• Sağlam Çocuk Takibi
 • Çocuk Allerji, Astım, Egzama
 • Çocuk Üriner Sistem Enfeksiyonları
 • Çocuk Solunum Yolu Enfeksiyonları
 • Çocuk Cilt Hastalıkları
 • Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
 • Çocuk Sindirim Sistemi Hastalıkları: Kabızlık, Reflü, Karın Ağrısı
 • Pediatrik Aciller
 • Yenidoğan Takibi ve Bakımı

 • Türk Pediatri Kurumu
 • İstanbul Tabip Odası
 • ESPID (European Socıety for Paediatric Infectious Diseases)
 • EAACI (European Academy of Allergy and Clinical Immunology)

 • Neonatal Resusitasyon Kursu (NRP)
 • Yenidoğan Yoğun Bakım Kursu
 • Pediatrik Yoğun Bakım Kursu
 • Çocuk Acil Kursu
 • Çocuk Allerji ve İmmun Yetmezlik Kursu