Tiroid Hastalıkları ve Genel Takip Tedavi Yaklaşımı

Tiroid hastalıklarının erken ve doğru bir şekilde teşhis edilmeleri, en etkili tedavi seçeneklerinin uygulanabilmesi ve hastanın sağlığına kavuşması için birinci şarttır.
Grup Florence Nightingale Hastanelerinde tiroid hastalığının tanısal araştırması, hastanın durumuna en uygun tedavi uygulaması ve tedavinin başarısının devamı için gereken takip ve kontroller yapılır.

Tiroid hastalıkları selim (iyi huylu) ya da habis (kötü huylu/kanser) olabilmektedir. Selim (iyi huylu) tiroid hastalıkları; basit guatr, tiroid nodülleri, kistleri, tiroiditler, Hashimoto tiroiditi, az çalışan tiroid (hipotiroidi), çok çalışan tiroid (hipertiroidi), Graves-Basedow hastalığı, hamilelikte ve sonrasında görülen tiroid hastalıkları olarak sıralanabilir. Tiroid kanserleri ise genellikle tiroid nodülü şeklinde ortaya çıkar, bazen de başka bir nedenle yapılan muayene veya tetkik sırasında tesadüfen fark edilir.

Gerekli branşlardan uzman doktorlardan oluşan bir ekip tiroid hastalıklarında hastaya özel bir tedavi planı oluşturmaktadır. Tiroid kanseri ve selim (iyi huylu) tiroid hastalıklarında; Endokrinoloji, Endokrin Cerrahisi, Nükleer Tıp, Radyoloji uzmanlarından oluşan ekibe gerekli hallerde Patoloji, Kulak Burun Boğaz, Göz Hastalıkları, Cilt Hastalıkları, Kardiyoloji, İç Hastalıkları, Medikal ve Radyasyon Onkolojisi uzmanları da destek vererek hastanın durumuna özel, kişiye özgü tedavi planlaması ve uygulaması yapılmaktadır.

Tiroid hastalarına verilen hizmetler şöyle sıralanabilir:

  • Tanı ve tarama hizmetleri
  • Tiroid kanseri için ileri cerrahi yöntemler
  • Tiroid kanserlerinde ve selim tiroid hastalıklarında tıbbi, cerrahi ve radyoaktif iyot (Atom) tedavi seçenekleri
  • Tedavi sonrası takip ve kontroller
  • Tiroid ameliyatlarında kapalı yöntem (laparoskopi)

Son yıllarda boyun önündeki uzun dikiş izine neden olacak büyük kesiler yerine boyuna yandan 2.5 cm'lik bir kesi ile uygulanan minimal kapalı yaklaşım yöntem gerek kozmetik gerek ameliyat sonrası erken boyun hareketlerinin mümkün olması ve ödem olmaması gibi faktörler yüzünden tercih edilmektedir.

Ancak bu ameliyatta mutlaka patolog ameliyat sırasında parçayı incelemeli ve şüpheli bir durumda gerekirse tiroidin tamamının alınması gerekmektedir.

Tiroid ameliyatı sonrası hastanede kalma süresi nedir?

Minimal yaklaşım uygulanan hastalar aynı gün eve dönebilmekte, klasik yöntemle tedavi edilen hastalar ise 1 gece hastanede yatıp 24 saat olmadan evlerine geri dönebilmektedir.
Ameliyat sonrasında hastalar tiroid hormon ilaçlarına başlarlar ve bu ilaçlar sayesinde tiroid bezi ise sağlıklı çalışan herhangi bir insandan farkları olmaz.