Üriner Sistem Sintigrafisi

Böbrek fonksiyonlarını gösteren radyoaktif maddelerin damar yoluyla verilmesinden sonra böbreklerde bu radyoaktif maddelerin dağılımının izlendiği böylelikle görüntüleme yöntemidir. Sintigrafi yaklaşık 30-40 dk. sürer. Çekim sırasında hareketsiz kalınması önemlidir. Çekim sırasında giysilerin çıkartılmasına gerek yoktur. Aç ya da tok karnına olmak çekimi etkilemez.

Çekimden önce su içmek ve idrarını yapmış olmak gerekir. Tetkik sonrasında da bol su/sıvı alınarak idrar yoluyla radyasyondan temizlenmek faydalıdır. Tetkik sonrasında yeme içme ve başkalarıyla temas etmede herhangi bir kısıtlama yoktur.