• Yeni Doğan ve Çocukluk Dönemi Kalp Hastalıkları
  • Çocuklarda Dolaşım Destek Sistemleri
  • Erişkin Kalp Hastalıkları

1983 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Prof. Dr. Ali Rıza Karacı Kalp ve Damar Cerrahisi ihtisasını 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü'nde tamamlamıştır.

   Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Bilim Dalı’nda yandal ihtisası yapmış olan Prof. Dr. Ali Rıza Karacı 2014 yılından itibaren Grup Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Bilim Dalı’nda çalışmaktadır.

   Yenidoğan ve çocukluk döneminde karşılaşılan doğumsal kalp ve damar hastalıklarının cerrahi tedavisi alanındaki çalışmalarına başarıyla devam etmektedir.


 

  • Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği
  • International Society for Pediatric Mechanical Cardiopulmonary Support

 

1. F. S. Bulutcu, U. Ozbek, Y. Yalcin, A. R . Karaci, O. Bayindir, "Which may be effective to reduce blood loss after cardiac operations in cyanotic children: Tranexamic acid, aprotinin or a combination?", Paediatric Anaesthesia , 41-6 pp., 2005, DOI: 10.1111/j.1460-9592.2004.01366

2. İ. Bakir, A. R. Karaci, F. Altin, N. A . Aydemir, C. Akdeniz, A . Erdem, A. Celebi, M. S. Bilal, "Supracoronary myotomy for myocardial bridges in the setting of hypertrophic cardiomyopathy: off-pump experience", J Cardiovasc Surg (Torino) , 549-53 pp., 2008

3. A. K. Tuygun, M. Keser, A. Tuygun, B. Ketenci, Y. Sensöz, A. Y. Balci, A. R. Karaci, M. Kizilay, N . Yurtseven, İ. Yekeler, "Effects of endothelial nitric oxide synthase, interleukin-6 gene polymorphisms and asymmetric dimethylarginine levels on risk factors and lesion sites in peripheral artery disease", J Int Med Res , 1003-10 pp., 2009

4. C. Orem, A. Kiriş, L. Korkmaz, S. Oztürk, N. Kahraman, P. Koşucu, A. R. Karaci, S. Celik, "Adult-type anomalous origin of the left coronary artery from the main pulmonary artery: one case report", Echocardiography , 1232-5 pp., 2009 , DOI: 10.1111/j.1540-8175.2009.00977

5. A. Erdem, Z. Kiliç, A. R. Karaci, C. Akdeniz, A . Celebi, "Anomalous origin of the right coronary artery from the pulmonary artery in an asymptomatic child.", Anadolu Kardiyol Derg., 10 (3) : E 12 pp., Jun 2010 , DOI: 10.5152/akd.2010.083

6. T. Saritas, N. Erol, A. Erdem, A. Karaci, C. Akdeniz , A. Celebi, "Aortico-left ventricular tunnel experience on three different ages.", Journal of Cardiovascular Disease Research , 206-9 pp., 2010 , DOI: 10.4103/0975-3583.74265

7. A. Erdem, A. R. Karacı, T. Sarıtaş, C. Akdeniz, H . Demir, A. Şaşmazel, A. Çelebi, "Evaluation of the efficacy of ductus arteriosus stenting in neonates and infants with severe cyanosis until the later stage palliative surgery or total repair time", Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi , 192- 6 pp., 2010 , DOI: 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.011

8. A. Erdem, F. Demir, T. Sarıtaş, A. R. Karaci, A . Celebi, "Treatment of pulmonary artery bifurcation stenosis by simultaneous implantation of Genesis XD stent", Anadolu Kardiyol Derg , 11 pp., 2011 , DOI: 10.5152/akd.2011.074

9. A. Erdem, C. Akdeniz, T. Sarıtaş, N. Erol, F. Demir, A. R . Karaci, Y. Yalçın, A. Celebi, "Cheatham-Platinum stent for native and recurrent aortic coarctation in children and adults: immediate and early follow-up results.", Anadolu Kardiyol Derg , 441-9 pp., 2011, DOI: 10.5152/akd.2011.112

10. F. H. Altin, A. R. Karaci, J. P. Jacobs, İ.Yekeler, "A Novel Provisional Aortopulmonary Shunt May Help Avoid Neonatal Cardiopulmonary Bypass", World Journal for Pediatric and Congenital Heart Surgery , 634- 6 pp., 2011 , DOI: 10.1177/2150135111416018

11. E. Odemis, C. Akdeniz, Ö. B. Saygili, A. R. Karaci, "Levoatriocardinal vein with normal intracardiac anatomy and pulmonary venous return", Annals of Pediatric Cardiology , 183– 5 pp., 2011 , DOI: 10.4103/0974-2069.84667

12. A. R. Karaci, A. Sasmazel, N. A. Aydemir, T. Saritas, B. Harmandar, Z. Tuncel, A . Ündar, "Comparison of Parameters for Detection of Splanchnic Hypoxia in Children Undergoing Cardiopulmonary Bypass With Pulsatile Versus Nonpulsatile Normothermia or Hypothermia During Congenital Heart Surgeries", Artificial Organs , 1010-7 pp., 2011 , DOI: 10.1111/j.1525-1594.2011.01378

13. A. R. Karaci , N. A. Aydemir , B. Harmandar , A. Sasmazel , T. Saritas , Z.Tuncel , İ. Yekeler, "Surgical Treatment of Infective Valve Endocarditis in Children with Congenital Heart Disease", J Card Surg , 93-8 pp., 2011 , DOI: 10.1111/j.1540-8191.2011.01339

14. A. R. Karaci, N. A. Aydemir , A. Şaşmazel , B . Harmandar, A. Erdem, N. Yurtsever, A. Çelebi, M. S. Bilal, "Trunkus Arteriozus tam düzeltme ameliyatlarında erken ve Orta Dönem Sonuçlarımız", Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi , 194-9 pp., 2012 , DOI: 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.041

15. N. A. Aydemir, B. Harmandar, A. R. Karaci, A. Erdem, N. Yurtseven, A. Sasmazel, İ. Yekeler, "Randomized comparison between mild and moderate hypothermic cardiopulmonary bypass for neonatal arterial switch operation", European Journal of Cardio-Thoracic Surgery , 581-6 pp., 2012 , DOI: 10.1093/ejcts/ezr002

16. A. R. Karaci , B. Harmandar, N. A. Aydemir, A. Sasmazel, A. Y. Balci, T. Saritas, İ. Yekeler, M. S. Bilal, "Early and intermediate term results for surgical correction of total anomalous pulmonary venous connection", J Card Surg. , 376-80 pp., 2012 , DOI: 10.1111/j.1540-8191.2012.01435

17. A. R. Karacı, N. A. Aydemir, B. Harmandar, A . Şaşmazel, T. Sarıtaş, Z. Tuncel, M. S. Bilal, İ. Yekeler, "Sağ ventrikül çıkım yolu rekonstrüksiyonunda kullanılan kapaklı kondüitlerin erken ve orta dönem sonuçları", Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi , 689-698 pp., 2012 , DOI: 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.140

18. T. Saritas, A . Erdem, A. R. Karaci, F. Demir, A. Celebi, "A Different Therapeutic Strategy for Severe Tetralogy of Fallot with Origin of the Left Pulmonary Artery from the Ascending Aorta: Stenting of the Right Ventricular Outflow Tract before Complete Repair", Congenit Heart Dis , E1-5 pp., 2012 , DOI: 10.1111/j.1747-0803.2011.00542

19. B. Harmandar, N. A. Aydemir, A. R. Karaci, A. Sasmazel, T. Saritas, M. S. Bilal, İ. Yekeler, "Results for surgical correction of complete atrioventricular septal defect: associations with age, surgical era, and technique.", J Card Surg , 745-53 pp., 2012 , DOI: 10.1111/jocs.12016

20. A. Ündar, İ. Bakır, S. Haydin, E. Erek, E. Ödemiş, P. Yivli, M. Ağırbaşlı, T. Alkan-Bozkaya, A. Türköz, R. Türköz, A. Şaşmazel, A. R. Karacı, A. E. Çiçek, Y. K. Yalçınbaş, A. Akçevin, T. Sarıoğlu, "Türkiye’de doğumsal kalp hastalıkları cerrahisinin bugünü ve yarını", Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 181-185 pp., 2012 , DOI: 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.039