• Beslenme ve Obezite
  • Çocuk ve Ergen psikolojisi
  • Sık Tekrarlayan Ateş ve Öksürük
  • Sağlıklı Çocuk Takibi ve Koruyucu Hekimlik

İstanbul Üniversitesi İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi'nden mezun olmuş, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimini tamamlamıştır. İngiltere Leeds General Hospital'da Adolesan Endokrinoloji bölümünde observer olarak bulunmuştur.


Dr. Gülçin Talay, Uzmanlık tezini "Jüvenil Romatoid Artritli Çocuklarda Osteopeni Araştırılması" konusunda yapmıştır. İstanbul Tabip Odası, Türk Pediatri Kurumu ve Türk Toraks Derneği üyesi olan hekimimiz
meslek yaşamı süresince çok sayıda kongre, Yenidoğan Resüsitasyon ve Çocuk Hastalıkları Acil kurslarına katılmıştır. 

1999-2016 tarihleri arasında Özel Academic Hospital'da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapmıştır.

Dr. Gülçin Talay 2016 Haziran ayından itibaren Kadiköy Florence Nightingale Hastanesi'nde çalışmaya başlamıştır. 

  • Türk Pediatri Derneği
  • Türk Toraks Derneği
  • İstanbul Tabip Odası