Uzm. Dr.
Ahmet SAĞBAŞ

Uzm. Dr.
Ahmet SAĞBAŞ

Randevu Al
Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
   • invaziv kardiyolojik işlemler: koroner anjiografi  ivus oct ffr  gibi koroner görüntüleme ve koroner ptca ve stent rotablatuvar  gibi perkütan koroner müdahale işlemleri
   • periferik arter anjiyografi ve pta  stent işlemleri 
   • kalp pili takılması 
   • aritminin teşhis ve tedavisinde
   • elektrofizyolojik tetkik ve radyofrekans ablasyonu  
   • noninvaziv kardiyolojik işlemler 
   • transözofajiyal ve transtorasik ekokardiyografi 
   • koroner kalp hastalığı hiperkolesterolemi hipertansiyon aritmi doğuştan kalp hastalıkları perikardit miyokardit kalp kapağı hastalıklarının tanı ve tedavileri

  • Türk kardiyoloji derneği European Society of Cardiology
   Türk tabipler birliği

Video