Tıp eğitimini 1985 - 1991 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde, uzmanlık eğitimini 1994- 1998 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır.

   1998 yılından beri Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi’nde Anestezi Uzmanı olarak çalışmaktadır.

 

  • Türk Tabipler Birliği
  • Anastezi ve Reanimasyon Derneği 

 

Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar
1- Her yıl duzenli olarak anestezi, yoğun bakım ve ağrı tedavisi ile ilgili ulusal ve uluslararası kurs ve seminerler
2- ASA Meeting , 2012 , Washington DC
3- Suggamadex Workshop 2010 Amsterdam Medical Faculty
4- Rejyonel Anestezi kongreleri ( 2003 ,2004 ,2009, 2011, 2012)

 
Diğer Yayınlar
1- M.Özgön, S.Akalın, S.Çömlek, G.Çağlar, Y.Köse Genel anestezi indüksiyonunda hipotansiyonun önlenmesi için preanestezik hidratasyon.
XXXI TARK 24-28 Ekim 1997 Bursa Özet Kitabı s.399

2- Ş.Demiroluk, G.Çağlar. S.Karaca,E.Ulukuş Aortobifemoral byparss girişiminde düzeltilemeyen hiperkapni XXXIII TARK 27-31 Ekim Mersin Özet Kitabı 7999

3- D.Göğüş, S.Çömlek, G.Çağlar, G.Kaya Alfentanil indikasyon ve entübasyon sırasında hemodinamiye etkisi: Ne zaman verilmeli? XXXVI TARK 25-29 Ekim 2000 Özet Kitabı Kuşadası

4- G.Çağlar, Ş.Demiroluk, B.Ekici, N.Saygı, Y.Köse
Cisatracurium ve Atracurium’un nöromusküler ileti hemodinamik etki ve histamin salınımına bağlı yan etkilerinin karşılaştırılması.

5- G.Kaya, D.Göğüş, Ö.Demirci, G.Çağlar Morquio sendromu ve anestezi XXXVI TARK Özet Kitabı 2002 Antalya

6- G.Çağlar, Ö.Demirci, S.Çömlek, D.Göğüş, G.Kaya
Sezaryen sonrasında contramal ve dolantın ile hasta kontrollü analjezi uygulamalarında yan etkilerin karşılaştırılması.
XXXVI TARK Özet Kitabı 2002 Antalya

7- Ö.Turhan, D.Göğüş, S.Çömlek, G.Çağlar, G.Kaya İki farklı dozda remifentanil ile nöromüsküler bloker kullanmadan endotrakeal entübasyon.
II.Turkish Peadiatrik Anaesthesia and Reanimation Congress 25-27 April 2003 Abstract Book İstanbul

8- D.Göğüş, Ö.Demirci, S.Çömlek, G.Çağlar, G.Kaya Remifentanil ve alfentanilin larangoskopi ve orotrakeal entübasyona karşı oluşan kardiyovasküler yanıta etkileri . XXXV TARK 27-31 Ekim 2001 Özet Kitabı S.549 Antalya

9- D.Göğüş, Ö.Demirci, G.Çağlar, S.Çömlek, G.Kaya Desfluran ve Sevofluran anestezilerinin uyanma dönemi özellikleri ve maliyet hesabı.
XXXV TARK 27-31 Ekim 2001 Özet Kitabı S.548 Antalya

10- İ.Özdilmaç, G.Çağlar, D.göğüş, Ö.Turhan, S.Çömlek, Y.Tunalı, G.Kaya Da Vinci Robot sistemiyle yapılan radikal prostatektomi ameliyatlarında ki anestezi deneyimlerimiz. Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Dergisi Eylül-Ekim 2008 Vol;36 Ek sayı sayfa 48