Tiroid

Boynun hemen ön kısmında, kelebek şeklinde olan tiroid bezi; ürettiği tiroid hormonları ile vücudumuzun metabolizma hızında çok önemli bir yere sahiptir.

Tiroid hormonlarının normalden fazla salgılandığı hale hipertiroidi, normalden az salgılandığı hale hipotiroidi denir. Guatr ise tiroid bezinin çeşitli sebeplerle büyümesidir.

Aşırı hareketlilik, çarpıntı, kalbin hızlı atması, iştahta artış buna rağmen kilo kaybı, sinirlilik, titreme, terleme gibi şikayetler sıklıkla tiroid bezinin aşırı çalıştığı hipertiodi durumunda görülür.

Hastanın hareketlerinde yavaşlama, kilo artışı, vücutta su tutulması, ciltte kuruma, kabızlık gibi şikayetler ise tiroid bezinin az çalıştığı hipotiroidi durumlarında sıktır.

Tiroid bezinin çalışması ile ilgili bozukluklar fonksiyonel bozukluklar; tiroid bezinin tamamının veya bir kısmının büyümesi ile karakterize hastalıklar ise nodüller guatr olarak adlandırılmaktadır.

Ülkemizde tiroid bezi hastalıklarının görülme sıklığı oldukça yüksektir.

Türkiye’de yaklaşık nüfusun % 40'ında tiroid bezinin çeşitli hastalıklarının mevcut olduğunu düşündürecek veriler bulunmaktadır.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde tirodbezi hastalıklarının tanı ve tedavisi aşamalarında dahiliye, genel cerrahi ve nükleer tıp bölümleri koordineli bir şekilde çalışmakta olup hastalarımızın tedavi ve takibini çok yönlü yaklaşımla sağlamaktayız.