Tükrük Bezi Kanseri

Tükrük bezleri insan vücudunda farklı tabakalardan hücreler içeren yapıdır. Bu yüzden dokudan birçok farklı kanser türü çıkabilmektedir. Bu dokusal farklılık tükrük bezi kanseri tedavisinde birden fazla farklı yol izlenmesine yol açar.

Tükürük bezi kanseri nasıl tespit edilir?

Tükürük bezi kanserinin belirtisi sıklıkla ele gelen, ağrısız bir şişliktir. Şişlik uzun süre sonra büyüme eğilimi gösterir. Şişlik tespit edildiğinde iğne ile bu şişliğin içinden bir parça alınarak değerlendirilir. Parça, kanser olarak teşhis edilirse uygun tedavi süreci (cerrahi, radyoterapi, kemoterapi) planlanır.

Baş ve boyun kanserleri ve PET MR

Baş ve boyun kanserlerinin tanı ve tedavisini geliştirmek için MR'ın mükemmel yumuşak doku kontrastını ve PET'in lenf nodu tümörü varlığının metabolik değerlendirmesini birleştirir.

Ağız içinde ve etrafında tümörlerin görünmesini engelleyen diş implantı artefaktını elimine eder.

Anormal kitlelerin anatomik lokalizasyonunun kesinliğini arttırır.