Ürün EndikasyonuÜRÜN ADI


Kanıtlanmış Uygulamalar


Klinik Araştırma / Deneme Uygulamaları


MKH

(Mezenkimal Kök Hücre)
Graft Versus Host Disease (GVHD)

Yara ve yanık izlerinin tedavisi

Diyabetik ayak

Kronik ülserler, kapanmayan yaralar

Periferik vasküler hastalıklar

Otoimmün Ensefalomyelitis, Multiple Skleroz Gibi Otoimmün Hastalıklar, Osteogenesis Imperfecta, Romatoid Artrit, Crohn Hastalığı, Sistemik Lupus, Diyabet, Serebral Palsi, Akut Miyokard Enfarktüsü, Kronik Koroner Arter Hastalığı, Kardiyomiyopati, , Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) Gibi Dejeneratif Nörolojik Hastalıklar, Duschenn Musküler Distrofi Gibi Dejeneratif Kas hastalıkları, Kemik ve Kıkırdak Doku Tamiri, Osteoporoz, Otoimmün Hepatit de dahil olmak Üzere Kronik Karaciğer Hastalıkları, KOAH Ve Alerjik Astım, Lizozomal Depo Hastalıkları

KONDROSİT /KONDROMEMBRAN

Femoral kondiller

Kıkırdak hasarları

Tendon hasarları, Tendinit

Eklem dejenerasyonları

Sporcu yaralanmaları

 

FİBROBLAST
Akne ve skar tedavisi

Kozmetik amaçlı anti-aging uygulamaları

 

İMMÜNOTERAPİ ÜRÜNLERİ

(Tümör lizatı ile yüklü dendritik hücre, sentetik antijen yüklü dendritik hücre, sitokin ile indüklenmiş öldürücü hücre, tümör antijen spesifik T hücre)


 

Glioblastoma Multiform

Multiple Myeloma

Prostat kanseri

Akciğer kanseri

Pankreas kanseri

Meme kanseri

KORDON KANI


Lösemi, Lenfoma, Beta Talasemi, Fanconi Aplastik Anemi, Nöroblastoma, çocukluk çağı kan hastalıkları ve kemik iliği nakli gerektiren uygulamalar

 

AMNİYOTİK MEMBRAN


Akut yara ve yanık tedavisi

Kronik yara skar dokularının tedavisi

Korneal hasara bağlı rahatsızlıklar

Limbal kök hücre yetmezlikleri

Korneal Hasarlar

Yüksek Risk Trabekülektomi

Kimyasal Yanıklar

Stevens-Johnson Sendromu

Şaşılık

 

HOMOGREFT KALP KAPAĞI VE DAMAR
Kalp kapağı hastalıkları,

organ nakilleri, tüm damar bypassları gibi cerrahi işlemlerde damar ihtiyacını karşılamak

amacıyla