Tiroid kanseri ve PET MR

PET MR, farklı tiroid kanseri türlerinin evrelemesi, cerrahi planlaması, radyoaktif iyodin tedavisinin planlanması ve takibinde faydalı olan önemli yapısal ve fonksiyonel verileri birleştirir.

Hastalık ve Tedaviler

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz