Yenidoğan sarılığında fototerapi

Fototerapi ışık uygulamasıdır ve yenidoğan sarılığı tedavisinde kullanılır.

Bebeklerin çoğunda sarılık tedavisi için fototerapi yeterli olur. Yeterli olmayan vakalarda bebeğin kanı değiştirilir.

Eğer sarılık erken teşhis edilmişse ve biluribin seviyesi çok yüksek değilse, bebeğin hastaneye yatırılmasına gerek kalmadan beşiğinin altına yerleştirilen bilibed adı verilen basit bir düzenekle tedavi edilebilir.

Fototerapi de bebek kuvöz içine konur, yukardan floresan ampullerle ışık verilir. Floresan ampullerden çıkan mavi ve beyaz ışık, bebeğin cildindeki bilirubin maddesini farklı bir maddeye parçalayarak bağırsaklardan atılmasını sağlar.  
Fototerapinin en sık görülen yan etkisi, su kaybıdır.  Yeterince beslenemeyen, emme güçlüğü olan bebeklerde fototerapi sırasında serum takarak sıvı desteği sağlanmalıdır. Deri döküntüsü ve sulu dışkı görülebilir.Işık tedavisi göz retina tabakasına zarar verebileceği için bebeklere göz maskesi takılmalıdır. Aynı zamanda erkek bebekte testislerin korunması gerekir. 

Hastalık Belirtileri

Hastalık ve Tedaviler

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz