• Hiperbarik Oksijen Tedavisi

  • İstanbul Tabip Odası
  • Türk Tabipler Birliği
  • Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği
  • Obezite Derneği 

 

Bilimsel Çalışmalar:

1. Tavşan Kulağı Kompozit Greftlerinde Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Etkinliği. Tez Çalışması
2. Keskin K1, Kilci H, Aksan G, Çetinkal G, Yıldız SS, Kocaman Türk F, Bingöl G. Serum oxidized low-density lipoprotein level as a marker of oxidative stress in patients undergoing hyperbaric oxygen therapy. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017 Sep;45(6):533-537. doi: 10.5543/tkda.2017.28302.