• Meme Radyolojisi
 • Ultrasonografi Doppler Ultrasonografi
 • Direkt ve İndirekt Grafiler 
 • Abdomen Radyolojisi
 • Vasküler ve Nonvasküler Girişimsel Radyoloji
 • Bilgisayarlı Tomografi

1972 İstanbul doğumludur.Tıp eğitimi 1995 yılında Akdeniz Üniversitesinde yapmıştır.Uzmanlığını da 2001 yılında aynı üniversitenin  Radyodiagnostik bölümünde tamamlamıştır.Uzmanlık tezini  " Meme kitlelerinde benign ve malign ayırımında Doppler US incelemesinde Levovist2 in etkinliğini araştırılması" olarak yapmıştır.2013 yılında beri Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi Radyoloji bölümünde çalışmaktadır.
 


 

 1. RAD 99 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya (26-31 Ekim 1999)
 2. TÜRKRAD 2000 17.Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul (27-31 Ekim 2000)
 3. 3.rd International Ultrasound Symposium, Ankara (16-18 September 2005)
 4. Breast Cancer Advocacy Workshop, Ormylia-Greece (September 30-October 1 2005)
 5. (Breast Cancer Foundation of Turkey, Monastry Center for Disease Prevention ‘Panagia Philanthropini’)
 6. Tıbbi Ultrasonografi Derneği Doppler Ultrasonografi Kursu (29-30 Nisan 2006)
 7. 1. Uluslararası Meme Görüntüleme Sempozyumu (19-21 Mayıs 2006)
 8. Breast Care Workshop for Radiologists, Ormylia-Greece (16-19 Haziran 2006)
 9. Breast Care Workshop for Nurses, Ormylia-Greece (15-17 Haziran 2006) (Ormylia Foundation, Center of Panagia Philanthropini)
 10. LASZLO TABAR, Teaching Course of Mammography ‘ Finding Breast Cancer in Early Stages’, İstanbul ( 8-11 November 2006)
 11. LASZLO TABAR, Multimodality Detection and Diagnosis of Breast Diseases Course, Philadelphia, PA (17-20 June 2009)