Uzm. Dr. Canan YILDIRIM Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi - Çocuk Nörolojisi

Özel İlgi Alanları
 • Beyin Sağlığı
 • Epilepsi
 • Senkop

Randevu Alın

  • 2007
   Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Çocuk Nörolojisi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi

   2002
   S.B. Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
   Çocuk Sagligi ve Hastalıkları Doktora

   1997
   İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp  Fakültesi
   Tıp Eğitimi

   • Yenidoğan Sepsisi Erken Tanısında Prokalsitonin 24. Pediatri Günleri, İstanbul, 2002, Poster Yarışması İkincilik Ödülü.

   • Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği
   • Türk Tabipler Birliği
   • Türk Pediatri Kurumu
   • Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı
   • Türk Uyku Tıbbı Derneği
   • Avrupa Pediatrik Nöroloji Derneği 
   • Asya Okyanusya Çocuk Nörolojisi Derneği
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • Şiraneci R, Hatipoğlu N, Hatipoğlu H, Dündar K, Baygın L, Yıldız C, Türel Ö. Acute   arterial thrombotic purpura complicating varicella and the role of  hyperbaric oxygen as an adjunctive therapy.The Turkish Journal of Pediatrics, 46, 256-8 (2004)
   • Yılmaz Y, Özdemir N, Ekinci G, Baykal T, Kocaman C.  Corticospinal Tract Involvement in a patient with 3-HMG Coenzyme A lyase Deficiency. Pediatric Neurology 35,139-141 (2006)
   • Yılmaz Y, Kocaman C, Karabagli H, Ozek M. Is the brain biopsy obligatory or not for the diagnosis of Schilder’s disease? Review of the literature. Childs Nervous System 24(1):3-6 (2008) 
   • Kocaman C, Yılmaz Y. Etiological analysıs of presumed perinatal stroke. Brain&Development  34, 133-39(2012)
   • Bicer S, Beşer ÖF, Arslan G, Aksüyek E, Kocaman C, Adal E, Şiraneci R. Subakut Sklerozan Panensefalitli Çocuklarda retrospektif klinik değerlendirme. Nobel Medicus 9 (1), 49-55 (2013)
   • Türel Ö, Yıldırım C , Yılmaz Y, Külekçi S, Akdaş F, Bakır M. Clinical characteristics and prognostic factors in childhood bacterial meningitis: a multicenter study. Balkan Medical Journal 30 (1), 80-84 (2013)
   • Ekinci O, Isık U,Gunes S, Kocaman C,  Killi Y, Guler G.  Self –concept in children and adolescents  with epilepsy : The role of family functioning  mothers ‘ emotional  symptoms and ADHD ,  Brain & Development 38 (2016) 
   • Coşkun Y,Akman İ,Yıldırım C, Demir MK.  A newborn with hemorrhagic meningoencephalitis due to Proteus mirabilis: Drug Discoveries & Therapeutics. 10(6):334-337 (2016)
   • Kocaman Yıldırım C, Altunalan T, Acar G,Elbasan B, Gücüyener K. Cross-Cultural Adaptation of the Developmental Coordination Disorder Questionnaire in Turkish Children. Perceptual and Motor Skills 
   Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
   • Sağlık N, Kavuncuoğlu S, Kocaman C, Kıyak E, Öztürk H. Bilateral Koanal Atrezinin Eşlik Ettiği Apert Sendromu: Olgu Sunumu. Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi, 6:61-4 (1998)
   • Yıldız C, Engerek N, Önal Z, Çöl D, Özgün H, Öztürk H.Cornelia de Lange Sendromu: Olgu Sunumu. Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi, 8:562-4 (2000)
   • Engerek N, Aksüyek E, Hatipoğlu N, Yıldız C, Hatipoğlu H, Çöl D, Özgün H, Şiraneci R, Öztürk H. Joubert Sendromlu Bir Olgu Sunumu. Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi, 8:50-2 (2000)
   • Önal Z, Önal H, Yıldız E, Kocaman Yıldız C, Şiraneci R. Prokalsitonin.Sendrom, 12:81-90 (2002)
   • Kocaman C, Yıldız H, Kavuncuoğlu S, Kıyak A, Akçay T, Özbek S, Şiraneci R. Preterm Bir Bebekte Nekrotizan Fasiit Olgu Sunumu. Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi, 9(2): 134-136, 2003
   • Kocaman C, Şiraneci R, Yıldız H, Yıldız E, Karlıklı Ö. Spastik Tetraparezili Bir Hastada Gangrenöz Stomatit (Noma) Olgu Sunumu. Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi, 9(2): 121-123 (2003)
   • Yıldız C, Yıldız H, Kavuncuoğlu S, Şiraneci R.Yenidoğan Sepsisi Erken Tanısında Prokalsitonin. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi.  46:90-97 (2003) 7.  Kerimoğlu G, Kavuncuoğlu S, Arslan G, Kocaman C, Yıldız H, Aksüyek E, Kaya A.  Prematüre Bebeklerin Uzun Dönemdeki Nöromotor Gelişimleri. SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi 14(1) :33-39 (2004)
   • Hatipoğlu H, Hatipoğlu N, Pinçe O, Yıldız C, Yıldız H, Şiraneci R, Aldemir H, Kıyak A.  Familial Hipofosfatemik Raşitizm: Olgu Sunumu. Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi, 10(1):51-53 (2004)
   • Kocaman C, Yeşinel SY, Yeşinel S, Aksüyek E, Arslan G. Guillain Barre Sendromlu Çocukların Klinik ve Elektrofizyolojik Özellikleri. SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi 15(2): 91-97 (2005)
   • Kocaman C, Yeşinel SY, Yeşinel S, Aksüyek E, Arslan G. Çocukluk Çağı Başlangıçlı Bir Multipl Skleroz Olgusu. Jinekoloji Obsetrik Pediatri Dergisi 11(2):81-84, (2005)
   • Yolcu ÖÜ, Kocaman C, Arslan G, Aksüyek E. Topiramat'ın Üriner Sistem Taşları ile İlişkisi. Sendrom 17(11):70-75, (2005)
   • Yılmaz Y, Kocaman C, Özdemir N.  Carbamazepine in the treatment of the chorea and overview of the literature. Marmara Medical Journal 19 (1),27-29 (2006)
   • Özdemir N, Kocaman C, Baykal T, Berber M, Yılmaz Y. Nöbet ve/veya Akut Ensefalopati ile Başvuran Hastalarda Nörometabolik Hastalıklar: Üç Vaka Sunumu. Çapa Çocuk Dergisi 6(4):278-281 (2006) 
   • Kocaman C, Işık O, Arslan G, Aksüyek E, Şiraneci R .‘Ischemic stroke associated with the use of short term oral methylphenidate’ Gülhane Tıp Dergisi 48:169-171 (2006)
   • Kocaman C, Yolcu ÜÖ, Arslan G, Aksüyek E, Adal E. Akut Dissemine Ensefalomiyelit Olgu sunumu. Göztepe Tıp Dergisi, 21(2):99-101 (2006)
   • Köroğlu S, Arslan G, Aksüyek E, Kocaman C, Adal E. Çocuklarda antiepileptik ilaçların serum lipid profiline etkisi. Jinekolojik Obstetrik Pediatri Dergisi (JOP) 12(3): 114-119 (2006)
   • Kocaman C, Yılmaz Y, Akman İ, Canpolat C. Çocuklarda inme etyolojisinde doğal inhibitör eksikliği:üç olgu sunumu. Türk Pediatri Arşivi 42(4):165-169 (2007)
   • Biçer S, Kocaman C, Arslan G, Aksüyek E, Arslan M, Uzuner S. Bir Nörokutanöz Melanozis Olgusu. JOPP dergi 1(3):139-141 (2009)
   • Biçer S, Kocaman C, Arslan G, Aksüyek E, Uzuner S. A Case of Neurocutaneous Melanozis Case Report. Yeditepe Medical Journal 5(18):417-420 (2011)
   • Uğraş M, Küçük Ö,Yıldırım Kocaman C, Vitrinel A. Muskuler Distrofi ve Transaminazlar. J Kartal TR 25 (3):187-190 (2014)
   • Çimen D,Yıldırım C, Aldudak B. Echocardiografic evaluation of patients with subacute sclerosing panencephalitis. Dicle Medical Journal. 41(1):54-58 (2014)
   • Yıldırım C, Altunalan T, Yılmaz A, Özbek S.Ö, Bal H, Özker E, Madi B, Acar G ,Serebral Palsi Açısından Yüksek Riskli Bebeklerde  “Genel Hareket Analizi”nin (GHA) Gözlemciler Arası Tutarlılığının Değerlendirilmesi. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi 12(3):227-34 (2020)
   Uluslararası kongre bildirileri
   • Yıldız H, Karabıyık N, Kavuncuoğlu S, Özbek S, Yıldız C, Palabıyık M, Engerek N, Hatipoğlu N,  Altuncu E, Bilgiç E, Mutlu N. Neonatal Mortality Results in Our Neonatology Unit in the Year 2002. 1st Congress of Union of Mediterranean Neonatal Societies (UMENS), İstanbul, 2003. 
   • Yıldız H, Yıldız C, Kavuncuoğlu S, Öztürk Ertem İ, Arslan G, Aksüyek E, Öztüregen E. The Neurodevelopmental Outcome in High Risk Preterm Infants at 12-18 Months Corrected         Age in Our Neonatology Unit. 1st Congress of Union of Mediterranean Neonatal Societies (UMENS), İstanbul, 2003.
   • Kocaman C, Yılmaz Y ‘  Etiological analysis of 38 children with congenital hemiparesis due to antenatal stroke preliminary results’, 7th European Congress of the European Pediatric Neurology Society & 9th Congress of the Turkish Child Neurology Society, Sözlü bildiri Kuşadası- Turkey, 24-29 September 2007
   • Demirel U, Kocaman C, Yılmaz Y ‘ Clinical features and etiologic factors in 126 children with spastic hemiparesis’, 7th European Congress of the European Pediatric Neurology Society & 9th Congress of the Turkish Child Neurology Society, Kuşadası- Turkey, 24-29 September 2007
   • Yaluğ K, Kocaman C, Yılmaz Y ‘ Historical profile and etiological analysis of infantile epilepsies in Turkey: The differences between infantile spasm and noninfantile spasm epilepsies, 7th European Congress of the European Pediatric Neurology Society & 9th Congress of the Turkish Child Neurology Society, Kuşadası- Turkey, 24-29 September 2007
   • Türel Ö, Soysal A, Kocaman C, Yılmaz Y, Kulekci S, Akdas F, Mcintosh EDG, Bakir M. ‘ Cost Burden of Paediatric meningitis,septicemia and pneumonia in Istanbul’, 5th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases- WSPD, Bangkok- Thailand, 15-18 November 2007 
   • Aydogmus C, Besnili D, Turel O, Kayserili H, Kocaman C, Abdullayev A, Munipoglu G, Hatipoglu N, Hatipoglu H, Siraneci R. ‘A case report with Griscelli syndrome’, 3rd Europediatrics Congress, Istanbul-Turkey, 14-17 June 2008
   • Kocaman C,Coşkun Y, The efficacy of vagal nerve stimulation in childhood drug-resistant epilepsy,2ND Internatıonal Congress of Medical Sciences and Biotechnology,1-3 Ekim  2020