Timoma

Timoma, TİMUS bezinden kaynaklanan tümördür. Timus bezi ergenlik dönemine kadar vücudun savunma sisteminde önemli yeri olan T-lenfositlerin yapım yeridir. Ergenlikten sonra işlevini kaybederek küçülür. T – lenfositleri kemik iliğinde yapılmaya devam eder.

Timoma nasıl belirti verir?

Timomalar belirti vermeyebilirler fakat büyüdükleri zaman nefes borusuna baskı yaparak bronşit benzeri öksürük oluşturabilirler. Daha da büyürlerse çevre damarlarda oluşturdukları baskı nedeniyle yüzde şişme ve kızarıklık oluşturabilirler. Akciğere yayılım yaptıklarında nefes darlığı oluşturabilirler.

Timomalı hastalarda bazen de kansızlık, deri döküntüleri, kaposi sarkomu oluşabilir. Para-neoplastik sendrom adı verilen bu durum timomanın tedavisi ile düzelir.

Timomanın evreleri var mı?

Timomanın 4 evresi vardır.

Evre 1: Tümör bir kapsül içerisinde sınırlıdır.
Evre 2: Tümör kapsülünü invaze eder.
Evre 3: Timoma kapsülü aşarak, nefes borusu, akciğer, damarlar, kalp zarına uzanır.
Evre 4: Timoma uzak organlara yayılma gösterir.

Timomanın Teşhisi nasıl yapılır?

Timoma akciğer grafisinde genellikler teşhis edilemez. Bilgisayarlı tomografi çekilmesi gerekir. Bazı durumlarda MR görüntülemeleri de fayda sağlar. Şüpheli durumlarda PET-CT gerekebilir. Evre 3 ve 4 timomaların teşhisi için iğne biyopsi şarttır.

Timoma tedavisi nasıl yapılır?

Tedavi timoma evrelerine göre yapılır.
Evre 1-2: Timoma ameliyatla çıkarılır. Ameliyat sonrası kemterapi veya radyoterapi gerekmez.
Evre 3: Kemoterapi ve radyoterapi uygulanır. Böylelikle tümörün çevre dokulara yayılması geriletilir. Akabinde cerrahi olarak timoma çıkarılır. Ameliyat sonrası kemoterapiye devam edilmesi gereklebilir.
Evre 4: Timoma başka organlara yayılım gösterdiğinden ameliyat uygulanmaz. Sadece kemoterapi ve gerekli durumlarda radyoterapi uygulanır.