• Kardiyoloji
  • Dahiliye

  • 2013 İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Dahiliye ve Kardiyoloji Bölümü
  • 1995 – 2013 Şişli Florence Nightingale Hastanesi Dahiliye ve Kardiyoloji Bölümü
  • 1991 – 1995 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Kardiyoloji İhtisası & Kardiyoloji Uzmanlığı
  • 1987 – 1991 Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim Hastanesi Dahiliye Uzmanı
  • 1983 – 1987 Sağlık Bakanlığı
  • 1978 – 1984 İstanbul Üni. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

 

  • Türk Kardiyoloji Derneği