoy, A. Üçgül, Ş. Oğuz, M. Başak. "Tip B Niemann Pick hastalığının yüksek rezolusyonlu bilgisayarlı tomografi tetkikinde pulmoner tutulum bulguları" 30. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya, 2009 (poster Sunum)
 4. E. Çakmakçı, G. Toksoy, M. Bankaoğlu, M. Başak. "Patellar tendon rüptüründe MRG bulguları" 32. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya, 2011 (poster Sunum)
 5. G. Toksoy, H.Özkurt, Ö. Tufaner, M. Başak. "Van der Knaap Hastalığı" 32. Ulusal Radyoloji KongresiAntalya, 2011 (poster Sunum)
 6. Ö. Tufaner, H.Özkurt, G. Toksoy, M. Başak. "Kemoterapiye bağlı gelişen posterior reversibi ensefalopati sendromu" 32. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya, 2011 (poster Sunum)
 7. S. Özal, E. Uysal, G. Özdil Toksoy, H. Özkurt, M.Başak. "Üremide bilateral bazal ganglion ve kortikallezyonlar: Difuzyon MRG Ve Konvansiyonel MRG Bulguları" 33. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya, 2012 (poster Sunum)
 8. P. Atak, N. Kandıralıoğlu Kara, H. Canaz, G. Özdil, I. Karalök, K. Özel, İ. Alataş. 'Yenidoğan Dönemi Kreatinin Yüksekliği Nörojenik Mesane için Bir Belirteç Olabilir mi?'  Türk Neonatoloji Derneği, 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan 2016 (elektronik poster sunumu PS-421.) 

Diğer Yayınlar

 1. Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanları:
 2. inferior Tiroidal Arter Akım Hızlarının Graves Hastalığının Tanısındaki Yeri, 2012
 3. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, istanbul
 4. Doç. Dr. Alper Özel, Uzm. Dr. Zeki Karpat 

Yayınlar

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. G. Özdil  “Böbrek Transplantasyonunda Nakil Öncesi Değerlendirme : Ultrason Ve Renkli Doppler Ultrason “ Turkiye Klinikleri, J Radiol-Special Topics. 2016, 913): 83-6