Torakal sempatik blok nasıl uygulanır?

Torakal (göğüs bölgesi) sempatik bloküst kol ağrıları, damar hastalıklarına bağlı ağrılarda ve kanserlere bağlı ağrılarda uygulanır. Torakal sempatik blokta torakal sempatik zincir (kaburga kemiğine yakındır) bloke edilir. 
Hasta yüzüstü pozisyonunda, baş öne doğru eğilecek şekilde yatırılır. Skopi (X ışınları kullanarak görüntüleme sağlayan cihaz) ile girişimin yapılacağı bölge görüntülenir. İğne ile girişim yapılarak, iğne omurga gövdesine ulaştığında omurga gövdesini 1 cm sıyıracak şekilde ilerletilir. Bu noktaya lokal anestezik ilaç uygulanır.
Dikkat edilmesi gerekenler stellar blok işlemi için dikkat edilmesi gereken noktalarla aynıdır. Link Stellar bloktan önce ne tür hazırlık yapılmalıdır?
Lokal ve/veya sistemik enfeksiyon varlığı

Kanın pıhtılaşmasında bozukluk
Torasik aort anevrizması mevcudiyeti
Solunum yetersizliği varlığında yapılmaz.

En önemli komplikasyonlar; %4 oranında hastada pnömotoraks oluşması ve beyin omurilik zarının altında kalan alana yanlışlıkla enjeksiyon yapılmasıdır.
Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz