• Kaygı Bozuklukları (Panik Bozukluğu, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Sosyal Fobi, Yaygın Anksiyete vs.)
 • Depresyon
 • Psikosomatik Bozukluklar
 • Kişilik Bozuklukları (Borderline vb.)
 • Yeme Bozuklukları
 • İlişki (Evlilik vb.) sorunları
 • Kadın ve Erkeklerde Cinsel İşlev Bozuklukları (Vajinismus, Erken Boşalma, Erektil Disfonksiyon vb.)
 • Cinsel Kimlik Bozukluğu
 • Bipolar Duygu Durum Bozukluğu
 • Psikotik Bozukluklar (Şizofreni vb.)

İstanbul Üniversitesi (Çapa) Tıp Fakültesi'nde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) Uzmanlık Eğitimi’ni tamamlamıştır. Uzmanlık tezi, aile içi şiddet gören kadınlardaki Psikiyatrik Bozukluklar üzerine olup aynı dönemde gerçekleştirdiği akademik çalışmalar sayesinde çoğu uluslararası bilimsel dergilerde ve kongrelerde olmak üzere yirminin üzerinde bilimsel yayını ve bildirisi bulunmaktadır.

Ruh Sağlığı ve Hastalıklarıyla ilgili her türlü konu ilgi alanıdır. Tedavi yaklaşımında, psikolojik sorunların nedenlerine ve bu sorunlarla sağlıklı başa çıkma yollarına yönelik olarak gerektiğinde Psikoterapi ve gerektiğinde Akılcı İlaç Kullanımı öne çıkmaktadır. Çeşitli Ruh Sağlığı Bozukluğu olan hastaların bireysel ve grup terapilerini yapmış olup Psikanalitik Psikoterapi, Bilişsel - Davranışçı Terapi ve Cinsel İşlev Bozukluğu tedavi eğitimleri almıştır.

 

 • İstanbul Tabip Odası
 • Türkiye Psikiyatri Derneği
 • Türk Nöropsikiyatri Derneği
 • Şizofreni Dostları Derneği
 • Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği

 1. İlk epizod ve kronik şizofreni hastalarında P3A ve P3B yanıtlarının kontrol grubuyla karşılaştırılmalı incelenmesi (VII. Bahar Sempozyumu 2003, Antalya)
 2. A Munchausen syndrome with two-year follow- up (XII World Congress of Psychiatry 2002,Yokohama, Japan)
 3. 5-a redüktaz eksikliği ve başka türlü adlandırılamayan cinsel kimlik bozukluğu (Ulusal Psikiyatri Kongresi 2002, Marmaris)
 4. Cinsel kimlik farklılığı ve ailenin kabulü (VI. Bahar Sempozyumu 2002, Antalya)
 5. İlk epizod şizofrenide olaya ilişkin potansiyellerin akut dönem ve 6. aydaki klinik değişkenlerle ilişkisi (VI. Bahar Sempozyumu 2002, Antalya)
 6. Epileptic psychosis and quality of life: Case report. (Regional Meeting of the World Psychiatric Association 2001, Antalya)
 7. Obsessive compulsive disorder in pregnancy and post partum period: A case report. (Regional Meeting of the World Psychiatric Association 2001, Antalya)
 8. The evaluation of chief complaints and psychiatric diagnoses in a group of patients with respect to gender. (1st World Congress on Women's Mental Health  2001, Berlin- Germany )
 9. Psychiatric illness and family stigma (First International Conference on Reducing Stigma and Discrimination because of Schizophrenia 2001, Leipzig-Germany)
 10. Impacts of integrative approach group therapy in schizophrenic patients. (Regional Meeting of the World Psychiatric Association 2001, Antalya)
 11. Bir üniversite hastanesi psikiyatri polikliniğine başvuran hastaların ilk yakınmaları ve tanılarının cinsiyete göre değerlendirilmesi. (36. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2000, Antalya)
 12. Şizofreni hastalarında bütüncül yaklaşım ve grup tedavisinin etkileri (V. Bahar Sempozyumu 2001, Antalya) İlk epizod ve kronik şizofreni hastalarında P3A ve P3B yanıtlarının kontrol grubuyla karşılaştırılmalı incelenmesi (VII. Bahar Sempozyumu 2003, Antalya)
 13. A Munchausen syndrome with two-year follow- up (XII World Congress of Psychiatry 2002,Yokohama, Japan)
 14. 5-a redüktaz eksikliği ve başka türlü adlandırılamayan cinsel kimlik bozukluğu (Ulusal Psikiyatri Kongresi 2002, Marmaris)
 15. Cinsel kimlik farklılığı ve ailenin kabulü (VI. Bahar Sempozyumu 2002, Antalya)
 16. İlk epizod şizofrenide olaya ilişkin potansiyellerin akut dönem ve 6. aydaki klinik değişkenlerle ilişkisi (VI. Bahar Sempozyumu 2002, Antalya)
 17. Epileptic psychosis and quality of life: Case report. (Regional Meeting of the World Psychiatric Association 2001, Antalya)
 18. Obsessive compulsive disorder in pregnancy and post partum period: A case report. (Regional Meeting of the World Psychiatric Association 2001, Antalya)
 19. The evaluation of chief complaints and psychiatric diagnoses in a group of patients with respect to gender. (1st World Congress on Women's Mental Health  2001, Berlin- Germany )
 20. Psychiatric illness and family stigma (First International Conference on Reducing Stigma and Discrimination because of Schizophrenia 2001, Leipzig-Germany)
 21. Impacts of integrative approach group therapy in schizophrenic patients. (Regional Meeting of the World Psychiatric Association 2001, Antalya)
 22. Bir üniversite hastanesi psikiyatri polikliniğine başvuran hastaların ilk yakınmaları ve tanılarının cinsiyete göre değerlendirilmesi. (36. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2000, Antalya)
 23. Şizofreni hastalarında bütüncül yaklaşım ve grup tedavisinin etkileri (V. Bahar Sempozyumu 2001, Antalya)