Uzm. Dr. Fatma Tuba Coşkun Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Özel İlgi Alanları
 • Yenidoğan
 • Çocuk Beslenmesi
 • Çocuk Sağlığı
 • Alerji
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • Sağlıklı Çocuk Gelişim Takibi

Randevu Alın

Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
Kadıköy Florence Nightingale Tıp Merkezi
  • 2007  İstanbul Üniveresitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
   2013  İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe E.A.H
   2018  Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi   2007  Bağcılar Yüzyıl Sağlık Ocağı
   2009 – 2013  İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe E.A.H, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
   2013 – 2015  Mardin Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
   2015 – 2022  Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
   A.B.D
   2022 – 2023  TubiKlinik( Özel Muayenehane)

   ICH-GCP Hazırlık Kursu E6(R2) – Good Clinical People LTD.2020
   Denver II Gelişimsel Tarama Testi Sertifika Programı 2020
   Gelişimi İzleme ve Destekleme Rehberi Uygulayıcı Eğitimi Kursu -2013
   Çocuklarda İleri Yaşam Desteği 2013
   Neonatal Resüsitasyon Programı 2012  

  • Türk Pediatri Kurumu
   Genç Pediatristler
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler   •       Fatma Tuba Coşkun, Meltem Uğraş, Endi Romano, Mert Levent Barut, Ercan Kocakoç Abernethy Syndrome; Report Of A Case, Yeditepe Medical Journal 2016;12(37-38): 989-992   •       Yesim Gurol, Endi Romano, Fatma Tuba Coşkun, Suat Biçer, Gulden Çelik Group A streptococcal infection cases during influenza season 2016: Coinfections in influenza season Volume 65, Issue 2, July 2017, Pages 31-32     •         Meltem Uğraş, Suat Biçer, Fatma Tuba Coşkun, Endi Romano, Baki Ekçi Superior mesenteric artery syndrome: A rare but life threatening disease, Turkish Journal Of Emergency Medicine 17(1017) 70-72    2. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler   •                Nurdan Erol, Yusuf İzzet Ayhan, Fatma Tuba Coşkun, Merve Kişioğlu Üfürümlü Çocukların Değerlendirilmesi. Pediatric Heart Journal Yıl:2015 Cilt:2 Sayı:4Sayfa:189-193   •                     Gülay Çiler Erdağ, Fatma Tuba Coşkun, Suat Biçer, Meltem Uğraş, Tuba Giray, Çiğdem Kaspar, Öznur Küçük, Defne Çöl Akut apandisitli çocuklarda ortalama trombosit hacmi bir belirteç olarak kullanılabilir mi? . J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 17-21 3. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler     •                M.Ergüven, A.Kıral, E.Öztürk, T.Altın Yüksek Doz B12 vitamini Uygulaması Sonucunda Gelişen Uzun Süreli Komplikasyon: Tremor. 46.Türk Pediatri Kongresi, 18 - 22 Mayıs 2010,Çeşme-İzmir   •                Muhteşem Recep Toksarı, Müferet Ergüven, F. Tuba Altın Anne Sütü Alan Yenidoğanlarda Hiperbilirubinemi İle Gaita Sıklığı Arasındaki İlişki. 47.Türk Pediatri Kongresi,  10 - 14 Mayıs 2011,Kıbrıs   •                Emine Olcay Yasa, Müferet Ergüven, Tuba Altın, Bülent Taşel, Nejat Işık Acil Cerrahi Girişim Gerektiren Büyük Bir Beyin Apsesi Olgusu. 56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi,28 Kasım-2 Aralık 2012,Girne-Kıbrıs   •                Olcay Yasa, Müferet Ergüven, Necmiye Öztürk, Tuba Altın, Sebahat Çam, Işıl Özer Ciddi Hepatik Tutulumla Seyreden Bir Enfeksiyoz Mononükleoz Olgusu. 56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi,28 Kasım-2 Aralık 2012,Girne-Kıbrıs   •                Müferet Ergüven, Emine Olcay Yasa, Fatma Tuba Altın, Neşe Akcan Tombalak Lineer Skleroderma Vakasında İzole Dil Tutulumu. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.Çocuk Dostları Kongresi 19-20 Nisan 2013, İstanbul   •                Nurdan Erol, Yusuf İzzet Ayhan, Tuba Altın, Merve Kişioğlu Çocuk Kardiyoloji Polikliniği’ne Üfürüm Duyulması Nedeniyle Gönderilen Olguların Değerlendirilmesi.12.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 1-5 Mayıs 2013, Fethiye Muğla   •                Tuba Altın, Müferet Ergüven, Endi Romano Demir Eksikliği Anemisi Olan Çocuklarda Tedavide Kullanılan İki Değerli Demir İle Üç Değerli Demirin Tedavi Yanıtlarının Karşılaştırılması.57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi,30 Ekim-3 Kasım 2013,Antalya     •                Fatma Tuba Coşkun, Suat Biçer, Hülya Sarıçoban, Zerrin Yalvaç, Tuba Giray, Defne Çöl, Filiz Bakar Ürtikerli Çocuklardaki Etiyolojik ve Klinik Bulgular. 3. Marmara Pediatri Kongresi, 18-20 Şubat 2016,İstanbul   •                Endi Romano, Fatma Tuba Coşkun, Hülya Ercan Sarıçoban Montelukast ve Nöropsikiatrik Yan Etkileri. 2. Genç Pediatristler Kongresi, 2-4 Aralık 2016,İstanbul     •                Fatma Tuba Coşkun, Endi Romano, Meltem Uğraş, Suat Biçer Olgularla Clostridium Difficile Tedavisinde Oral Vankomisin, 2. Genç Pediatristler Kongresi, 2-4 Aralık 2016, İstanbul   •                Meltem Uğraş, Suat Biçer, Fatma Tuba Coşkun, Endi Romano, Baki Ekçi, Meltem Ergün Superior Mezenterik Arter Sendromu: Seyrek Ancak Hayatı Tehdit Edebilen Bir Klinik Durum. 13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 5-8 Ekim 2016 ,İzmir