İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi mezunudur. 2005 yılında yine İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini tamamlamıştır.

   2006 yılı itibarıyla katıldığı Grup Florence Nightingale Hastaneleri'nde görevini halen sürdürmektedir.  2011 yılına kadar Şişli Florence Nightingale Hastaneleri’nde ağırlıklı olarak erişkin ve pediatrik Kalp Damar Cerrahisi Anestezi Bölümü’nde hizmet vermiştir. Daha sonra Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde sorumlu hekim olarak çalışmaya başlamıştır.

   Her gün yeni şeyler öğrenmenin değerinin bilinci ve İşini sevmenin yapılan işin önemli bir bölümü olduğu inancıyla, görevine halen Gayrettepe  Florence Nightingale Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam etmektedir.

 

D.Göğüş, N.Tahtacı, Ü.Öner, S.Göksu, M. KarakanTrakeal entübasyonun stres yanıtına Fentanil ve Alfentanil' in etkileri. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 24:29-33,1996

2-D.Göğüş, F.Altıntaş, B.aykaç Fentanil- Halotan, propofol kombinasyonu ile sağlanan dengeli anestezi uygulaması. Göztepe Tıp Dergisi 11: 75-79,1996

3-S. Göksu, A.Gündoğdu, D. Göğüş Çocuklarda tonsillektomi sonrası kusmanın ondansetron ile önlenmesi . Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 21: 195-198, 1996

4- F.Altıntaş, R. Kumbasar, D. Göğüş, B. Aykaç TİVA da Ketamin + Propofol ile Ketamin + Midazolam kombinasyonlarının karşılaştırılması. Klinik Gelişim 9, 2, 1996

5- G. Güngör, D. Göğüş, S. Göksu, N. Tahtacı, Ü. Öner Parkinson hastalığında genel anestezi (2 olgu nedeniyle) . Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi 29,3 : 516-17,1997

6- D. Göğüş, S. Göksu, Ü. Öner, A. Gündoğdu Spinal anestezi uygulaması sırasında yan pozisyonun %0.5 hiperbarik bupivacain'in yayılımına etkisi. Türk Anestezi ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 25: 118-122, 1997

7- S.Göksu, Ü.Öner, N.Tahtacı, D. Göğüş. Pediatrik Anestezide Oral Midazolam ve Ketamin Premedikasyonlarının karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 29, 3: 495-499,1997

8- S. Göksu, D. Göğüş, Ü. Öner, M. Karakan. Premedikasyonda IM midazolam ve morfin uygulamasının olguların sedasyon düzeyi ve periferik oksijen satürasyonu üzerine etkileri . Türk Anestezi ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 25: 447- 450, 1997

9- F.Altıntaş, D. Göğüş, L. Yüceyar, H. Erolçay, B.Aykaç. Alfentanil- Halotan, Propofol anestezisinin TİVA ile karşılaştırılması. Klinik Gelişim 11, 514-518, 1998

10- D. Göğüş, Ü.Öner, S.Göksu, M.Karakan. Taze gaz akımı hızının isofluran tüketimine etkisi. Türk Anestezi ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 27, 4, 190-192, 199