Uzm. Dr. Ahmet SAĞBAŞ Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi - Kardiyoloji

Özel İlgi Alanları
 • Koroner Anjiyografi
 • Kalp Pili
 • Aritmi
 • Periferik Damar Cerrahisi

Randevu Alın

Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
  • İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 
   Kardiyoloji  İhtisası

   İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
   Tıp Eğitimi

   • Türk Kardiyoloji Derneği
   • European Society of Cardiology
   • Türk Tabipler Birliği