• Meme Radyolojisi
 • Ultrasonografi Doppler Ultrasonografi
 • Direkt ve İndirekt Grafiler 
 • Abdomen Radyolojisi
 • Vasküler ve Nonvasküler Girişimsel Radyoloji
 • Bilgisayarlı Tomografi

1972 İstanbul doğumludur.Tıp eğitimi 1995 yılında Akdeniz Üniversitesinde yapmıştır.Uzmanlığını da 2001 yılında aynı üniversitenin  Radyodiagnostik bölümünde tamamlamıştır.Uzmanlık tezini  " Meme kitlelerinde benign ve malign ayırımında Doppler US incelemesinde Levovist2 in etkinliğini araştırılması" olarak yapmıştır.2013 yılında beri Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi Radyoloji bölümünde çalışmaktadır.
 


 

 • Türk Radyoloji Derneği
 • Türk Toraks Derneği

 1. RAD 99 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya (26-31 Ekim 1999)
 2. TÜRKRAD 2000 17.Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul (27-31 Ekim 2000)
 3. 3.rd International Ultrasound Symposium, Ankara (16-18 September 2005)
 4. Breast Cancer Advocacy Workshop, Ormylia-Greece (September 30-October 1 2005)
 5. (Breast Cancer Foundation of Turkey, Monastry Center for Disease Prevention ‘Panagia Philanthropini’)
 6. Tıbbi Ultrasonografi Derneği Doppler Ultrasonografi Kursu (29-30 Nisan 2006)
 7. 1. Uluslararası Meme Görüntüleme Sempozyumu (19-21 Mayıs 2006)
 8. Breast Care Workshop for Radiologists, Ormylia-Greece (16-19 Haziran 2006)
 9. Breast Care Workshop for Nurses, Ormylia-Greece (15-17 Haziran 2006) (Ormylia Foundation, Center of Panagia Philanthropini)
 10. LASZLO TABAR, Teaching Course of Mammography ‘ Finding Breast Cancer in Early Stages’, İstanbul ( 8-11 November 2006)
 11. LASZLO TABAR, Multimodality Detection and Diagnosis of Breast Diseases Course, Philadelphia, PA (17-20 June 2009)