Uzm. Dr. Gazihan ÇAĞLAR Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi - Anesteziyoloji

Özel İlgi Alanları
 • Anestezi

Randevu Alın

Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi
  • 2000
   Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi
   Anesteziyoloji ve Reanimasyon

   1995 - 2000
   İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
   Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Uzman

   1994 - 1995
   İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
   Histoloji ve Embriyoloji

   1991 - 1996
   Malatya SSK Hastanesi
   Pratisyen Hekim

   1985 - 1991
   İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
   Tıp Eğitimi

   • Türk Tabipler Birliği
   • Anastezi ve Reanimasyon Derneği 

    
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • 1- Her yıl duzenli olarak anestezi, yoğun bakım ve ağrı tedavisi ile ilgili ulusal ve uluslararası kurs ve seminerler
   • 2- ASA Meeting , 2012 , Washington DC
   • 3- Suggamadex Workshop 2010 Amsterdam Medical Faculty
   • 4- Rejyonel Anestezi kongreleri ( 2003 ,2004 ,2009, 2011, 2012)
   • 1- M.Özgön, S.Akalın, S.Çömlek, G.Çağlar, Y.Köse Genel anestezi indüksiyonunda hipotansiyonun önlenmesi için preanestezik hidratasyon.
   • XXXI TARK 24-28 Ekim 1997 Bursa Özet Kitabı s.399
   • 2- Ş.Demiroluk, G.Çağlar. S.Karaca,E.Ulukuş Aortobifemoral byparss girişiminde düzeltilemeyen hiperkapni XXXIII TARK 27-31 Ekim Mersin Özet Kitabı 7999
   • 3- D.Göğüş, S.Çömlek, G.Çağlar, G.Kaya Alfentanil indikasyon ve entübasyon sırasında hemodinamiye etkisi: Ne zaman verilmeli? XXXVI TARK 25-29 Ekim 2000 Özet Kitabı Kuşadası
   • 4- G.Çağlar, Ş.Demiroluk, B.Ekici, N.Saygı, Y.KöseCisatracurium ve Atracurium’un nöromusküler ileti hemodinamik etki ve histamin salınımına bağlı yan etkilerinin karşılaştırılması.
   • 5- G.Kaya, D.Göğüş, Ö.Demirci, G.Çağlar Morquio sendromu ve anestezi XXXVI TARK Özet Kitabı 2002 Antalya
   • 6- G.Çağlar, Ö.Demirci, S.Çömlek, D.Göğüş, G.KayaSezaryen sonrasında contramal ve dolantın ile hasta kontrollü analjezi uygulamalarında yan etkilerin karşılaştırılması.XXXVI TARK Özet Kitabı 2002 Antalya
   • 7- Ö.Turhan, D.Göğüş, S.Çömlek, G.Çağlar, G.Kaya İki farklı dozda remifentanil ile nöromüsküler bloker kullanmadan endotrakeal entübasyon.
   • II.Turkish Peadiatrik Anaesthesia and Reanimation Congress 25-27 April 2003 Abstract Book İstanbul
   • 8- D.Göğüş, Ö.Demirci, S.Çömlek, G.Çağlar, G.Kaya Remifentanil ve alfentanilin larangoskopi ve orotrakeal entübasyona karşı oluşan kardiyovasküler yanıta etkileri . XXXV TARK 27-31 Ekim 2001 Özet Kitabı S.549 Antalya
   • 9- D.Göğüş, Ö.Demirci, G.Çağlar, S.Çömlek, G.Kaya Desfluran ve Sevofluran anestezilerinin uyanma dönemi özellikleri ve maliyet hesabı.XXXV TARK 27-31 Ekim 2001 Özet Kitabı S.548 Antalya
   • 10- İ.Özdilmaç, G.Çağlar, D.göğüş, Ö.Turhan, S.Çömlek, Y.Tunalı, G.Kaya Da Vinci Robot sistemiyle yapılan radikal prostatektomi ameliyatlarında ki anestezi deneyimlerimiz. Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Dergisi Eylül-Ekim 2008 Vol;36 Ek sayı sayfa 48