Tiroid ve hormon hastalıkları sintigrafileri

Tiroid sintigrafisi - tiroid bezinin yapısı, büyüklüğü, tiroid dokusunun ve varsa içindeki nodüllerin az veya çok çalıştığı görüntülenir. Sıcak-Soğuk nodül ayrımı yapılır.

  • Tiroid uptake çalışması (Tc-99m perteknetat ile)
  • Tiroid uptake çalışması (I-131 ile)                         
  • I-131 tüm vücut tarama (Bütün vücut ve/veya bölgesel)       
  • I-131 tedavisi sonrası tüm vücut tarama                     
  • Paratiroid sintigrafisi - paratiroidi adenomu varlığı araştırılır                                
  • MIBG sintigrafisi (I-131 ile) (Bütün vücut ve/veya bölgesel)                                            

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz