Tümör Belirteçleri

Belirli kanser türlerine spesifik olarak kanda tespit edilen yapılara tümör belirteçleri adı verilir. Bunların kanda tespiti olası kanserler için ipucu niteliği taşır.

Tümör belirteçlerinden bazıları şunlardır:

  • CA 125 seröz papiller over kanseri
  • CA 19-9 müsinöz tipteki over kanseri
  • CA 15-3 meme kanseri

Ayrıca jinekolojide kullanılan diğer tümör belirteçleri de vardır; bunlar, CEA (Karsinoembriyonik antijen), AFP (Alfafetoprotein), HCG dir.