Uzm. Dr. Esat NAMAL

Uzm. Dr.
Esat NAMAL

Onkoloji / Medikal Onkoloji

RANDEVU AL
Görev Aldığı
Hastaneler
  • Şişli Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 164 Şişli - İstanbul Haritada Göster
Bugün
  • 2012 - 2014 Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı
  • 2009 İstanbul Bilim Üniversitesi / Avrupa FNG Yan Dal Uzmanlık / Tıbbı Onkoloji Uzmanlık Eğitimi
  • 2009 Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzman Doktor
  • 2009 T.C İstanbul Bilim Üniversitesi / Avrupa FNG Yan Dal Asistan
  • 2008 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doktora/S. Yeterlilik Tıpta Uzmanlık / İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
  • 2003 - 2008 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Asistan Doktor
  • 1989 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans

Diğer Yayınlar

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Non-sirotik portal hipertansiyonun nadir bir nedeni: primer antifosfolipid sendromu

Turgay ULAŞ1, Cemal BES2, Emine GÜLTÜRK3, Esat NAMAL4, Fatma PAKSOY5, Didem GÖKÇEN GÜRBÜZ6, Fatih BORLU7

'Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye 2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Bolu, Türkiye İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye 4Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Onkoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
Karaisalı Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Adana, Türkiye 7Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye Adnan :Menderes üniversitesi tıp fakültesi dergisi, 2011, Cilt 12, Sayı 3, Sayfa(lar) 041-043

2. Eosinophilic Gastroenteritis Associated with Rheumatoid Arthritis (Eozinofılik Gastroenterit ile Romatoid Artrit Birlikteliği.)

Fatma PAKSOY,1 Turgay ULAŞ,2 Esat NAMAL,3 Emine GÜLTÜRK,4 Timuçin AYDOĞAN,5 Fatih BORLU6

'Department of Oncology, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

l. 2005 yılında İstanbul’da kaçak içki tüketimi sonucu gelişen epidemik akut metanol entoksikasyonu
Başturk T, Unsal A, Şakacı T ,Yılmaz M, Koç Y, Ahbap E, Namal E , Ulaş T,Gürkan Y, Ulu Y, Ciğerli Ş, Altuntaş Y.
22. ulusal nefroloji,hipertansiyon,dializ ve transplantasyon kongresi, 2006; poster no: 196

2. Sadece renal tutulumla seyreden bir adult tip gaucher hastalığı olgusu
Şakacı T , Ahbap E, Yılmaz M, Koç Y, Başturk T, Ulaş T, Apucu G, Namal E ,Özkan Ş,
Ünsal A,
22. ulusal nefroloji hipertansiyon,dializ ve transplantasyon kongresi, 2006; poster no: 166 

3. Lityum intoksikasyonu ile ilişkili akut böbrek yetersizliği olgusu
Şakacı T , Başturk T, Koç Y, Ahbap E, Yılmaz M, Ulaş T, Namal E ,Özkan Ş, Borlu F, Ünsal A . 22. ulusal nefroloji hipertansiyon,dializ ve transplantasyon kongresi, 2006; poster no: 197

4. Tirotoksikoza Bağlı Hipokalemik Periyodik Paralizi: Olgu Sunumu. Ulaş T, Namal E, Bes C, Paksoy F, Tursun İ, Gürbüz DG, Apucu G, Çakır A, Gültürk E, Borlu F. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2006; poster no: 069.

5. Non-sirotik Portal Hipertansiyonun Nadir Bir Nedeni: Primer Antifosfolipid Sendromu. Bes C, Gültürk E, Namal E, Ulaş T, Paksoy F, Gürbüz DG, Borlu F. 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2007; poster no: 244

6. Her2 Pozitif Metastatik Meme Kanserinde Pten, P 27 ve PI3K Ekspresyonunun Prediktif ve Prognostik Önemi
Okutur, Kerem; Başsülü, Nuray; Aydın, Kübra; Bozkurt, Mustafa; Namal, Esat; Öztürk, Akın; Tecimer, Coşkun; Molinas-Mandel, Nil; Calay, Zerrin; Akçalı, Zafer; Doğusoy, Gülen Bülbül; Demir, Gökhan
T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi,2011.

7. Kanser Hastalarında Erken Dönem Tromboembolik Olay’ın Prognoza Etkisi
Bozkurt, Mustafa; Okutur, Kerem; Aydın, Kübra; Namal, Esat; Özturk, Akın; Akçalı, Zafer; Demir, Gökhan
T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi,2011.
E8. İleri Evre Pankreaskarsinomunda Erlotinib Kullanımı
Bozkurt, Mustafa; Okutur, Kerem; Aydın, Kübra; Namal, Esat; Öztürk, Akın; Akçalı, Zafer; Demir, Gökhan
T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi,2011.

9. Melanomlu Hastaların Takip ve Tedavi Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi
Namal, Esat; Okutur, Kerem; Aydın, Kübra; Bozkurt, Mustafa; Öztürk, Akın; Demirkesen, Cuyan; Kurul, Sıdıka; Akçalı, Zafer; Demir, Gökhan T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi.2011.

10. Folfox Kemoterapisi Alan Hastalarda Akciğer Fibrozisi: 2 Hastanın Sunumu
Namal, Esat; Okutur, Kerem; Aydın, Kübra; Bozkurt, Mustafa; Öztürk, Akın; Hasbal, Barış;
Akçalı, Zafer; Demir, Gökhan
T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi,2011.
Eli. Öztürk A, Bozkurt M, Namal E, Pilancı KN, Okutur K, Aydın K, Yıldırım F, Demir
OG. Breast Carcinoma With Brain Metastasis had a Long Overal Survival. 2n<^ ISC Conference on Innovative Therapies- New Targets, New Challenges, New Drugs, 2-4 November 2012, Lares Park Hotel, İstanbul, P05.

12. Bozkurt M, Okutur K, Aydın K, Namal E, Öztürk A, Pilancı KN, Akçalı Z, Küçükkaya RD, Demir G. The Impact ofPSGL-1 Polymorphism On Thromboembolic Event in Patients
with Adenocarcinoma. 2n<^ ISC Conference on Innovative Therapies- New Targets, New Challenges, New Drugs, 2-4 November 2012, Lares Park Hotel, İstanbul, P10

13. Okutur K, Erdem D, Pilancı KN, Eren OÖ, Yılmaz B, Aydın K, Bozkurt M, Namal E, Öztürk A, Demir G, Yücel İ. Effıcacy Of Cetuximab-Based And Bevacizumab-Based
Chemotherapy In The First-Line Treatment Of Metastatic Colorectal Cancer. 2n^ ISC Conference on Innovative Therapies- New Targets, New Challenges, New Drugs, 2-4 November 2012, Lares Park Hotel, İstanbul, P13.

l4. Okutur K, Erdem D, Aydın K, Bozkurt M, Namal E, Öztürk A, Pilancı KN Demir G.
Bevacizumab-Induced Intestinal Perforation: Case Series. 2nc* ISC Conference on Innovative Therapies - New Targets, New Challenges, New Drugs, 2-4 November 2012, Lares Park Hotel, İstanbul, Pil.

l5. Akın Öztürk, Mustafa Bozkurt, Esat Namal, Kezban Nur Pilancı, Kerem Okutur, Kübra Aydın, Fatih Yıldırım, Osman Gökhan Demir. Bleomycin İnduced Agressive
Pulmonary Tokxicity. 2nc* ISC Conference on Innovative Therapies- New Targets, New Challenges, New Drugs, 2-4 November 2012, Lares Park Hotel, İstanbul, P15.

l6. Kubra Aydin, İlknur Türkmen, Kerem Sadi Okutur, Mustafa Bozkurt, Esat Namal, Akin Ozturk, Kezban Nur Pilanci, Sezer Sağlam, Zafer Akcali, Gülen Dogusoy, Osman Gökhan Demir. Impacts of Epidermal Growth Factor Receptor, Her-2 and mTOR Status on Outcomes of Patiets with Gastric Cancer. ISC Conference on Innovative Therapies- New Targets, New Challenges, New Drugs, 2-4 November 2012, Lares Park Hotel, İstanbul, P17.

17. Mustafa Bozkurt, Kerem Okutur, Kübra Aydın, Esat Namal, Akın Öztürk, Kezban Nur Pilanci, Gökhan Demir. PSGL-1 VNTR polimorfızminin kanser hastalarında tromboza ve sağ kalıma etkisi. 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi 21-25 Mart 2012. Cornelia Diamond Hotel, Antalya s-47

18. Kezban Nur Pilanci, Mustafa Bozkurt, Esat Namal, Akın Öztürk, Kübra Aydın, Osman Gökhan Demir. Över kanserinin pankreas metastazı: bir olgu sunumu. 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi 21-25 Mart 2012. Cornelia Diamond Hotel, Antalya ep-156

19. Kezban Nur Pilanci, Mustafa Bozkurt, Esat Namal, Akın Öztürk, Kübra Aydın, Osman Gökhan Demir. Meme metastazı ile seyreden kolon kanseri olgusu. 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi 21-25 Mart 2012. Cornelia diamond hotel, Antalya ep-185

20. Kerem Okutur, Kezban Nur Pilanci, Dilek Erdem, Orhan Önder Eren, Bahittin Yılmaz, Kübra Aydın, Mustafa Bozkurt, Akın Öztürk, Esat Namal, Gökhan Demir, İdris Yücel. Metastatik kolorektal kanserde 1. basamak tedavide Cetuksimab veya Bevasizumab temelli kemoterapinin etkinliği. 20. Ulusal Kanser Kongresi 19-23 Nisan 2013. Süsesi Otel, Antalya P-185.

21. Esat Namal, Nuri Barış Hasbal, Mustafa Bozkurt, Akın Öztürk, Kezban Nur Pilanci, Gökhan Demir. Över metastazları ile seyreden iki meme kanseri olgusu. 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi 21-25 Mart 2012. Cornelia Diamond hotel, Antalya ep-231

22. Akın Öztürk, Mustafa Bozkurt, Esat Namal, Kezban Nur Pilanci, Kübra Aydın, Osman Gökhan Demir. Uzun yaşam süreli semptomatik beyin metastazlı meme kanseri. 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi 21-25 Mart 2012. Cornelia Diamond hotel, Antalya ep-259

23. Akın Öztürk, Mustafa Bozkurt, Esat Namal, Kezban Nur Pilanci, Osman Gökhan Demir, Ayşe Huri Özdoğan. Trastuzumabın indüklediği sjögren sendromu. 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi 21-25 Mart 2012. Cornelia Diamond Hotel, Antalya ep-262

24. Kübra Aydın, İlknur Türkmen, S. Kerem Okutur, Mustafa Bozkurt, Esat Namal, Akın Öztürk, Kezban Nur Pilancı, Gülen Bülbül Doğusoy, N. Cem Balcı, Osman Gökhan Demir. Her 2 pozitif metastatik mide adenokarsinomlu hastada tek başına trastuzumab etkisi: olgu sunumu. 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi 21-25 Maıt 2012. Cornelia Diamond Hotel, Antalya ep-290

25. Esat Namal, Mustafa Bozkurt, Akın Öztürk, Kezban Nur Pilancı, Nuray Başsulu, Özgül Pamukçu, Gülen Bülbül Doğusoy, Sezer Sağlam, Zafer Akçalı, Gökhan Demir. Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde tedaviyi yönlendirici biyolojik belirteçler: RRM-1, sınıf III SS Tubulin ve ERCC-1.20. Ulusal Kanser Kongresi 19-23 Nisan 2013. Süsesi Otel, Antalya P- 322.

26. Kerem Okutur, Çetin Ordu, Kezban Nur Pilancı, Kübra Aydın, Mustafa Bozkurt, Esat Namal, Akın Öztürk, Sezer Sağlam, Coşkun Tecimer, Gökhan Demir. Parotis tümörlerinde hedefli tedavilerin etkinliğine dair iki olgu. 20. Ulusal Kanser Kongresi 19-23 Nisan 2013. Süsesi Otel, Antalya P-418.