Uzm. Dr. Ali SAHİLLİOĞLU İstanbul Florence Nightingale Hastanesi - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Özel İlgi Alanları
 • Fizik Tedavi
 • Omuz
 • Ayak Sağlığı
 • Sportif Rehabilitasyon
 • Ultrason Eşliğinde Spinal Enjeksiyonlar
 • Diz Hastalıkları

Randevu Alın

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
  • 2017
   Celal Bayar Üniversitesi 
   Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

   2012
   Ege Üniversitesi
   Tıp Eğitimi

   • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
   • Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği
   • Anadolu Lenfödem Derneği
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • Sahillioglu A, Cerrahoglu L. The relationship of the foot and ankle structure with overuse injuries in licensed footballers: a prospective cohort study. J Sports Med Phys Fitness. 2021 Nov;61(11):1499-1508. doi: 10.23736/S0022-4707.20.11780-8. Epub 2020 Dec 18. PMID: 33337111.
   • Bertan H, Oncu J, Vanli E, Alptekin K, Sahillioglu A, Kuran B, Yilmaz F. Use of Shear Wave Elastography for Quantitative Assessment of Muscle Stiffness After Botulinum Toxin Injection in Children With Cerebral Palsy. J Ultrasound Med. 2020 Dec;39(12):2327-2337. doi: 10.1002/jum.15342. Epub 2020 Jun 3. PMID: 32488891.
   • Is EE, Sahillioglu A, Demirel S, Kuran B, Ozdemir HM. Effect of COVID-19 Pandemic on Physical Activity Habits, Musculoskeletal Pain, and Mood of Healthcare Workers. The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital. 2021;55(4):462-8.

   Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
   • Clinical and Laboratory Analysis of Foot and Ankle Among Licensed Football Players. A Sahillioglu, L Cerrahoglu. 9th Turkish Rheumatology Congress, 28 March- 1 April 2018, Cyprus
   • Adeziv Kapsülitli Hastalarda İntraartiküler Ozon Enjeksiyonu ile Steroid Enjeksiyonunun Karşılaştırılması: Ön Çalışma Sonuçları. Tülay Erçalık, Ali Sahillioğlu, Aylin Ayyıldız, Kadriye Banu Kuran, Figen Yılmaz, Jülide Öncü Alptekin, Beril Doğu, Rana Terlemez, Hüseyin Bertan, Selda Çiftçi, Merve Günerli. 27. Uluslararası Katılımlı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 17-21 Nisan 2019, Antalya.
   • Serebral Palsili Çocuklarda Spastisitenin Elastografi ile Değerlendirilmesi: Randomize, Kontrollü, Tek Kör Çalışma. Hüseyin Bertan, Jülide Öncü Alptekin, Ersin Vanlı, Kadriye Banu Kuran, Figen Yılmaz, Beril Doğu, Ali Sahillioğlu, Ahmet Mesrur Halefoğlu. 27. Uluslararası Katılımlı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 17-21 Nisan 2019, Antalya.
   • Fibromyalji Sendromunda Majör Ozon Tedavisinin Etkinliği. Ali Sahillioğlu, Tülay Erçalık, Seda Şahin, Sinan Gök, Rana Terlemez, Figen Yılmaz. II. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi ve Fuarı, 24-27 Nisan 2019, İstanbul.
   • Adolesan Kronik Koksigodini Olgusu: Tanı ve Tedavi. Jülide Öncü Alptekin, Banu Kuran, Beril Doğu, Figen Yılmaz, Ali Sahillioğlu, Kerem Alptekin. 27. Uluslararası Katılımlı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 17-21 Nisan 2019, Antalya.
   • Von Hippel Lindau Sendromuna Bağlı Spinal Kitle Kliniği ve Rehabilitasyonu. Roza Jizel Dağdelen, Aylin Ayyıldız, Jülide Öncü Alptekin, Ali Sahillioğlu, Merve Günerli, Banu Kuran. 27. Uluslararası Katılımlı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 17-21 Nisan 2019, Antalya.
   • Multipl Rekürren Servikal Kitle Öykülü Santral Kord Sendromu Olgusu (PS-O86) Ali Sahillioğlu, Roza Dağdelen, Nazif Bilicier, Banu Kuran, Figen Yılmaz, Beril Doğu 28. Uluslararası Katılımlı Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi (8-11 Nisan 2021, Online Kongre)
   • Biyolojik Dmard Kullanan Romatoloji Hastalarında Covid-19 Pandemisi Sırasında İlaç Uyumunun Etkisi (PS- 101) Figen Yılmaz, Roza Jizel Dağdelen, Beril Doğu, Ali Sahillioğlu, Enes Efe İş, Merve Günerli, Kadriye Banu Kuran.  28. Uluslararası Katılımlı Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi (8-11 Nisan 2021, Online Kongre)