• Ultrasonografi
 • Meme Radyolojisi
 • Girişimsel Meme Radyolojisi

 

 • 2000 Grup Florence Nightingale Hastanesi Radyoloji Bölümü
 • 1998 – 2000 Özel Avrasya Hastanesi
 • 1995 – 1998 PTT Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji ihtisası
 • 1995 – 1998 PTT Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 1986 – 1992 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 •  Türk Radyoloji Derneği
 •  Türk Tabipler Birliği
 •  Tıbbi Ultrasonografi Derneği
 •  European Society of Radiology