• 2017 Kadıköy Florence Nightingale Tıp Merkezi Göz Sağlığı ve Hastalıkları
 • 2003 – 2003 Türk Hava Kuvvetleri Fizyolojik Eğitim Merkezi Uçuş Tabipliği ve Fizyolojik Eğitim Kursu
 • 1998 – 2017 KadıköyŞifa Kadıköy Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları
 • 1996 – 1998 Girne Askeri Hastanesi
 • 1994 – 1996 Kandıra Devlet Hastanesi
 • 1989 – 1993 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları İhtisası
 • 1983 – 1989 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi


 

 1. Laser Trabeküloplasti Erken ve Orta Dönem Sonuçlarımız.
 2. Trabeküler Cerrahide Mitomycine-C Kullanımı.
 3. İdiopatik Retinal Vaskülitte Görme Kaybı Nedenleri ve Steroid Tedavisi Sonuçlarının Değerlendirilmesi.
 4. Miyopik Hastalarda Miyopi Derecesi, Aksiyal Uzunluk ve Periferik Dejeneresanslar Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi.
 5. Retinal Arterial Makroanevrizma Vakalarımızın İncelenmesi.
 6. Argon Laser Trabeküloplasti: Geç Dönem Sonuçlar.
 7. Resveratrol: Yaşlanmanın ve Hastalığın Kayıp Halkası mı?