Uzm. Dr. Fikret KUTLU Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi - Anesteziyoloji

Özel İlgi Alanları
 • Anestezi
 • Yoğun Bakım

Randevu Alın

Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
Kadıköy Florence Nightingale Tıp Merkezi
  • 2007
   Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
   Anesteziyoloji

   1989
   Şişli Florence Nightingale Hastanesi
   Anesteziyoloji 

   2001-2006
   İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
   Klinik Şefi 

   1988
   İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp
   Anesteziyoloji Ana Bilim Dalı

   • TTB İstanbul Tabip Odası
   • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Yönetim Kurulu üyesi (6. Dönem)
   • Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği
   • Türk Yoğun Bakım Derneği (Bir dönem YK üyesi)
   • Türk Kanser Derneği (Bir dönem başkan, Üç dönem YK üyesi)
   • Rejyonel Anestezi Derneği
   • Klinik Enternal Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN)
   • Europan Society of Anesthesiology (ESA)
   • The Europan Society of Regional Anesthesia & Pain Therapy (ESRA)
   • Europan Society of Paranteral and Enteral Nutrition (ESPEN)
   • Europan Resuscitaion Council (ERC)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (1985′ten bu yana düzenli olarak)
   • Yoğun Bakım Tedavi ve Bakım Kongresi (1985,1986….2006)
   • Ulusal Ağrı Kongresi (1995,1999)
   • Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi (1993,1995)
   • Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi (1993,1994)
   • İstanbul Anesteziyoloji Sempozyumu (1992,1994)
   • Prof.Dr.Cemalettin Öner Sempozyumu (1990,1991,1992…2005)
   • İstanbul Eğitim Hastaneleri Sempozyumu (1997,1999