• Yoğunbakım
  • Pediyatrik Anestezi
  • Rejionel Anestezi

1993 tarihinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesini bitirmiştir. 1994 - 1996 tarihleri arasında mecburi hizmetini tamamlamıştır. 1997 - 2002  tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Anesteziyoloji Reanimasyon ve Yoğun Bakım uzmanlık eğitimini almıştır. 

2002 - 2017 tarihleri arasında KadıköyŞifa Sağlık Grubu içinde  Kadıköy ve Ataşehir Hastanelerinde Anestezi Reanimasyon ve Yoğun Bakım uzman doktoru olarak görev yapmıştır. 

2017'den itibaren Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi'nde Anestezi uzmanı olarak görevine devam etmektedir.



 

  • Türk Tabipler Birliği (TTB)
  • Türk Anesteziyoloji Reanimasyon Derneği (TARD)
  • Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon Derneği (KEPAN)