Trigeminal nevralji ile ilgili girişimler

Trigeminal sinir beyinden çıkan 12 çift sinirden 5. sidir. 3 büyük dala ayrılarak yüz ve kafa derisine dağılır ve yüzün duyusunu ve motor uyarısını sağlar. Trigeminal nevralji, trigeminal sinirin dağılım alanında, yüzün tek tarafında görülen, birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar sürebilen ani ve şiddetli ağrı ile karakterizedir. Ağrı bir tetik noktasından çıkar ve konuşma, çiğneme, dokunma, soğuk ve sıcak yiyecekler, rüzgara maruz kalmakla aktif hale gelir.

Nasıl tedavi edilir?

Radyofrekans termokoagülasyon (RFT) yönteminde yüksek frekanslı elektrik akımı sinir veya sinir ağında hasar oluşturarak siniri devre dışı bırakır. RFT planlanan tüm girişimler radyolojik görüntüleme altında gerçekleştirilir. İşlemde bölgenin özelliğine göre trigeminal sinirin çıktığı sinir köküne özel iğne vasıtasıyla, radyofrekans aygıtına bağlanarak elektrik enerjisi verilir.

Kimlere trigeminal radyofrekans termokoagülasyon yapılabilir?

Daha önce ilaç tedavisinden fayda görememiş hastalarda RFT yapılabilir.

Kimlere radyofrekans termokoagülasyon yapılmaz?

Aktif enfeksiyon
Gebe veya gebe olma ihtimali
Kanama bozukluğu
Girişim bölgesinde enfeksiyonu olan hastalara RFT yapılmaz.

RFT sonrası, RFT uygulanan tarafta ağrı ve uyuşukluk görülebilir. İşlem sonrası yüzde şişlik oluşmaması için girişimin yapıldığı tarafa buz torbası uygulaması yapılmalıdır.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz