• Kas-İskelet Sistemi Radyolojisi
  • Girişimsel Radyoloji (Vasküler ve non-vasküler girişimsel işlemler)

1995 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olan Uzm. Dr. Ayhan Mutlu, Radyoloji ihtisasını 2001 yılında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlamıştır.

   2006 yılından itibaren Grup Florence Nightingale Hastaneleri’nde nöroradyoloji ağırlıklı genel radyoloji uzmanı olarak çalışmakta olan Uzm.Dr. Ayhan Mutlu, 2013 yılından itibaren İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nde görev yapmaktadır.

   Omurga ve kas-iskelet sistemi kesitsel görüntülemesi ile tanı-tedavi amaçlı girişimsel işlemleri özel ilgi alanlarıdır.  

  • İstanbul Tabip Odası
  • Türk Radyoloji Derneği
  • Türk Nöroradyoloji Derneği

 

Kara B, Celik A, Karadereler S, Ulusoy L, Ganiyusufoglu K, Onat L, Mutlu A, Ornek I, Sirvanci M, Hamzaoglu A. The role of DTI in early detection of cervical spondylotic myelopathy: a preliminary study with 3-T MRI. Neuroradiology. 2011 Aug;53(8):609-16. Epub 2011 Feb 23.

2. Onat L, Ganiyusufoglu AK, Mutlu A, Sirvanci M, Duran C, Ulusoy OL, Hamzaoglu A. Optease and trapease Vena Cava Filters: A Single-Center Experience in 258 Patients Cardiovasc Intervent Radiol. 2009 Sep;32(5):992-7. Epub 2009 May 16

3. Sirvanci M,Kara B,Duran C, Ozturk E, Karatoprak O, Onat L, Ulusoy OL,Mutlu A Value of perineural edema/inflammation detected by fat saturation sequences in lumbar magnetic resonance imaging of patients with unilateral sciatica. Acta Radiol. 2009 Mar;50(2):205-11.

4. Cakirer S, Başak M, Mutlu A, Galip GM. MR imaging in epilepsy that is refractory to medical therapy. Eur Radiol. 2002 Mar;12(3):549-58. Epub 2001 Aug 28.
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. Sinan Çakırer, Muzaffer Başak, Ayhan Mutlu, Meltem Gülçin Galip Multipl intrakranyal metastaz gösteren anaplastik meninjiyom Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi Aralık 2001, Cilt 7, Sayı 4, Sayfa(lar) 481-483

2.Sinan Çakırer, Muzaffer Başak, Meltem Gülçin Galip, Ayhan Mutlu Nörofibromatozis tip I: farklı iki prezentasyon Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi Eylül 2001, Cilt 7, Sayı 3, Sayfa(lar) 333-336

3. Levent Onat, İlhan Sanisoğlu, Ayhan Mutlu, Zehra Bayramoğlu, Barış Çaynak, Liva Ertan Sağbaş Endurant stent greft erken dönem sonuçları ve Talent stent greft ile karşılaştırılması Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Nisan 2011, Cilt 19, Sayı 2, Sayfa(lar) 186-191

4. Ayhan Mutlu, Ender Uysal, Levent Ulusoy, Cihan Duran, Derya Selamoğlu Balık kılçığının neden olduğu terminal ileum perforasyonu Ulusal Travma Acil Cerrahi Dergisi Ocak 2012 Cilt 18, Sayı 1 Sayfa(lar) 83 - 8
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1. Duran, C., M. Sirvancı, A. Mutlu, L. Onat ve K. Özer, "Ön Çapraz Bağ Yırtığı Tanısında Pozitif Arka Çapraz Bağ Hattının Değeri," 17. Türk Radyoloji Kongresi, Sözlü Bildiri ve Poster Özet Kitabı, s.202, Istanbul, 2000.

2. Duran, C., M. Sirvancı, A. Mutlu, L. Onat ve K. Özer, "Ön Çapraz Bağ Yırtklarında Ön Çapraz Bağ-Tibial Plato Açısının Diagnostik Değeri," 17. Türk Radyoloji Kongresi, Sözlü Bildiri ve Poster Özet Kitabı, s.202, Istanbul, 2000.

3. Başak, M., A. Mutlu, Çakırer S, Şirvancı M, M. Bankaoğlu Glenohumeral Eklem Patolojisinde MRG ile MR Artrografinin Karşılaştırılması 22. Türk Radyoloji Kongresi, Cilt VII, E245-246, Antalya, Poster, 2001.

4. Onat L., Şirvancı M, Duran C, A. Mutlu, R. Killi ve Hamzaoğlu A. Kalıcı (Trapease) ve Çıkartılabilir (Optease) Vena Cava Filtreleri: 141 Olgu Deneyimi 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Cilt 13, Ek 1, E71, Antalya, Sözlü bildiri, 2007