Uzm. Dr. Demet GÖĞÜŞ Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi - Anesteziyoloji

Özel İlgi Alanları
 • Yoğun Bakım
 • Kalp Cerrahisi Anestezisi

Randevu Alın

Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi
  • 1998
   Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi
   Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

   1995 - 1997
   Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Yardımcı Doçent Doktor

   1989 - 1994
   Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
   Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Uzman Doktor

   1982 - 1988
   Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Tıp Eğitimi

   • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD)
   • Türk Yoğun Bakım Derneği (TYBD)
   • Türk Tabipleri Birliği (TTB)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • D.Göğüş, N.Tahtacı, Ü.Öner, S.Göksu, M. KarakanTrakeal entübasyonun stres yanıtına Fentanil ve Alfentanil' in etkileri. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 24:29-33,1996
   • D.Göğüş, F.Altıntaş, B.aykaç Fentanil- Halotan, propofol kombinasyonu ile sağlanan dengeli anestezi uygulaması. Göztepe Tıp Dergisi 11: 75-79,1996
   • S. Göksu, A.Gündoğdu, D. Göğüş Çocuklarda tonsillektomi sonrası kusmanın ondansetron ile önlenmesi . Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 21: 195-198, 1996
   • F.Altıntaş, R. Kumbasar, D. Göğüş, B. Aykaç TİVA da Ketamin + Propofol ile Ketamin + Midazolam kombinasyonlarının karşılaştırılması. Klinik Gelişim 9, 2, 1996
   • G. Güngör, D. Göğüş, S. Göksu, N. Tahtacı, Ü. Öner Parkinson hastalığında genel anestezi (2 olgu nedeniyle) . Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi 29,3 : 516-17,1997
   • D. Göğüş, S. Göksu, Ü. Öner, A. Gündoğdu Spinal anestezi uygulaması sırasında yan pozisyonun %0.5 hiperbarik bupivacain'in yayılımına etkisi. Türk Anestezi ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 25: 118-122, 1997
   • S.Göksu, Ü.Öner, N.Tahtacı, D. Göğüş. Pediatrik Anestezide Oral Midazolam ve Ketamin Premedikasyonlarının karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 29, 3: 495-499,1997
   •  S. Göksu, D. Göğüş, Ü. Öner, M. Karakan. Premedikasyonda IM midazolam ve morfin uygulamasının olguların sedasyon düzeyi ve periferik oksijen satürasyonu üzerine etkileri . Türk Anestezi ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 25: 447- 450, 1997
   • F.Altıntaş, D. Göğüş, L. Yüceyar, H. Erolçay, B.Aykaç. Alfentanil- Halotan, Propofol anestezisinin TİVA ile karşılaştırılması. Klinik Gelişim 11, 514-518, 1998
   • D. Göğüş, Ü.Öner, S.Göksu, M.Karakan. Taze gaz akımı hızının isofluran tüketimine etkisi. Türk Anestezi ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 27, 4, 190-192, 199