• Bilgisayarlı Tomografi,
  • MR ve Onkolojik görüntüleme  

Uzman Dr. Abdullah Cengiz SOLAKOĞLU,  İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 1981 mezunudur. Uzmanlık eğitimini 1982 - 1987 yılları arasında  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Ana Bilim dalında tamamlamıştır.
Dr. Abdullah Cengiz SOLAKOĞLU, 1997 yılında Grup Florence Nightingale hastaneleri bünyesinde  çalışmaya başlamıştır, halen Gayrettepe hastanesinde görev yapmaktadır.

 

  • Türk Tabipler Birliği
  • Türk Radyoloji Derneği