Tümör Spesifik T Hücre

Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Aferez ile edilen kök hücreler tümör proteinleri ile inkübe edilerek interferon gamma salınımı sağlanır.

Manyetik boncuklar ile işaretlenerek kapalı sistemde ayrıştırılır.

Tümör Speifik T Hücre, standart tedaviye cevap vermeyen malinitelerin tedavisinde kullanılmaktadır.

Tümör Antijen spesifik T lenfositler, doku ile elde edilen mononükleer hücrelerin 24 saat kültür süreci sonrasında tümör antijenleri ile ilave 4 saatlik uyarılmasının ardından, T lenfositler gamma interferon bağlama özelliği bulunan T lenfosit spesifik catch-matrix ile kaplanır. Yüzeylerinde gamma interferon eksprese eden T lenfositler takiben gamma interferona spesifik manyetik boncuklar ile işaretlenir ve takiben manyetik separasyon ile ayıklanırlar. Ayıklama sonrası elde edilen tümör spesifik gamma interferon eksprese eden T lenfositler ilk 24 saat gamma interferon ve IL-2 varlığında uyarıma alınır. Takip eden 21 günlük süreçte çoğaltılırlar. Süreç sonucunda üretilen hücreler yıkanarak sitokinlerden uzaklaştırılır 10 x106 hücre içeren 50 ml’lik torbalar halinde paketlenir. Önerilen doz tek uygulamada 20x106/m2 hücredir. FlorenCell -Tümör antijen Spesifik T Hücre tek dozda 10 x106 (± %10) hücreyi sağlamaktadır. Etkin bir tedavi için kısmi remisyon elde edilene kadar birer hafta ara ile 2 ya da 3 doz önerilmektedir.