Uzm. Dr. Canan KOCAMAN YILDIRIM

Uzm. Dr.
Canan KOCAMAN YILDIRIM

Çocuk Nörolojisi

RANDEVU AL
Görev Aldığı
Hastaneler
 • Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi Işıklar Cad. No:35/A Ataşehir-İstanbul Haritada Göster
 • Part Time, Mesai Sonrası, Konsültan Çalışma

Uzm. Dr. Canan Kocaman Yıldırım, 1997 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimini bitirmiştir. 2004 - 2007 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi bölümünde Yandal Uzmanlık Eğitimini tamamlamıştır. S.B Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde Doktorasını tamamlamıştır. 2008 - 2010 yılında Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Nörolojisi Ünitesinde mecburi hizmetini yapmıştır. Uzm. Dr. Canan Kocaman Yıldırım Mesleki Kariyerine, 2017 yılı itibari ile Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi Çocuk Nöroloji bölümünde devam etmektedir. 

  • Konuştuğu Diller Eng
 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2017 Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi Çocuk Nörolojisi
 • 2011 - 2017 KadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi Çocuk Nörolojisi
 • 2010 Ümraniye Özel Erdem Hastanesi
 • 2010 Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2008 - 2010 Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Nörolojisi Ünitesi - Mecburi Hizmet
 • 2004 - 2007 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi - Yandal Uzmanlık Eğitimi
 • 2002 S.B Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Doktora
 • 1997 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp - Lisans ve Yüksek Lisans

 • Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Pediatri Kurumu
 • Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı
 • Türk Uyku Tıbbı Derneği
 • Asya Okyanusya Çocuk Nörolojisi Derneği

Aldığı Ödüller ve Sertifikalar

Uzmanlık Tezi: Yenidoğan Sepsisi Erken Tanısında Prokalsitonin. 24. Pediatri Günleri, İstanbul, 2002 Poster yarışması ikincilik ödülü.  

Diğer Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1- Şiraneci R, Hatipoğlu N, Hatipoğlu H, Dündar K, Baygın L, Yıldız C, Türel Ö. Acute arterial thrombotic purpura complicating varicella and the role of hyperbaric oxygen as an adjunctive therapy. The Turkish Journal of Pediatrics, 46, 256-8 (2004)
2- Yılmaz Y, Özdemir N, Ekinci G, Baykal T, Kocaman C. Corticospinal Tract Involvement in a patient with 3-HMG Coenzyme A lyase Deficiency. Pediatric Neurology 35,139-141 (2006)
3- Yılmaz Y, Kocaman C, Karabagli H, Ozek M. Is the brain biopsy obligatory or not for the diagnosis of Schilder’s disease? Review of the literature. Childs Nervous System 24(1):3-6 (2008) 
4- Kocaman C, Yılmaz Y. Etiological analysıs of presumed perinatal stroke. Brain&Development 34, 133-39(2012)
5- Bicer S, Beşer ÖF, Arslan G, Aksüyek E, Kocaman C, Adal E, Şiraneci R. Subakut Sklerozan Panensefalitli Çocuklarda retrospektif klinik değerlendirme. Nobel Medicus 9 (1), 49-55 (2013)
6- Türel Ö, Yıldırım C , Yılmaz Y, Külekçi S, Akdaş F, Bakır M. Clinical characteristics and prognostic factors in childhood bacterial meningitis: a multicenter study. Balkan Medical Journal 30 (1), 80-84 (2013)
7- Ekinci O, Isık U,Gunes S, Kocaman C, Killi Y, Guler G. Self –concept in children and adolescents  with epilepsy: The role of family functioning  mothers ‘emotional symptoms and ADHD, Brain & Development 38 (2016) 
8- Coskun Y, Akman I, Yildirim C, Kemal Demir. A newborn with hemorrhagic meningoencephalitis due to Proteus mirabilis. Drug Discoveries & Therapeutics. 2016; 10(6):334-337

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1- Sağlık N, Kavuncuoğlu S, Kocaman C, Kıyak E, Öztürk H. Bilateral Koanal Atrezinin Eşlik Ettiği Apert Sendromu: Olgu Sunumu. Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi, 6:61-4 (1998)
2- Yıldız C, Engerek N, Önal Z, Çöl D, Özgün H, Öztürk H.Cornelia de Lange Sendromu: Olgu Sunumu. Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi, 8:562-4 (2000)
3- Engerek N, Aksüyek E, Hatipoğlu N, Yıldız C, Hatipoğlu H, Çöl D, Özgün H, Şiraneci R, Öztürk H. Joubert Sendromlu Bir Olgu Sunumu. Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi, 8:50-2 (2000)
4- Önal Z, Önal H, Yıldız E, Kocaman Yıldız C, Şiraneci R. Prokalsitonin.Sendrom,12:81-90 (2002)
5- Kocaman C, Yıldız H, Kavuncuoğlu S, Kıyak A, Akçay T, Özbek S, Şiraneci R. Preterm Bir Bebekte Nekrotizan Fasiit Olgu Sunumu. Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi, 9(2): 134-136, 2003
6- Kocaman C, Şiraneci R, Yıldız H, Yıldız E, Karlıklı Ö. Spastik Tetraparezili Bir Hastada Gangrenöz Stomatit (Noma) Olgu Sunumu. Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi, 9(2): 121-123 (2003)
7- Yıldız C, Yıldız H, Kavuncuoğlu S, Şiraneci R.Yenidoğan Sepsisi Erken Tanısında Prokalsitonin. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 46:90-97 (2003) 
8- Kerimoğlu G, Kavuncuoğlu S, Arslan G, Kocaman C, Yıldız H, Aksüyek E, Kaya A. Prematüre Bebeklerin Uzun Dönemdeki Nöromotor Gelişimleri. SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi 14(1) :33-39 (2004)
9- Hatipoğlu H, Hatipoğlu N, Pinçe O, Yıldız C, Yıldız H, Şiraneci R, Aldemir H, Kıyak A. Familial Hipofosfatemik Raşitizm: Olgu Sunumu. Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi, 10(1):51-53 (2004)
10- Kocaman C, Yeşinel SY, Yeşinel S, Aksüyek E, Arslan G. Guillain Barre Sendromlu Çocukların Klinik ve Elektrofizyolojik Özellikleri. SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi 15(2): 91-97 (2005)
11- Kocaman C, Yeşinel SY, Yeşinel S, Aksüyek E, Arslan G. Çocukluk Çağı Başlangıçlı Bir Multipl Skleroz Olgusu. Jinekoloji Obsetrik Pediatri Dergisi 11(2):81-84, (2005)
12- Yolcu ÖÜ, Kocaman C, Arslan G, Aksüyek E. Topiramat'ın Üriner Sistem Taşları ile İlişkisi. Sendrom 17(11):70-75, (2005)
13- Yılmaz Y, Kocaman C, Özdemir N. Carbamazepine in the treatment of the chorea and overview of the literature. Marmara Medical Journal 19 (1),27-29 (2006)
14- Özdemir N, Kocaman C, Baykal T, Berber M, Yılmaz Y. Nöbet ve/veya Akut Ensefalopati ile Başvuran Hastalarda Nörometabolik Hastalıklar: Üç Vaka Sunumu. Çapa Çocuk Dergisi 6(4):278-281 (2006)
15- Kocaman C, Işık O, Arslan G, Aksüyek E, Şiraneci R .‘Ischemic stroke associated with the use of short term oral methylphenidate’ Gülhane Tıp Dergisi 48:169-171 (2006)
16- Kocaman C, Yolcu ÜÖ, Arslan G, Aksüyek E, Adal E. Akut Dissemine Ensefalomiyelit Olgu sunumu. Göztepe Tıp Dergisi, 21(2):99-101 (2006)
17- Köroğlu S, Arslan G, Aksüyek E, Kocaman C, Adal E. Çocuklarda antiepileptik ilaçların serum lipid profiline etkisi. Jinekolojik Obstetrik Pediatri Dergisi (JOP) 12(3): 114-119 (2006)
18- Kocaman C, Yılmaz Y, Akman İ, Canpolat C. Çocuklarda inme etyolojisinde doğal inhibitör eksikliği:üç olgu sunumu. Türk Pediatri Arşivi 42(4):165-169 (2007)
19- Biçer S, Kocaman C, Arslan G, Aksüyek E, Arslan M, Uzuner S. Bir Nörokutanöz Melanozis Olgusu. JOPP dergi 1(3):139-141 (2009)
20- Biçer S, Kocaman C,Arslan G, Aksüyek E, Uzuner S. A Case of Neurocutaneous Melanozis Case Report. Yeditepe Medical Journal 5(18):417-420 (2011)
21- Biçer S,Beşer ÖF, Arslan G, Aksüyek E, Kocaman C, Adal E, Şiraneci R. Subakut Sklerozan Panensefalitli Çocuklarda Retrospektif Klinik Değerlendirme. Nobel Medicus 9(1):49-55 (2013)
22- Uğraş M, Küçük Ö,Yıldırım Kocaman C, Vitrinel A. Muskuler Distrofi ve Transaminazlar. J Kartal TR 25 (3):187-190 (2014)
23- Çimen D,Yıldırım C, Aldudak B. Echocardiografic evaluation of patients with subacute sclerosing panencephalitis. Dicle Medical Journal. 41(1):54-58 (2014)

Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar

 • Eylül 2013 Ketojenik Diyet Eğitim Sertifikası
 • Şubat 2011 ve Şubat 2013 Prechtl Analizi (General Movements Analizi) Temel ve İleri Düzey Uygulama Sertifikası
 • Mart 2006 EEG Kursu
 • Nisan 2005 Denver II Gelişim Tarama Testi Uygulama Sertifikası

Uluslararası Kongreler

1- Yıldız H, Karabıyık N, Kavuncuoğlu S, Özbek S, Yıldız C, Palabıyık M, Engerek N, Hatipoğlu N, Altuncu E, Bilgiç E, Mutlu N. Neonatal Mortality Results in Our Neonatology Unit in the Year 2002. 1st Congress of Union of Mediterranean Neonatal Societies (UMENS), İstanbul, 2003.
2- Yıldız H, Yıldız C, Kavuncuoğlu S, Öztürk Ertem İ, Arslan G, Aksüyek E, Öztüregen E. The Neurodevelopmental Outcome in High Risk Preterm Infants at 12-18 Months Corrected Age in Our Neonatology Unit. 1st Congress of Union of Mediterranean Neonatal Societies (UMENS), İstanbul, 2003.
3- Kocaman C, Yılmaz Y ‘Etiological analysis of 38 children with congenital hemiparesis due to antenatal stroke preliminary results’, 7th European Congress of the European Pediatric Neurology Society & 9th Congress of the Turkish Child Neurology Society, Kuşadası- Turkey, 24-29 September 2007
4- Demirel U, Kocaman C, Yılmaz Y ‘ Clinical features and etiologic factors in 126 children with spastic hemiparesis’, 7th European Congress of the European Pediatric Neurology Society & 9th Congress of the Turkish Child Neurology Society, Kuşadası- Turkey, 24-29 September 2007
5- Yaluğ K, Kocaman C, Yılmaz Y ‘ Historical profile and etiological analysis of infantile epilepsies in Turkey: The differences between infantile spasm and noninfantile spasm epilepsies, 7th European Congress of the European Pediatric Neurology Society & 9th Congress of the Turkish Child Neurology Society, Kuşadası- Turkey, 24-29 September 2007
6- Türel Ö, Soysal A, Kocaman C, Yılmaz Y, Kulekci S, Akdas F, Mcintosh EDG, Bakir M. ‘Cost Burden of Paediatric meningitis,septicemia and pneumonia in Istanbul’, 5th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases- WSPD, Bangkok- Thailand, 15-18 November 2007
7- Aydogmus C, Besnili D, Turel O, Kayserili H, Kocaman C, Abdullayev A, Munipoglu G, Hatipoglu N, Hatipoglu H, Siraneci R. ‘A case report with Griscelli syndrome’, 3rd Europediatrics Congress, Istanbul-Turkey, 14-17 June 2008

Diğer Yayınlar

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1- Sağlık N, Kavuncuoğlu S, Kocaman C, Öztürk H. Bilateral Koanal Atrezinin Eşlik Ettiği Apert Sendromu 2- Aydın Hatipoğlu N, Kocaman C, Hatipoğlu H, Baygın M, Aydoğan G, Şiraneci R. Lokalize Trombotik Purpura: Su Çiçeğinin Nadir Bir Komplikasyonu. XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, 2000.
3- Yıldız C, Çöl D, Önal Z, Yıldız H, Engerek N, Öztürk H. Cornelia de Lange Sendromu: Vaka Sunumu.SSK Bakırköy 9. Çocuk Sağlığı Günleri, İstanbul, 2001.
4- Yıldız C, Önal Z, Özgün H, Toros E, Yıldız H, Önal H, Engerek N, Öztürk H. Yenidoğan Ünitemizdeki Pozitif Hemokültür Sonuçlarının Değerlendirilmesi. SSK Bakırköy 9. Çocuk Sağlığı
5- Yıldız C, Önal Z, Yıldız H, Önal H, Engerek N, Öztürk H. Konjenital İktiyozis: 8 Olgunun Sunumu. SSK Bakırköy 9. Çocuk Sağlığı Günleri, İstanbul, 2001.
6- Önal Z, Toros E, Yıldız C, Önal H, Yıldız H, Engerek N, Öztürk H. Yenidoğan Sepsis ve/veya Menenjitinde
7- Önal Z, Toros E, Yıldız C, Önal H, Yıldız H, Engerek N, Öztürk H. Yenidoğan Döneminde Polisitemilere Bakış. SSK Bakırköy 9. Çocuk Sağlığı Günleri, İstanbul, 2001.
8- Yıldız C, Yıldız H, Kavuncuoğlu S, Kıyak A, Akçay T, Özbek S, Şiraneci R. Preterm Bir Bebekte Nekrotizan Fasiit Olgu Sunumu. SSK Bakırköy 9. Çocuk Sağlığı Günleri, İstanbul, 2001.
9- Yıldız C, Yıldız H, Arslan G, Aksüyek E, Yüce E, Sabri Keleş E. Rekürrensler Gösteren Bir Akut Dissemine Ensefalomiyelit Olgu Sunumu. 46. Milli Pediatri Kongresi, Mersin, 2002.
10- Yıldız H, Özen R, Özbek S, Kavuncuoğlu S, Yıldız C. Bir Olgu Nedeniyle Non-Ketotik Hiperglisinemi. 46. Milli Pediatri Kongresi, Mersin, 2002.
11- Yıldız C, Yıldız H, Kavuncuoğlu S, Özbek S, Şiraneci R. Yenidoğan Sepsisi Erken Tanısında Prokalsitonin. 24. Pediatri Günleri, İstanbul, 2002.
12- Çöl D, Yıldız H, Kavuncuoğlu S, Yıldız C, Kayrak Altuncu E. Bir Olgu Nedeniyle Konjenital Rubella. 24. Pediatri Günleri, İstanbul, 2002.
13- Yıldız C, Şiraneci R, Yıldız H, Karlıklı Ö. Spastik Tetraparezili Bir Hastada Noma (Gangrenöz Stomatit) Olgu Sunumu. SSK Bakırköy 10. Çocuk Sağlığı Günleri, İstanbul, 2002.
14- Yıldız C, Yıldız H, Kavuncuoğlu S, Özbek S, Şiraneci R. Yenidoğan Sepsisi Erken Tanısında Prokalsitonin. SSK Bakırköy 10. Çocuk Sağlığı Günleri, İstanbul, 2002.
15- Yıldız C, Arslan G, Aksüyek E. Akut Dissemine Ensefalomiyelitli (ADEM) Üç Olgu Sunumu.V. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Adana, 2003.
16- Yıldız C, Arslan G, Aksüyek E. Tek Nöbet Geçiren Olguların Klinik, EEG ve Görüntüleme Bulguları İle Değerlendirilmesi.V. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Adana, 2003.
17- Yıldız H, Kavuncuoğlu S, Rodoplu S, Yıldız C, Bilgiç E, Kutanis A, Doğan E. Neonatoloji Ünitemizdeki Pozitif Kültür Sonuçları ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi. 39. Türk Pediatri Kongresi, Kapadokya, 2003.
18- Yıldız C, Arslan G, Yıldız H, Aksüyek E, Kavuncuoğlu S. Yenidoğan Konvülsiyonu Geçiren Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi. 39. Türk Pediatri Kongresi, Kapadokya, 2003.
19- Yıldız H, Yüce E, Uzuner S, Kavuncuoğlu S, Adal E, Özbek S, Yıldız C, Önal H. Bir Olgu Nedeniyle Non-Ketotik Hiperglisinemi. 39. Türk Pediatri Kongresi, Kapadokya, 2003.
20- Yıldız H, Kutanis A, Bilgiç E, Kavuncuoğlu S, Özbek S, Arslan G, Aksüyek E, Yıldız C, Özgün H. Neonatoloji Ünitemizdeki İntrakranial Kanama Sonuçlarımız. 39. Türk Pediatri Kongresi, Kapadokya, 2003.
21- Yıldız H, Kavuncuoğlu S, Özbek S, Engerek N, Yıldız C, Murat Z, Öner T. Neonatal Dönemde Hastane Dışı Kaynaklı Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Sosyoekonomik Profil. 25. Pediatri Günleri, İstanbul, 2003.
22- Yıldız H, Kavuncuoğlu S, Bilgiç E, Yıldız C, Kutanis A, Doğan E. Neonatoloji Ünitemizdeki Pozitif Kültür Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 25. Pediatri Günleri, İstanbul, 2003.
23- Karlıklı Ö, Yıldız C, Yıldız H, Şiraneci R. Spastik Tetraparezili Bir Hastada Noma (Gangrenöz Stomatit) Olgu Sunumu. 25. Pediatri Günleri, İstanbul, 2003.
24- Kocaman C, Köroğlu S, Aksüyek E, Arslan G, Şiraneci R. Valproat ve Karbamazepin Monoterapilerinin Serum Lipid Profili Üzerine Etkileri. VI. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Ankara, 2004.
25- Kocaman C, Arslan G, Aksüyek E, Biçer S, Arslan M, Uzuner S, ŞiraneciR.Bir Olgu Nedeniyle Nörokutanöz Melanozis. VI. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Ankara, 2004.
26- Kocaman C, Yıldırım S, Yeşinel S, Arslan G, Aksüyek E, Şiraneci R. Çocukluk Çağı Başlangıçlı Bir Multipl Skleroz Olgusu 40. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, 2004
27- Kocaman C, Yıldırım S, Yeşinel S, , Aksüyek E, Arslan G, Şiraneci R. Guillain Barre Sendromlu Olgularımızın Klinik, Elektrofizyolojik ve Prognostik Özellikleri (Sözlü Bildiri) 40. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, 2004
28- Kocaman C, Arslan G, Aksüyek E, Yedikardeş A, Şiraneci R. Subakut Sklerozan Panensefalitli Olgularımız. SSK Bakırköy 11. Çocuk Sağlığı Günleri, İstanbul, 2004.
29- Kocaman C, Arslan G, Aksüyek E, Işık O, Şiraneci R.Oral Metilfenidat Kullanımı İle İlişkili Akut İnme Olgusu. SSK Bakırköy 11. Çocuk Sağlığı Günleri, İstanbul, 2004.
30- Kocaman C, Biçer S, Uzuner S, Doğan A, Karaman H, Arslan G, Aksüyek E, Arslan M, Şiraneci R.Nörokutanöz Melanozis: Olgu Sunumu. SSK Bakırköy 11. Çocuk Sağlığı Günleri, İstanbul, 2004.
31- Yıldız H, Kocaman C, Özgün H, Bilgiç E, Kavuncuoğlu S, Kutanis A, Palabıyık M, Özbek S, Arslan G, Aksüyek E. Neonatoloji Ünitemizdeki İntrakranial Kanama Sonuçlarımız ve Eşlik Eden Faktörler. SSK Bakırköy 11. Çocuk Sağlığı Günleri, İstanbul, 2004.
32- Kocaman C, Yılmaz Y, Işık U. Schilder’in difüz miyelinoklastik sklerozu: Olgu sunumu. 27. Pediatri Günleri, İstanbul,2005.
33- Kocaman C Baykal T, Işık U, Özdemir N, Yilmaz Y, Nöbet ve/veya Akut Ensefalopati ile Başvuran Çocuklarda Nörometabolik Hastalıklar (sözlü bildiri) 27. Pediatri Günleri, İstanbul, 2005.
34- Kerimoğlu G, Kavuncuoğlu S, Arslan G, Kocaman C, Yıldız H, Aksüyek E, Kaya A. Prematüre Bebeklerin Uzun Dönemdeki Nöromotor Gelişimleri. IX. Ulusal Neonatoloji Kongresi ,2005, (sözlü bildiri)
35- Kocaman C, Baykal T, Işık U, Özdemir N, Yılmaz Y, ‘ Nöbet ve/veya akut ensefalopati ile başvuran çocuklarda nörometabolik hastalıklar’, 27. Pediatri Günleri, İstanbul, 4-7 Nisan 2005
36- Işık U, Özek M, Aykut C, Gerçek A, Kocaman C, Yılmaz Y, Dağçınar A ‘ Semptomatik epilepside invaziv monitörizasyon yardımı ile selektif cerrahi uygulaması’, VII. Ulusal Çocuk Nörolojisi kongresi Antalya, 11-14 Mayıs 2005
37- Yılmaz Y, Sav A, Kocaman C, Özek M ‘ Beyin biyopsisi: Endikasyonlar, sonuçlar’, VIII. Ulusal Çocuk Nörolojisi kongresi Ankara, 3-6 Mayıs 2006
38- Çimen D, Kocaman C ‘ Subakut sklerozan panensefalitli hasta grubunda kardiyak fonksiyonların ekokardiyografi ile değerlendirilmesi’, XII. Ulusal Çocuk Nörolojisi kongresi, Konya, 26-29 Mayıs 2010
39- Kocaman C, Altunalan T, Yılmaz A, Kaya SÖ, Bol H, Beydilli E, Madi B General Movements Gözlemciler Arası Tutarlılık, Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Disiplinlerası Erken Müdahale Kongresi, Antalya, 1-5 Subat 2012.
40- Altunalan T, Yılmaz P, Kocaman C, Doğan TD Erken Müdahalede Kanıta Dayalı Fizyoterapi Uygulamaları, Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Disiplinlerası Erken Müdahale Kongresi, Antalya, 1-5 Subat 2012.
41- Kocaman Yıldırım C, Altunalan T, Metin F Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesindeki Preterm Bebeklerin Prechtl Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi ve Risk Faktörleriyle İlişkisinin Belirlenmesi, 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi , 14-17 Nisan 2013
42- Kocaman Yıldırım C, Altunalan T Hipertonisite ve Hipotonisitenin Riskli Bebeklerde Spontan Hareket Yeteneğine Etkisi Nedir? 15. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Sivas, 22-25 Mayıs 2013
43- Gür Ö, Sözen AB, Altunalan T, Yılmaz A, Doğan TD, Kocaman Yıldırım C 32 Hafta Altı Doğan Pretermlerin 1-3 Yaş Arası Nörogelişimsel Durumları 4. Uluslararası Cerebral Palsy Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, İstanbul, 6-7 Aralık 2013 
44- Doğan TD, Altunalan T , Yılmaz A, Kocaman Yıldırım C, Sözen AB, Gür Ö Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Erken Müdahale Ünitesi 2010-2013 Arası Klinik Tecrübe 4. Uluslararası Cerebral Palsy Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, İstanbul, 6-7 Aralık 2013
45- Altunalan T, Gür Ö, Yılmaz A, Doğan TD, Kaya SÖ,Sözen AB, Yıldırım C , Alberta İnfant Motor profil testi riskli bebeklerde güvenilir bir test aracı mıdır? 5. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, İstanbul, 20-23 Kasım 2014