Tiroid İltihabı

Çoğunluğu mikropsuz tiroid iltihabıdır. En sık rastalananı "Haşimoto (Hashimoto) hastalığı"dır. Erişkin kadınların yaklaşık %10’unda Haşimato hastalığı bulunmaktadır.

Başlıca tiroidit çeşitleri şunlardır:

1- Akut süpüratif tiroidit: Boynun ön bölgesinde ağrı, ateş ve kanda infeksiyon belirtileriyle tanısı konur. Bakteriyel bir infeksiyondur. Nadir bir tablodur.

2- Subakut tiroidit (De Quervain tiroiditi): Viral orijinlidir. Genelde üst solunum yolu infeksiyonunu takiben ağrılı bir durumdur. Serum tiroid hormonları genelde oldukça yükselir. Tiroid bezi alanında ağrı ve bezin büyümesiyle klinikte tanınır. Laboratuvar bulgusu olarak çok yüksek sedimentasyon ve düşük RAIU (radyoaktif Iyot tutulumu)'dur. Genellikle destek tedaviyle, tamamen iyileşme görülür.

3- Ağrısız tiroidit: Sıklıkla yeni doğum yapmış bayanlarda görülür. Klinik olarak ağrı yoktur. Sedimentasyon da genelde normaldir. Burada da tiroid hormonları yükselir. Ancak hipotiroidi yani hormonlarda düşüklüğü de görülebilir. 

4- Hashimoto tiroiditi: Otoimmun bir hastalıktır. Guatrın (tiroid bezinin büyümesi) ve hipotiroidi(tiroidin az çalışması)nin sık nedenidir. Kadınlarda sıktır. Ailesel geçiş görülebilir. Beraberinde başka otoimmun hastalıklar da bulunabilir. B12 vitamin eksikliğine bağlı pernisiyöz anemi, Sjögren sendromu, kronik aktif hepatit, Romatoid artrit, Vitiligo bunlardan başlıcalarıdır. Halsizlik, saç dökülmesi, kilo alma, depresif hal, unutkanlık, çarpıntı, kabızlık, ödem, algıda zorlanma, cilt kuruluğu gibi belirtileri vardır. Tedavisinde uzun süre, hatta ömür boyu tiroid hormon verilir.