Görev Aldığı
Hastaneler
 • Şişli Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 164 Şişli - İstanbul Haritada Göster

İlgi Alanları:

 • Kİmyasal Peeling
 • Mohs Mikrografik Cerrahisi
 • Saçların Kepeklenmesi
 • Punch Biyopsi
 • Genel Deri Hastalıkları

 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2017 Şişli Florence Nightingale Hastanesi , İstanbul Dermatoloji
 • 2012 - 2017 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji / Tıpta Uzmanlık
 • 2005 - 2011 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans

 • Türk Dermatoloji Derneği
 • Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği
 • European Academy of Allergy and Clinical Immunology
 • Türk Tabipler Birliği, İstanbul Tabip Odası

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • A Case of Erythema Elevatum Diutinum With Pancytopenia: Focus on Dapsone-Induced Hematologic Side Effects and Colchicine as a Safe Treament Option, Emek Kocatürk, Bachar Memet, İlteriş Oğuz Topal, Tülin Yüksel, Pelin Kuteyla Ülkümen, Utkan Kızıltaç Journal of Drugs Dermatology October 2015/Volume 14/Issue 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Propylthiouracil-induced anca-positive erythema nodosum. Bachar Memet, Ralfi Singer, Emek Kocatürk, Selver Ozekinci 23rd EADV Congress (8-12 October 2014 Amsterdam, Netherlands) (PP-1104).

2. Schnitzler syndrome: a case report. Emek Kocatürk, Utkan Kızıltaç, Ayşe Seza Kunter, Bachar Memet, Hatice Duman, Nagehan Köklü 23rd EADV Congress (8-12 October 2014 Amsterdam, Netherlands) (PP-135).

3. Targetoid Hemosiderotic Hemangioma: A Case Report. Bachar Memet, Ralfi Singer, Emek Kocatürk, Ilteriş Oğuz Topal, Selver Ozekinci 24th EADV Congress (7-11 October 2015 - Copenhangen, Denmark) (PP-186).

4. Lipedematous Alopecia in a Caucasian Woman. Bachar Memet, Ralfi Singer, Emek Kocatürk, Ilteriş Oğuz Topal, Selver Ozekinci 24th EADV Congress (7-11 October 2015 - Copenhangen, Denmark) (PP-1038).

5. PUPPP developed in a Postpartum Patient with Chronic Spontaneous Urticaria. Pırıl Etikan Akbas, Emek Kocaturk, Ecenur Degirmentepe, Ralfi Singer, Bachar Memet, Deniz Yavuz. 1st International Dermatology and Cosmetology Congress, 16-20 March 2016, Istanbul, Turkey (PP-129).

6. Leiomyoma of the Nipple: A rare Diagnosis to Remember. Utkan Kızıltaç, Deniz Yavuz, Ayşe Seza Kunter, Bachar Memet, Pırıl Etikan Akbaş, Selver Özekinci, Emek Kocatürk. 1st International Dermatology and Cosmetology Congress, 16-20 March Istanbul,Turkey (PP-97).

7. Urticaria is an autoimmune disease associated with autoimmune polyglandular syndromes in three cases. Sinem Ayşe Örnek, Mehmet Çopur, Ilteriş Oğuz Topal, Özgür Emek Kocatürk Göncü, Bachar Memet. 1st International Dermatology and Cosmetology Congress, 16-20 March 2016, Istanbul, Turkey (PP-63).

8. A must be remembered diagnosis in congenital ichtiosis: Chanarin Dorfman Syndrome. Mehmet Copur, Utkan Kiziltac, Pelin Kuteyla Can, Bachar Memet, Emek Kocaturk, Ralfi Singer. 1st International Dermatology and Cosmetology Congress, 16-20 March 2016, Istanbul, Turkey (PP-94).

9. Fibroepithelioma of Pincus: a case report. Utkan Kızıltaç, Mehmet Çopur, Emek Kocatürk, Bachar Memet, Kübra Cüre, Selver Özekinci. 25th EADV Congress (25 September-2 October 2016, Vienna, Austria) (PP-573).

10. Antifungal spray as a cause of acute scrotal erosion. Ece Nur Degirmentepe, Emek Kocaturk, Hatice Duman, Bachar Memet, Utkan Kızıltaç, Tülin Yüksel. 25th EADV Congress (25 September-2 October 2016, Vienna, Austria) (PP-121).

11. Nail findings in patients with hand eczama and association between severity, clinical type and contact allergy. Ece Nur Degirmentepe, Emek Kocaturk, Ralfi Singer, Bachar Memet, Kubra Cure, Ömer Özdemir. International Society of Dermatology Congress, 02-05 February, 2017, Dubrovnik, Croatia (PP-14).

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Radyoterapi ve fenitoin birlikte verilmemeli mi? EMPACT sendromu, Emek KOCATÜRK, Utkan KIZILTAÇ, Şule GÜNGÖR, Bachar MEMET, Tülin YÜKSEL Astım Allerji Immunoloji 2014;12:175-179.

2. Bir Dermatolog Ne Zaman Diyabetten Şüphelenir? Nagihan Tarıkçı, Emek Kocatürk, Utkan Kızıltaç, Kübra Cüre, Hatice Ergün, Bachar Memet Okmeydanı Tıp Dergisi 31(Ek sayı):2015;31:33-38.

3. Genç Bir Erkekte Multipl Leiomiyom: İlteriş Oğuz Topal, Bachar Memet, Hatice Duman, Pınar Özay Nayır, Enver Yarıkkaya, Özgür Emek Kocatürk Göncü Turkiye Klinikleri J Dermatol 2015;25(3):133-6.

4. Klinik ve Dermatoskopik Özellikleriyle Kutanöz Sarkoidoz: On Dört Hastanın Retrospektif Analizi: Şule Güngör, Bachar Memet, Ralfi Singer, Emek Kocatürk Göncü, İlteriş Oğuz Topal Okmeydanı Tıp Dergisi. 2016; 32(1): 28-35.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1. Eritema elevatum diutinum: Olgu sunumu: Bachar Memet, Tülin Yüksel, Utkan Kızıltaç, Hatice Duman, Deniz Özcan, Emek Kocatürk Göncü 21. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 13-17 Kasım 2013, Ankara), Bildiri Özet Kitabı, sayfa 184 (P-163).

2. Progresif Simetrik Eritrokeratoderma Olgusu: Nagihan Köklü, Emek Kocatürk Göncü, Tülin Yüksel, Bachar Memet, İlteriş Oğuz Topal, İlknur Mansuroğlu Şahin 21. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 13-17 Kasım 2013, Ankara), Bildiri Özet Kitabı, sayfa 181 (P-151).

3. Nadir Görülen Bir Reaksiyon: EMPACT Sendromu Utkan Kızıltaç, Şule Güngör, Bachar Memet, Tülin Yüksel 21. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 13-17 Kasım 2013, Ankara), Bildiri Özet Kitabı, sayfa 205 (P-248).

4. Dowling-Degos Hastalığı: Bir Olgu Sunumu Bachar Memet, Tülin Yüksel, İlteriş Oğuz Topal, Utkan Kızıltaç, Özgür Emek Kocatürk Göncü, Selma Şengiz Erhan  25. Ulusal Dermatoloji Kongresi (21-25 Ekim 2014, Antalya), Bildiri Özet Kitabı, sayfa 344 (P-523).

5. Psödolenfomatöz Follikülitis: Spontan Regresyon Gösteren Özel Bir Kutanöz Lenfoid Hiperplazi Olgusu: Bachar Memet, Şule Güngör, Selver Özekinci, Nagehan Köklü, Özgür Emek Kocatürk Göncü, Mehmet Özer  25. Ulusal Dermatoloji Kongresi (21-25 Ekim 2014, Antalya), Bildiri Özet Kitabı, sayfa 141 (P-111).

6.4.6. Dar bant UVB Tedavisine Yanıt Veren Bir Pigmente Purpurik Dermatoz Benzeri MF Olgusu: Bachar Memet, İlteriş Oğuz Topal, Hatice Duman, Funda Şimsek, Selver Özekinci  25. Ulusal Dermatoloji Kongresi (21-25 Ekim 2014, Antalya), Bildiri Özet Kitabı, sayfa 141 (P-112).

7. Milia En Plaque: Pelin Kuteyla Can, Ralfi Singer, Emek Kocatürk, Aytül Sargan, İlteriş Oğuz Topal, Bachar Memet 8. Dermatoloji Bahar Sempozyumu (9-12 Nisan 2015, Antalya), Bildiri Özet Kitabı sayfa 81 (P-54).

8. Klinik ve Dermatoskopik Özellikleriyle Kutanöz Sarkoidoz: On Dört Hastanın Retrospektif Analizi: Şule Güngör, Bachar Memet, Ralfi Singer, İlteriş Oğuz Topal, Emek Kocatürk 10. Ege Dermatoloji Günleri (5 – 10 Mayıs 2015, Fethiye), Bildiri Özet Kitabı, sayfa 101 (S-06) (Sözlü sunum).

9. Akuajenik Siringeal Akrokeratoderma: Pediatrik Bir Olgu Bildirimi İlteriş Oğuz Topal, Şule Güngör, Hatice Duman, Bachar Memet, Emek Kocatürk 10. Ege Dermatoloji Günleri (5 – 10 Mayıs 2015, Fethiye), Bildiri Özet Kitabı, sayfa 306 (P-73).

10. Nevus Flammeus Üzerinde Gelişen Bir Milia En Plak Olgusu: Bachar Memet, Hatice Duman, Ayşe Seza Kunter, Ömer Özdemir, Pırıl Etikan Akbaş, Emek Kocatürk 22. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, (18-22 Kasım 2015, Ankara), Bildiri Özet Kitabı, sayfa 95 (P-72).

11. Lyme Hastalığında Önemli Bir İpucu: Eritema Kronikum Migrans Bachar Memet, Şule Güngör, Pırıl Etikan Akbaş, Hatice Duman, Utkan Kızıltaç, Emek Kocatürk 22. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, (18-22 Kasım 2015, Ankara), Bildiri Özet Kitabı, sayfa 303 (P-387).

12. Isotretinoinin Tetiklediği Fasiyal Hiperpigmentasyon: Hidrokinona Dramatik Yanıt Pelin Can, Nagehan Tarıkçı, Emek Kocatürk, Bachar Memet, Pırıl Etikan Akbaş, Ömer Özdemir 22. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, (18-22 Kasım 2015, Ankara), Bildiri Özet Kitabı, sayfa 413 (P-548).

13. Nadir Bir Olgu Sunumu: Eosinofilili Anjiolenfoid Hiperplazi-Kimura Overlap Mehmet Çopur, Tülin Yüksel, Emek Kocatürk, Şule Güngör, Bachar Memet, Ömer Özdemir 22. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, (18-22 Kasım 2015, Ankara), Bildiri Özet Kitabı, sayfa 264 (P-329).

14. Fasiyal Yerleşimli Porokeratoz: Bir Olgu Sunumu Kübra Cüre, Tülin Yüksel, Ayşe Seza Kunter, Bachar Memet, Emek Kocatürk, Aytül Sargan 22. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, (18-22 Kasım 2015, Ankara), Bildiri Özet Kitabı, sayfa 246 (P-300).

15. Metastatik Malign Melanomda Bir Olgu Üzerinden Vemurafenibe Bağlı Cilt Toksisitesinin Yönetimi: Utkan Kızıltaç, Hatice Duman, Kübra Cüre, Emek Kocatürk, Bachar Memet, Pelin Can 22. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, (18-22 Kasım 2015, Ankara), Bildiri Özet Kitabı, sayfa 339 (P-438).

16. Kronik Ürtikere Eşlik Eden Sistemik Hastalıkların Ürtiker Tipi ve Aktivitesi ile Olan İlişkisinin Araştırılması (Bir Vaka Kontrol Çalışması): Bachar Memet, Emek Kocatürk, Alisa Suroji, Kübra Cüre, Deniz Yavuz, Eren Vurgun, Sinem Ayşe Örnek 11. Ege Dermatoloji Günleri (11 – 15 Mayıs 2016, Izmir), Bildiri Özet Kitabı, sayfa 83 (S-04) (Sözlü sunum).

17. Aynı Hastada İki Farklı Dermatomu Tutan Becker Nevüs: Ömer Özdemir, İlteriş Oğuz Topal, Ayşe Şerife Öz, Bachar Memet, Emek Kocatürk 11. Ege Dermatoloji Günleri (11 – 15 Mayıs 2016, Izmir), Bildiri Özet Kitabı, sayfa 164 (P-29).

18. Erüptif Dermatofibrom: Bir Olgu Bildirimi Ömer Özdemir, İlteriş Oğuz Topal, Zeynep Betül Erdem, Bachar Memet, Emek Kocatürk 11. Ege Dermatoloji Günleri (11 – 15 Mayıs 2016, Izmir), Bildiri Özet Kitabı, sayfa 165 (P-30).

19. Yanlış Tanı Alan Bir Porfirya Kutanea Tarda Olgusu: Ömer Özdemir, İlteriş Oğuz Topal, Nurhan Erzurumluoğlu, Bachar Memet, Selver Özekinci, Emek Kocatürk 11. Ege Dermatoloji Günleri (11 – 15 Mayıs 2016, Izmir), Bildiri Özet Kitabı, sayfa 168 (P-31).

20. Lipödematöz Saçlı Deri: Sinem Ayşe Örnek, Tülin Yüksel, Emek Kocatürk, Bahar Sarı, Deniz Yavuz, Bachar Memet 11. Ege Dermatoloji Günleri (11 – 15 Mayıs 2016, Izmir), Bildiri Özet Kitabı, sayfa 350 (P-98).

21. Omalizumab Ürtikeryal Vaskülitte de Etkili: Üç Olgu Sunumu Ece Nur Değirmentepe, Emek Kocatürk, Kübra Cüre, Pırıl Etikan Akbaş, Ralfi Singer, Bachar Memet, Selver Özekinci  26. Ulusal Dermatoloji Kongresi (19-23 Ekim 2016, Antalya), Bildiri Özet Kitabı, sayfa 290 (P-21).

22. Azitromisin Tedavisine Yanıt Veren Oral Beyaz Süngerimsi Nevüs: Bachar Memet, Deniz Gürses Yavuz, Mehmet Çopur, Sinem Ayşe Örnek, Tülin Yüksel, Emek Kocatürk Göncü  26. Ulusal Dermatoloji Kongresi (19-23 Ekim 2016, Antalya), Bildiri Özet Kitabı, sayfa 365 (P-104).