Uzm. Dr.
Ahmet SAĞBAŞ

Randevu Al
Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
Özel İlgi Alanları
 • Koroner Anjiyografi
 • Kalp Pili
 • Aritmi
 • Periferik Damar Cerrahisi

Video

  • İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 
   Kardiyoloji  İhtisası

   İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
   Tıp Eğitimi

   • Türk Kardiyoloji Derneği
   • European Society of Cardiology
   • Türk Tabipler Birliği