Uzm. Dr. Coşkun Saf

Uzm. Dr.
Coşkun Saf

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

RANDEVU AL
Görev Aldığı
Hastaneler
 • Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi Işıklar Cad. No:35/A Ataşehir-İstanbul Haritada Göster

2006 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesini başarıyla bitirdi.  2007-2011 yıllarında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında ihtisasını yaptı. 2012-2014 yıllarında Rize Kaçkar Devlet Hastanesi ve Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesinde mecburi hizmetini tamamlayıp 2014-2015 yılında Muğla Köyceğiz Devlet Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzman hekimi olarak görev yaptı. Daha sonra T.C. Sağlık Bakanlığı Başasistanlık sınavını başarıyla kazanarak İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine Başasistan olarak atandı ve 2015-2017 yıllarında aynı kurumda Öğretim görevlisi- Başasistan olarak görev yaptı.  2017-2018 yıllarında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında akademik hayatına Yrd.Doç.Dr. olarak Okan Üniversitesi Hastanesinde devam etti. Mayıs 2019’dan itibaren Ataşehir Florance Nightingale Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde uzman hekim olarak görevine devam etmektedir.

İlgi Alanları:

 • Genel pediatri
 • Sağlam çocuk takibi
 • Çocuk beslenmesi
 • Çocuk enfeksiyon hastalıkları
 • Çocuklarda besin alerjileri, astım

 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2017 - 2018 Okan Üniversitesi Hastanesi Doktor Öğretim Görevlisi
 • 2015 - 2017 İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başasistan
 • 2014 - 2015 Muğla Köyceğiz Devlet Hastanesi Uzman Doktor
 • 2012 - 2014 Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi Uzman Doktor
 • 2011 - 2012 Rize Kaçkar Devlet Hastanesi Uzman Doktor
 • 2007 - 2011 yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AnabilimDalı
 • 1999 - 2006 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Bölümü
 • 1992 - 1999 Sakarya Anadolu Lisesi

İstanbul Tabip Odası

Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği

Yayınlar

 1. Yenidoğan ve süt çocukluğu döneminde besin proteini ilişkili proktokolit: Klinik, endoskopik,

histopatolojik bulgular ve tedavi [Food protein induced proctocolitis in neonates and infants:

Clinical, endoscopic, histopathological findings and treatment]

E. Mahir Gülcan, Coşkun Saf, Nil Çomunoğlu, Selami Sözübir, Reha Cengizlier, Ayça Vitrinel.

Turk Pediatri Arsivi, 44(3) 89–93, 2009

 1. Diagnostic Values Of Anamnesis And Physical Examinatıon Findings In Acute Abdominal Pain

And Acute Appendicitis In Children 

Besli G.E., Biçer S. , Kalaycık Ö., Keser N., Özkan Ş., Saf C. , Ergüven M., Vitrinel A.

NOBEL MEDICUS, pp.86-90, 2013

 1. Atopik Dermatitli Hastalarımızın Değerlendirilmesi

 

Almala Pınar Ulutaş , M. Reha Cengizlier , Ahmet Oğuzhan Özen, Coşkun Saf , Ayça Vitrinel

 

Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 45:197-203, 2014

 

 1. Assessment of p21, p53 expression, and Ki-67 proliferative activities in the gastric mucosa of

 

children with Helicobacter pylori gastritis

 

Coskun Saf, Enver Mahir Gulcan, Ferda Ozkan, Seyhan Perihan Cobanoglu Saf and Ayca Vitrinel

 

European Journal of Gastroenterology and Hepatology, 27: 155-161, 2015

 

 1. Experience of influenza A H1N1in a paediatric emergency unit

 

Suat Biçer, Hülya Ercan Sariçoban, Ahmet Oguzhan Özen, Coskun Saf,  Pinar Ergenekon Ulutas,

 

 Yesim Gürol, Gülden Yilmaz, Ayça Vitrinel, Berna Özelgün

 

Le İnfezioni in Medicina, n.2, 125-133, 2015

 

 

Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar

* Bağışıklama Hizmetleri Kursu, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı,

İstanbul 11-22 Temmuz 2005

*Kardiyak Yaşam Desteği Teorik ve Pratik Eğitim Sertifikası: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hastanesi İstanbul 2007

*Acil Durum Yönetimi Eğitim Sertifikası:  Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İstanbul

2007

*T.C. Sağlık Bakanlığı THSK Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası : Sağlık

Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel  Müdürlüğü İstanbul 18-20 Haziran 2008

*Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİYAD) Kursu Sertifikası: Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım

Derneği İstanbul 14-17 Eylül 2010

*Sedasyon Yetkinlik Belgesi: Ameliyathane Dışı Sedasyon ve Analjezi Uygulama Eğitimi,

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İstanbul Haziran-Temmuz 2010

*T.C Sağlık Bakanlığı THSK Çocuk Acil ve Yoğun Bakımı Temel Eğitim Kursu Teorik Bölümü,

Ankara 5-6 Mart 2015

*T.C. Sağlık Bakanlığı THSK Çocuk Yoğun Bakımı Temel Eğitim Kursu Pratik Bölümü, Ankara Ünv

Tıp Fakültesi Pediatrik YBÜ, Ankara 27 Mayıs- 17 Haziran 2015

*Araştırma Planlama ve Analiz Yöntemleri Kursu, PUADER 4. Kongresi bünyesinde, Antalya 29

Nisan 2015

*T.C. Sağlık Bakanlığı THSK Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası, İstanbul 1-3

Haziran 2016

*Yenidoğan Temel Mekanik Ventilasyon Kursu, 5. Çocuk Dostları Kongresi bünyesinde, İstanbul

6 Mart 2017

 1. Çocuk Acil Polikliniğine Başvuran Hastaların Başvuru Zamanı İle Hekim Tarafından

 Değerlendirilmesi Arasında Geçen Süreyi Belirleyen Faktörler

 

Suat Biçer, Fadime Aydın, Ahmet Özen, Coşkun Saf, Ayça Vitrinel

Uluslar arası Katılımlı 6. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi  2009 İstanbul

 1. Ganciclovir Treatment for Neonatal Cholestatic Cytomegalovirus Hepatitis in

Immunocompetant Patients E. Gulcan, A. Vitrinel, C. Saf, E. Adal

The 26th International Pediatric Association Congress of Pediatrics, Johannesburg, South Africa

2010. Final Program, S:365

      3- Allergic Proctocolitis in Neonates and Infants E. Gulcan, A. Vitrinel, C. Saf

The 26th International Pediatric Association Congress of Pediatrics, Johannesburg, South Africa

2010. Final Program, S:356

      4- Proctocolitis in Neonates and Infants with Rectal Bleeding: Clinical, Endoscopic,

Histopathological Findings

S Sozubir, N Tasdelen, ME Gulcan, C Saf, N. Çomunoglu, R. Cengizlier, A. Vitrinel

3rd World Congress of Pediatric Surgery, New Delhi, India 2010. Abstract Book, S:160

 1. Çocuk Acilde Akut Karın Ağrıları

 

E. Besli, S. Biçer, M. Ergüven, Ö. Kalaycık, N. Keser, C. Saf, E.M. Gülcan, A.Vitrinel

T.C.S.B. Göztepe EAH 4. Çocuk Sağlığı Günleri  2011 İstanbul

      6- Ailelerin Ateş Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Ateş Karşısındaki Davranışlarının Değerlendirilmesi

Suat Biçer, Gülay Çiler Erdağ, Nuran Koç, Pınar Ulutaş, Coşkun Saf, Ayça Vitrinel

Uluslar arası Katılımlı 8. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi  2011 İzmir

      7-Bir Çocuk Acil Ünitesinin Pandemik Influenza A Deneyimi: H1N1 Vakalarının Klinik ve

Labaratuar Bulgularının İncelenmesi

Suat Biçer, Coşkun Saf, Hülya Sarıçoban, Pınar Ulutaş, Ahmet Özen, Ayça Vitrinel

Uluslar arası Katılımlı 8. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi  2011 İzmir

      8- Aspirin sonrası gelişen üst GİS Kanamalı bir olguda mide çıkış obstruksiyonu M.Gülcan,

P.Ergenokon, C.Saf, B.Gürses, A.Vitrinel, 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 7.Türk Dünyası

Pediatrik Kongresi 7-11 Kasım 2007 GİRNE

     9- Myoelectrical activity of the stomach in children with gastroeosaphegeal reflux (sözel bildiri)  

M.Gülcan, D. Gülen, P. Ergenekon, C. Saf, Ö. Beşer, Y. Karalar, A.Vitrinel 51. Türkiye Milli

Pediatri Kongresi 7.Türk Dünyası Pediatrik Kongresi 7-11 Kasım 2007 GİRNE

     10- A case of primary intestinal lymphangiectasia presenting with hypoprotenemia and diarrhea

(sözel bildiri) M.Gülcan, C. Saf,P. Ergenokon,I. Ekici, B. Gürses, A.Vitrinel 51. Türkiye Milli

Pediatri Kongresi 7.Türk Dünyası Pediatrik Kongresi 7-11 Kasım 2007 GİRNE

     11- Rektal kanamalı Yenidoğan ve Süt Çocuklarında besin proteini ilişkili proktokolit: klinik,

endoskopik, histopatolojik bulgular ve tedavi (sözel bildiri)

E.Gülcan,C.Saf,N.Çomunoğlu,S.Sözübir,R.Cengizlier, A.Vitrinel 53.Türkiye Milli Pediatri Kongresi

21-25 Ekim 2009

     12- Helicobacter Pylori Gastritli Çocuklarin Gastrik Mükozalarinda P21, P53 Ekspresyonu Ve Ki-67

 Proliferatif Aktivitelerinin Değerlendirilmesi (sözel bildiri) Coşkun SAF, Enver Mahir Gülcan,

Ferda Özkan, Gülay Çiler Erdağ, Defne Çöl, Ayça Vitrinel 55. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 12-

16 Ekim 2011 Antalya

    13- Akut Abdomenle Başvuran Henoch-Schonlein Purpurası; S.Perihan Çobanoğlu Saf, Coşkun Saf

38. Pediatri Günleri 3-6 Nisan 2016 İstanbul

    14- Supraventriküler Taşikardinin Nadir Bir Nedeni Olarak Mitokondriyal Hastalık: Olgu Sunumu; Şenol Bozdağ, Öykü Özbörü Aşkan, Coşkun Saf, Taner Yavuz. 26. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-26) 14-18 Nisan 2018 KKTC