• Solunum Sistemi - Vücut Kesitsel Görüntüleme ve Bu Alanlarda Nonvasküler Girisimsel İşlemler
 • Multidedektor BT Koroner Angiografi

   1990 yılında Ege Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda Radyoloji ihtisasını tamamladı.

   Uzmanlık tezini Transrektal USG eşliğinde Prostat Biopsisi konusunda yapmıştır. 

 

1990 yılında Ege Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda Radyoloji ihtisasını tamamladı.

   Uzmanlık tezini Transrektal USG eşliğinde Prostat Biopsisi konusunda yapmıştır. 
 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Iğdem S, Ercan T, Alço G, Zengin F, Ozgüleş R, Geceer G, Okkan S, Ober A, Turkan S “Dosimetric comparison of intensity modulated pelvic radiotherapy with 3D conformal radiotherapy in patients with gynecologic malignancies” Eur J Gynaecol Oncol; 2009;30(5):547-51
 2. Ş. İğdem, G. Alço, T. Ercan, B. Ünalan, B. Kara, G. Geceer, C. Akman, F.O. Zengin, S. Atilla, S. Okkan “The Application of Positron Emission Tomography/Computed Tomography in Radiation Treatment Planning: Effect on Gross Target Volume Definition and Treatment Management” Clinical Oncology - March 25, 2010 Category: Radiology Tags: Original Articles Source Type: journals
 3.  Karabay KO, Geceer G, Erdim R. Celiac artery aneurysm. Med Arh. 2012;66(4):283-4.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Duran C, Ersavaştı G, Geceer G, Akman C, Kartel A, Önder AU, Yalçın V, Numan F. “Transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biyopsileri”. Türk Radyoloji Dergisi 1995;30: 12-15
 2. Ş.İğdem, G.Alço, B.Ünalan, G.Kantürk, B.Kara, G.Geceer, C.Akman, S.Okkan.“Tedavi planlamasında PET/BT simülasyon”. Turkish journal of Nuclear Medicine 2007;16(3):85
 3. Kanber Öcal Karabay, Bayram Bağırtan., Gürkan Geceer. “Primer stent uygulanarak tedavi edilen spontan sol ana koroner arter diseksiyonu”. Türk Kardiyoloji Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2012; 40:729-732 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 1. Gülbaran M, C.Duran , G. Geceer , L.Ulusoy “Koroner Arter Hastalığının Tespitinde Bilgisayarlı Tomografi ve Kateter Anjiografinin Karşılaştırılması” 20. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, S 506, Antalya,2004
 2. Gülbaran M, C.Duran , M.Kantarcı , L .Alparslan, D.Erciyes , O.L.Ulusoy , G. Geceer , M.Sirvancı , V.Aytekin ,C.Demiroğlu “Koroner Arter Anomalilerinin Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi İle Tanısı” 21. Ulusal kardiyoloji kongresi Bildiri Özetleri, Cilt 33, Suppl. 1 , S 104, Antalya,2005
 3. Gülbaran M, C.Duran , D.Erciyes , L.Ulusoy , G.Geceer , M.Şirvancı , V.Aytekin , C.Demiroğlu “Koroner arter greftlerinin çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile incelenmesi” 21. Ulusal Kardiyoloji kongresi Bildiri Özetleri, Cilt 33, Suppl. 1 , S 117, Antalya,2005
 4. Duran C., Şirvancı M, G. Geceer, Ganiyusufoğlu AK, E. Uysal, Akman C ve R. Killi “Antikoagülan Tedavi Komplikasyonu Olarak Bilateral Renal Toplayıcı Sistem ve Üreterde Submukozal Hematom” 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Cilt 13, Ek 1, E132, Antalya, Poster, 2007.
 5. Şirvancı M, Aydıner Ö, Karaman K, Ulusoy OL, Geceer G. “Ponseti metodu ile tedavi edilmiş pes ekino varuslu olguların MRG ile değerlendirilmesi”, 23.Türk Radyoloji Kongresi, Poster Bildiri, Antalya, 2002
 6. Duran C., Akıncı A, G. Geceer, Aydıner Ö., Özer K, Balcı NC ve Şirvancı M. “Pankreatikobiliyer Sistem Patolojilerinde MRKP’nin Tanısal Değeri ve ERKP ile Karşılaştırılması”. 23. Türk Radyoloji Kongresi, Cilt 8, Ek 1, E176, Antalya, Poster 2002.
 7. Geceer G., Duran C., Şirvancı M., Aydıner Ö., “Geçici Pacemaker Takılması Sırasında Oluşan Sağ Ventrikül Myokard Perforasyonunun BT ile Tanısı”, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Cilt 8, Ek 1, E240, Antalya, Poster, 2002.
 8. Gülbaran M., G. Geceer, L. Ulusoy, C. Duran, “Koroner Stent Açıklığının Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi Yöntemi İle Araştırılması”, 20. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, S507, Antalya (2004).