Ürodinami

Ürodinami her yaşta görülebilen idrar tutma ve idrar yapma ile ilgili sorunlarında ayrıntılı tanısal incelenme olanağı sağlar. Çocuk hastalarda, kadınlarda idrar kaçırma rahatsızlıklarının tanı ve takibinde ürodinamik incelemeler kullanılır.

Ürodinami testi, mesane (idrar torbası) doldurulurken, mesane ve karın içi basınçlarını ölçer, mesane kasılmalarını sağlayan sinirlere yönelik EMG (elektormiyografik inceleme) ile işeme sırasında mesane kasılma basınçlarını inceler. Elektriksel aktiviteyi inceleyerek kaçırma veya idrar yapamama durumlarını açıklar.

İdrar yapmanın mekanizması

Mesane genişleyebilen bir balona benzer. Böbrekler idrarı idrar boruları ile mesane içine gönderir ve burada biriktirir. Mesane belirli doluluğa ulaştığında mesaneden beyine elektriksel sinyal gönderilerek idrarın yapılması hissi uyandırılır.

Eğer işeme hissi geldiğinde sosyal olarak ortamda idrar yapacak uygun yer yoksa, beyin mesanenin kasılmaması yönünde emir verir, idrar tutulur. Ortamda idrar yapmak için uygun ortam varsa o zaman beyin mesane kaslarının kasılmasını sağlayacak elektrik sinyalini yollar ve mesane kasları kasılmaya başlar. Mesanenin çıkışında idrar kaçırmamamızı sağlayan sfinkter (sibop) mekanizması açılarak idrar akımı gerçekleşir.

İşeme Bozuklukları hangi durumlarda ortaya çıkar?

Mesanenin içerisine olması gerekenden az idrar depolaması
Mesane ve beyin arasında sorunlar (beyin-omurilik hastalıkları)
Mesanenin yeterince boşalamaması sonucunda idrar kalması
Mesanenin ve rahim organlarının sarkması
Mesane kaslarının normalden fazla veya az kasılması
Prostat veya idrar borusunun darlıkları gibi durumlarda ortaya çıkarabilir.

Ürodinami nasıl bir işlemdir?

Ürodinami işeme bozukluklarının anlık bilgisayar ölçümleri ile testpit edildiği testtir. Ürodinami testi için hastanın mesanesinin tamamen boşaltılması sağlanır. Mesane içine bir adet ince, yumuşak, can yakmayan basınç kateteri yerleştirilir. Benzer bir basınç ölçüm kateteri de makattan yerleştirilir. Bu iki kateter, mesane içindeki basınçların hesaplanmasını sağlar.

Mesane içerisine yerleştirilen kateterle bir özelliği de bir ucunun bilgisayarın belirlediği hızla su pompalar. Bu şekilde böbreklerin idrar yapması beklenmeden mesanenin dolumu sağlanır ve mesane kaslarının, sfinkterin elektriksel aktiviteleri ölçülür. Dolum aşaması bittiğinde hastanın idrar yapması istenir. İşeme sırasında idrar akım hızı ölçülür. Tüm bu verilerle mesanenin çalışması ve işeme sorunu hakkında bilgiler elde edilir.

Kimlere ürodinami testi yapılmalıdır?

  • İdrar kaçırma
  • Sık idrara çıkma
  • Tuvalete yetişememe
  • Kolay idrar yapamama
  • İdrar yaparken zorlanma
  • Damla damla idrar yapma
  • İdrarını hiç hissetmeme gibi yakınmaları olanlara ürodinami testi yapılmalıdır.


Ürodinami ağrısız bir ölçümdür. Yeni doğan bebekler de dahil olmak üzere her yaşa uygulanabilir. İşlem öncesinde hazırlık gerektirmez.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz