Tiroid hastalıkları ve kısırlık (infertilite)

Kadınlarda beyin ve tiroid ile yumurtalık arasında, erkeklerde ise beyin ve tiroid ile testis arasında bir ilişki olduğu yönünde bilimsel bulgular elde edilmiştir. Bu ilişki bir noktasından bozulduğunda, örneğin tiroid hormon düzeyi arttığında veya azaldığında, kadınlarda yumurta üretimi, erkeklerde ise sperm üretimi bozulmaktadır.

Tiroid hormon bozuklukları olan kadınlarda yumurtlama fonksiyonunu bozulur, adet düzensizleşir ve kısırlık oluşabilir. Hem tiroid hormon fazlalığında (zehirli guatr) hem de tiroid hormon yetmezliğinde kadınlarda doğurganlık bozulur. Ayrıca, tiroid hücrelerine karşı antikor (oto-ntikor) gelişmesi sonucu oluşan tiroid hastalıklarında kısırlık çok daha yaygındır. 

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz