• Mikrobiyoloji

Uzm. Dr. Aylin Ordu, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. İhtisasını 1998 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji bölümünde tamamlamıştır.

    18 yıldır Grup Florence Nightingale Hastaneleri’nde Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar şefi ve Transfüzyon Merkezi sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Deneyimli bir kadro ile özellikle moleküler tanı düzeyinde doğru ve güvenilir sonuçlara imza atmakta, teknolojik açıdan son gelişmeleri takip etmektedir.

    Sorumlusu olduğu Şişli Florence Nightingale Hastanesi Transfüzyon Merkezi, yılda 25.000 den fazla kan ürününün temini ve takibini sağlayarak Grup Florence Nightingale Hastaneleri'ne önderlik etmekte ve destek olmaktadır.

 

  • İstanbul Tabip Odası
  • Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
  • Klimud
  • KMTD
  • Ankem Derneği

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1.Third European Congress of Chemoterapy'de sunulan 5 Poster 2.FEMS Symposium'da sunulan 3 Poster 3.Clinical Microbiology an infection
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. Ankem ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
Katıldığı Seminerler
1.11th ECCMID, FEMS Symposium 1998-2000 Third European Society of chemoteraphy 6th European society of chemoterapy First Worls Congress of vaccines ana Immunization. Kan ve KAn ürünleri Sempozyumu Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti,vKlimudve Ankem Kongreleri, (1996-2011)

2.Ulusal immunoloji Kongresi, Infection Control SeminerUygulamalı immunoloji Eğitimi 2000 Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbi Kursu ve Kongreleri (2010-2011) Uygulamalı Moleküler Mikrobiyologi Kursu (2009) Otoimmunite ve nefelometre kursları(2010-2011)

3.Sağlık Bakanlığı Kan Bankacılığı ve Transfuzyon Tıbbi Eğitimi Kursu (2010)