Tiroid ve hormon hastalıkları sintigrafileri

Tiroid sintigrafisi   - tiroid bezinin yapısı, büyüklüğü, tiroid dokusunun ve varsa içindeki nodüllerin az veya çok çalıştığı görüntülenir. Sıcak-Soğuk nodül ayrımı yapılır 
Tiroid uptake çalışması (Tc-99m perteknetat ile)
Tiroid uptake çalışması (I-131 ile)                         
I-131 tüm vücut tarama (Bütün vücut ve/veya bölgesel)       
I-131 tedavisi sonrası tüm vücut tarama                     
Paratiroid sintigrafisi - paratiroid adenomu varlığı araştırılır                                
MIBG sintigrafisi (I-131 ile) (Bütün vücut ve/veya bölgesel)                                             

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz