Görev Aldığı
Hastaneler
 • Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak Kadıköy - İstanbul Haritada Göster

   1981 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Fikret Kutlu, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ihtisasını 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Anesteziyoloji Ana Bilim Dalı’nda tamamlamıştır.

   Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1989-2001 yılları arasında Klinik Şef Yardımcısı, 2001-2006 yılları arasında İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Klinik Şefi olarak görev yapmıştır. Bu sürede pek çok anestezi uzmanının yetişmesine katkıda bulunmuş, mesleki derneklerde ve bilimsel ortamlarda aktif olarak yer almış, anestezinin yanı sıra yoğun bakım ve ağrı tedavisi konusunda çalışmalar yapmıştır.

   Kemoterapi amaçlı venöz port uygulamaları özel ilgi alanı olmuş, çok sayıda hastaya başarı ile venöz port uygulamıştır. Dr. Fikret Kutlu, 1989’daki kuruluşundan bu yana yarı zamanlı olarak Grup Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde çalışmıştır. 2007 yılından itibaren de Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesin’de Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Bölüm sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

İlgi Alanları:
 • Anestezi 
 • Yoğun  Bakım 
 • Venöz Port Ağrı 
 • Tedavisi

Bugün
 • 2007 Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi Anestiziyoloji ve Reanimasyon Klinik Şefi
 • 2001 - 2006 Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği (Klinik Şefi)
 • 1992 - 2001 SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği (Klinik Şef Yard.)
 • 1991 - 1992 SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği (Başasistan)
 • 1989 - 1991 SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği (Uzm.Doktor)
 • 1988 - 1989 Girne Asker Hastanesi Askerlik Görevi
 • 1983 - 1988 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 • 1981 - 1983 Denizyolları İşletmesi Gemi Doktoru
 • 1975 - 1981 İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi

 • TTB İstanbul Tabip Odası
 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Yönetim Kurulu üyesi (6. Dönem)
 • Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği
 • Türk Yoğun Bakım Derneği (Bir dönem YK üyesi)
 • Türk Kanser Derneği (Bir dönem başkan, Üç dönem YK üyesi)
 • Rejyonel Anestezi Derneği
 • Klinik Enternal Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN)
 • Europan Society of Anesthesiology (ESA)
 • The Europan Society of Regional Anesthesia & Pain Therapy (ESRA)
 • Europan Society of Paranteral and Enteral Nutrition (ESPEN)
 • Europan Resuscitaion Council (ERC)

Diğer Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 1. 1 Kitap çevirisi Kanser Ağrısı
 2. 27 ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makale
 3. 5 kongre ve sempozyumda konuşma
 4. 38 ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildiri

Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar

 1. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (1985′ten bu yana düzenli olarak)
 2. Yoğun Bakım Tedavi ve Bakım Kongresi (1985,1986….2006)
 3. Ulusal Ağrı Kongresi (1995,1999)
 4. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi (1993,1995)
 5. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi (1993,1994)
 6. İstanbul Anesteziyoloji Sempozyumu (1992,1994)
 7. Prof.Dr.Cemalettin Öner Sempozyumu (1990,1991,1992…2005)
 8. İstanbul Eğitim Hastaneleri Sempozyumu (1997,1999

Aldığı Ödüller ve Sertifikalar

 1. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Board Sertifikası
 2. Sağlık Bakanlığı Neonatal Resüsitasyon Programı (NRP) Uygulayıcı Sertifikası
 3. TSE Proeslerin Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi Sertifikası
 4. TTB İşyeri Hekimliği Sertifikası