Tinnitus (Kulak çınlaması) Nedir?

Op. Dr. Erkan Aktan, halk tarafından kulak çınlaması olarak bilinen tinnitus hakkında bilgi verdi...

İnsanların sürekli ya da belli aralıklarla sesler duymasıdır. Sadece kulak çınlaması değil aynı zamanda kulaklardaki gürültü ve uğultular da tinnitus diye adlandırılır. Başka bir deyişle, kafa içindeki bu seslere genel olarak tinnitus’dendir ve çok yaygındır. Tinnitus zaman zaman ya da sürekli olabilir. Sesin tınısı kalın veya çok ince olabilir, tek kulağı ya da her ikisini birden etkileyebilir. Zil sesi sürekli olduğunda bu kişiyi çok rahatsız edebilir. Hatta bu rahatsızlık kişilerin normal hayatlarını etkileyecek boyuta kadar çıkabilir.

Başka insanlar SESLERİ DUYABİLİR MI?

Tinnitus esas olarak objektif ve sübjektif tinnitus olmak üzere ikiye ayrılır. Objektif tinnitus, sadece hasta kişinin değil de başkalarının da bu sesleri duyduğu durumdur. Sübjektif tinnitusta ise sesler sadece hasta kişi tarafından algılanır.

SEBEBİ nedir?

Sesin sadece hasta tarafından duyulduğu sübjektif tinnitusun birçok olası nedeni var. Bazı nedenler kötü değil. Örneğin küçük bir kulak kiri geçici bir süre tinnitus yapabilir. Bunun yanında enfeksiyon, kulak zarında delinme, orta kulakta sıvı birikmesi ve orta kulaktaki kemiklerin eklem yerlerinin sertleşmesi gibi daha önemli nedenler de olabilir. Tinnitus baş ve boyun bölgesindeki damar genişlemeleri (anevrizma) veya denge ve işitmeyi sağlayan sinirden kaynaklanan bir tümörden (akustik nörinom) dolayı olabilir. Bu problemlerde işitme kaybı da vardır. Alerji, yüksek veya düşük tansiyon, tümör, şeker hastalığı, tiroid problemleri ve boyun bölgesine darbeler sebepler arasında olabilir.

İLAÇLAR yol açabilir mi?

Evet, bazı romatizma haçları, bazı antibiyotikler, sakinleştirici haçlar ve Aspirin tinnitusa neden olabilir.

“Objektif tinnitus”un SEBEBİ NEDİR?

Hem doktor hem de hasta tarafından duyulabilen tinnitusun sebepleri arasında orta kulakta yer alan kasların kasılması, östaki tüpünün genişlemesi (hamilelik ya da kilo vermeye bağlı olabilir), orta kulaktaki atardamar anomalileri yer alır.

YÜKSEK SESLE müzik dinlemeyin!

Tinnitus çoğunlukla işitme sinirlerinin mikroskopla görülebilecek kadar küçük olan uçlarında meydana gelen hasarlar nedeniyle gelişir. Bu sinir uçlan sağlıklıysa doğru ve net duyarız. Bunlardaki hasar, işitme kaybı ve tinnitusa yol açar. Yaşla birlikte sinir uçlarında bazı değişiklikler oluşur. Bu da beraberinde tinnitusu getirir.

Yüksek ses, tinnitusun en sık nedenidir, işitme kaybına da yol açar. Ne yazık ki birçok insan yangın alarmlarının, yüksek sesle müzik dinlemenin ve diğer gürültülerin ne kadar zararlı olduğundan ya habersiz ya da bunu umursamıyor. Stereo kulaklıklarla yüksek müzik dinlemek riski daha da fazlalaştırıyor.