Uzm. Dr.
Füsun KOCAMAN ÜRÜTÜK

Randevu Al
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
Özel İlgi Alanları
 • Deniz ve Sualtı Hekimliği

Video

  • 2003
   İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 
   Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji  İhtisası

   1995
   İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
   Tıp Eğitimi

   • İstanbul Tabip Odası
   • Türk Tabipler Birliği
   • Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği
   • Obezite Derneği 

    

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • 1. Tavşan Kulağı Kompozit Greftlerinde Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Etkinliği. Tez Çalışması
   • 2. Keskin K1, Kilci H, Aksan G, Çetinkal G, Yıldız SS, Kocaman Türk F, Bingöl G. Serum oxidized low-density lipoprotein level as a marker of oxidative stress in patients undergoing hyperbaric oxygen therapy. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017 Sep;45(6):533-537. doi: 10.5543/tkda.2017.28302.