Görev Aldığı
Hastaneler
 • İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 166 Şişli - İstanbul Haritada Göster

  • Konuştuğu Diller Tr
 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 1993 İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Biyokimya
 • 1991 - 1993 Ömür Hastanesi Biyokimya Labaratuvar Sorumlusu
 • 1985 - 1988 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, İhtisas
 • 1979 - 1984 İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği

 •  Türk Biyokimya Derneği
 •  Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği

Diğer Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Turkoglu, C., Duman, B.S., Gunay, D., Cagatay, P., Ozcan, R., Buyukdevrim, A.S., “Effect of Abdominal Obesity on İnsulin Resistance and the Components of the Metabolic Syndrome: Evidence Supporting Obesity as the Central Feature,” Obes Surg, 13, 699-705 (2003).

2. Duman, B.S., Turkoglu, C., Gunay, D., Cagatay, P., Demiroglu, C., Buyukdevrim, A.S., “The Interrelationship Between Insulin Secretion and Action in Type 2 Diabetes Mellitus with Different Degrees of Obesity: Evidence Supporting Central Obesity,” Diabetes Nutr Metab, 16, 243-250 (2003).

3. Duman, B.S., Türkoğlu, Ç., Akpınar, B., Güden, M., Vertii, A., Dak, E., Çağatay, P., Günay, D., Büyükdevrim, A.S., “Lipoprotein Lipase Gene Polymorphism and Lipid Profile in Coronary Artery Disease,” (The first two authors contributed equally to this publication). Arch Pathol Lab Med dergisinde baskıda, 128, 000-000 (2004).

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1.Türkoğlu, Ç., Duman, B.S., Günay, D., Büyükdevrim, A.S., “Tip 2 Diabet Hastalarında Lipotoksisiteye Bağlı İnsülin Direncinin Acipimox’ la Tedavisi”, Diabet Bilimi, 1(3), 91-95 (2003).

2. Türkoğlu, Ç., Duman, B.S., Çağatay, P., Günay, D., Büyükdevrim, A.S., “Ateroskleroz Gelişmiş Metabolik Sendrom Tedavisinde Metformin ve Meglitinide Analogları”, Endokrinolojide Yönelişler, 12(5), 154-159 (2003).

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1. Duman, B.S., Akpınar, B., Türkoğlu, Ç., Vertii, A., Çağatay, P., Günay, D., Demiroğlu, C., Büyükdevrim, S., “Apolipoprotein B geni XbaI Polimorfizminin Aterosklerotik ve Sağlıklı Kişilerde İncelenmesi”, V. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, 177, Konya, 2002.

2. Türkoğlu, Ç., Duman, B.S., Çağatay, P., Günay, D., Büyükdevrim, A.S., “Meglitinid ve Metformin Kombinasyonunun Morbid Obez Tip 2 Diyabetik Hastalarda İnsülin Salgı ve Duyarlılığına Etkisi”, 39. Ulusal Diyabet Kongresi, 39, İstanbul, 2003.