Üçlü test

Gebelikte üçlü test genellikle 16-20 haftalar arasında yapılır. Bu haftalardan önce veya sonra yapılamaz.

Nasıl yapılır?

Anneye önce ultrason muayenesi yapılır.

Aynı gün içinde anne kan verir. Kanda B-HCG, u-E2 (serbest estriol), AFP değerlerine bakılır.

Laboratuvar sonuçları ve ultrasonda ölçülen değerler ile annenin profili (yaşı, son adet tarihi, kilosu, sigara hikayesi vb) bilgisayar programına girilir.

Bilgisayar programında trizomi 21 (Down sendromu), trizomi 18 (Edwards sendromu) ve nöral tüp defekti için üç ayrı risk sonucu hesaplanır.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz