Uzm. Dr.
Fatma Yılmaz

Randevu Al
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi

Video

  • 2017
   İstanbul Üniversitesi
   Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
   Nöroradyoloji Bilim Dalı

   2011
   İstanbul Üniversitesi 
   Tıp Fakültesi
   Radyoloji

   2000
   İstanbul Üniversitesi
   Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

  • Türk Radyoloji Derneği
   Türk Nöroradyoloji Derneği
   Türk Tabipler Odası

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   Aydin K, Uysal S, Yakut A, Emiroğlu B, Yilmaz F. N-acetylaspartate concentration in corpus callosum is positively correlated with intelligence in adolescents, NeuroImage 2012; 59(2):1058-64

   Bakir B, Yilmaz F, Turkay R, Ozel S, Bilgic B, Velioglu A, Saka B, Salmaslioglu A. Role of diffusion-weighted MR imaging in the differentiation of benign retroperitoneal fibrosis from malignant neoplasm: preliminary study, Radiology 2014;272(2):438-45

   Erdil İ, Bakır B, Yılmaz F, Türkay R, Tunacı M, Hocaoğlu E, Şanlı Y, Jinekolojik Tümörlü Hastalarda Batın İçi İmplantların Saptanmasında Diffüzyon Ağırlıklı MRG Tetkikinin PET-BT ile Karşılaştırılması, Okmeydanı Tıp Dergisi 2014; 30(3):121-127

   Samanci C, Ozkose B, Ustabaşıoğlu F, Erol B, Sirolu S, Yilmaz F, Gedik O, Yilmaz H,
   Cavusoglu S, Kıcık R, Gulsen F, The diagnostic value of Superb Microvascular Imaging (SMI) in prediction of uterine artery embolization treatment response in uterine leiomyomas, Journal of Ultrasound in Medicine 2020

   Hayit H, Yeşildal C, Yenigürbüz S, Yilmaz F, Kızılkan Y, Yilmaz O; Promissing NonInvasive Tool for Diagnosing Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) , Urologia 2021