T dalga alternans testi

Özellikle miyokard infarktüsü sonrasında gelişen kimi  ventriküler kalp ritim bozukluklarının ani kalp ölümüne yol açtıkları bilinmektedir. 

Bu türde aritmileri basitçe yakalamak üzere çeşitli arayışlar sonunda EKG’deki T dalgasındaki dalgalanmaların önemli bir işaret olduğu ortaya çıkmıştır.

Nadiren gözle görülebilir düzeyde olan bu dalgalanmalar sıklıkla mikrovolt düzeyinde olması nedeniyle çok hassas cihazlarla yapılan ölçümler sayesinde, hastaya kısa süre efor yaptırılarak, tespit edilebilmektedirler.

Bu türde bir aritmi şüphesinde yakın zamana kadar yalnızca girişimsel bir yöntem olan elektrofizyolojik çalışma yapılırken, bu yöndeki çalışmaların ortaya koyduğu sonuçlarla T dalga alternans testi sonuçlarının hayatı tehdit edici ritim bozuklukların tespitinde oldukça güvenilir bir fikir verme yeteneğine sahip olduğu gösterilmiştir.


İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz

Bizden haberdar olmak ister misiniz?
florence nightingale hastanesi çağrı merkezi
florence nightingale hastanesi

Copyright 2016 Florence Nightingale. Tüm hakları saklıdır.

Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.